| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 marca 2004 r.

w sprawie utworzenia ambulatoriów z izbą chorych – publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ambulatoria z izbą chorych, utworzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stają się ambulatoriami z izbą chorych – publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „zakładami”. Zakłady te są częścią jednostek organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Nazwę zakładu stanowi nazwa jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w której skład dany zakład wchodzi, poprzedzona wyrazami „Ambulatorium z Izbą Chorych – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”.

3. Siedzibę zakładu stanowi miejscowość, w której zlokalizowano siedzibę jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w której skład dany zakład wchodzi.

4. Wykaz zakładów, o których mowa w ust. 1, ich nazw i siedzib stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Obszarem działania zakładów jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
Zakłady są finansowane w formie właściwej dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
§ 4.
Podstawowe kierunki działalności zakładów polegają na:

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologicznej, rehabilitacji leczniczej oraz z zakresu medycyny pracy;

2) udzielaniu pomocy medycznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;

3) orzekaniu i opiniowaniu o stanie zdrowia.

§ 5.
1. Nadzór nad działalnością statutową zakładów sprawuje Minister Obrony Narodowej.

2. Podległość organizacyjną zakładu określa etat jednostki organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

Załącznik 1. [WYKAZ AMBULATORIÓW Z IZBĄ CHORYCH - PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 marca 2004 r. (poz. 504)

WYKAZ AMBULATORIÓW Z IZBĄ CHORYCH – PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp.

Nazwa zakładu

Siedziba

1

2

3

1

Ambulatorium z Izbą Chorych – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4819

Lublin

2

Ambulatorium z Izbą Chorych – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 4301

Tomaszów Mazowiecki

3

Ambulatorium z Izbą Chorych – Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jednostki Wojskowej Nr 1934

Chełm

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »