| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) domy pomocy społecznej,

2) placówki opiekuńczo-wychowawcze,

3) ośrodki wsparcia

– jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 2.
Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) warsztaty terapii zajęciowej,

2) ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,

3) zakłady aktywności zawodowej,

4) specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

– jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 3.
Do placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) zakłady opiekuńczo-lecznicze,

2) zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,

3) sanatoria,

4) prewentoria,

5) zakłady rehabilitacji leczniczej,

6) inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą

– jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 4.
Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

1) przedszkola,

2) szkoły,

3) szkoły wyższe,

4) ośrodki zajmujące się edukacją

– jeżeli kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

§ 5.
1. Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki, o której mowa w § 1–4.

2. Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 54, poz. 535.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 30 marca 2004 r. (poz. 617)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »