| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 lutego 2004 r.

w sprawie wzoru i opisu świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców

Na podstawie art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór świadectwa ukończenia przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowym ośrodku szkolenia kierowców wraz z opisem, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie uprawnień do kierowania przez żołnierzy zasadniczej służby wojskowej pojazdami specjalnymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 180, poz. 1505).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

Załącznik 1. [WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU Z ZASAD EKSPLOATACJI I KIEROWANIA POJAZDEM SPECJALNYM I UŻYWANYM DO CELÓW SPECJALNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 2 lutego 2004 r. (poz. 183)

WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA KURSU Z ZASAD EKSPLOATACJI I KIEROWANIA POJAZDEM SPECJALNYM I UŻYWANYM DO CELÓW SPECJALNYCH

infoRgrafika

Opis wzoru świadectwa ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych

1.1 Format A7 (układ pionowy).

1.2 Świadectwo posiada 2 strony o barwie zielonej.

1.3 Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.

1.4 Zafoliowanie obustronne – po wypełnieniu.

2.1 Na pierwszej stronie umieszcza się:

2.2 Godło państwowe.

2.3 Następujące wyrazy:

1) w jednym wierszu – „Ministerstwo Obrony Narodowej”;

2) w pięciu wierszach – „ŚWIADECTWO ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Nr...”;

3) linię ciągłą o długości 68 mm;

4) w szesnastu wierszach – „1. Nazwisko ..., 2. Imiona ..., 3. Nr PESEL ..., 4. Adres zamieszkania: kod ...-..., miejscowość ..., ulica ..., nr budynku ..., nr lokalu ..., 5. Organ wydający ... (imienna pieczęć oraz podpis osoby upoważnionej), 6. Ważne do: ..., 7. ... Podpis posiadacza”.

2.4 Ramkę o wymiarze 45 x 35 mm, a w niej wyrazy o treści: „miejsce na fotografię 45 x 35 mm”.

2.5 Symbol „mp.” wpisany w okrąg o średnicy 15 mm, który jest linią przerywaną.

2.6 Linię ciągłą o długości 68 mm.

2.7 W jednym wierszu – „Seria ... Nr...”.

3.1 Na drugiej stronie umieszcza się w dziewięciu wierszach następujące wyrazy:

„8. Kwalifikacje: Ukończył z wynikiem pozytywnym kurs z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych ... (rodzaj ukończonego kursu i rodzaj pojazdu), 9. Adnotacje urzędowe: w dziewięciu wierszach – UWAGA Uprawnia wraz z prawem jazdy lub pozwoleniem do kierowania pojazdem odpowiedniej kategorii do kierowania pojazdem specjalnym i używanym do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na podwoziu kołowym, gąsienicowym, zespołem pojazdów specjalnych składającym się z pojazdu gąsienicowego lub kołowego i przyczepy specjalnej.”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »