| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 stycznia 2004 r.

w sprawie wysokości opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia leśnego materiału rozmnożeniowego i rejestrze dostawców, za sporządzanie odpisów i wyciągów i ich przesyłanie oraz sposobu uiszczania opłat

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego, rejestrze świadectw pochodzenia i rejestrze dostawców wynosi:

1) 5 zł – za wyszukanie informacji zawartej na nie więcej niż dziesięciu stronach;

2) 0,5 zł za każdą stronę – za wyszukanie informacji zawartej na więcej niż dziesięciu stronach.

§ 2.
Wysokość opłat za sporządzanie odpisów i wyciągów z rejestrów wynosi:

1) 3 zł – za każdą stronę sporządzonego wyciągu;

2) 5 zł – za każdą stronę sporządzonego odpisu.

§ 3.
Wysokość opłat za przesłanie odpisów i wyciągów jest równa wysokości opłat pobieranych przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
§ 4.
1. Opłaty, o których mowa w § 1, uiszcza się w drodze wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy Biura Nasiennictwa Leśnego.

2. Opłaty, o których mowa w § 2, uiszcza się łącznie z opłatami, o których mowa w § 1:

1) w drodze wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy Biura Nasiennictwa Leśnego – jeżeli odpisów lub wyciągów nie przesyłano, albo

2) przy odbiorze przesyłki – jeżeli odpisy lub wyciągi zostały przesłane.

3. Opłaty, o których mowa w § 3, uiszcza się przy odbiorze przesyłki.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Środowiska: Cz. Śleziak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »