reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy rozporządzenia określają warunki i tryb zwrotu kosztów przejazdu osób zgłaszających wnioski o świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego, uprawnionych do świadczeń albo składających zeznania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawach świadczeń, wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny, rodzaje środków transportu, rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do zwrotu kosztów przejazdu, wysokość zwrotu kosztów przejazdu oraz terminy ich wypłaty.
§ 2.
Organ emerytalny zwraca koszty przejazdu publicznymi środkami transportu zbiorowego trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypadku braku takiego połączenia – najkrótszą trasą.
§ 3.
1. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje:

1) cenę biletu kolejowego drugiej klasy pociągu osobowego z miejsca zamieszkania osoby wezwanej do siedziby organu emerytalnego i z powrotem, a jeżeli nie ma połączenia kolejowego – cenę biletu w autobusowej komunikacji zwykłej;

2) cenę biletu na przejazd publicznymi środkami komunikacji miejskiej.

2. W przypadku gdy pomiędzy miejscem zamieszkania osoby wezwanej a siedzibą organu emerytalnego nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub autobusowej komunikacji zwykłej, wysokość zwrotu kosztów przejazdu ustala się według ceny biletu najtańszego dostępnego środka komunikacji publicznego transportu zbiorowego.

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym.

§ 4.
1. Zwrot kosztów przejazdu następuje, na pisemny wniosek osoby wezwanej, na podstawie biletów.

2. W przypadku nieprzedłożenia biletów zwrot kosztów przejazdu następuje w wysokości wynikającej z taryf przewozowych. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
1. Koszty przejazdu zwraca się w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez osobę wezwaną dokumentów, o których mowa w § 4.

2. Zwrot kosztów przejazdu jest dokonywany zgodnie z wyborem osoby wezwanej w kasie organu emerytalnego lub za pośrednictwem jednostek organizacyjnych państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” albo na wskazany przez wezwanego rachunek bankowy.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Oleksy

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama