| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 maja 2004 r.

w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa odstępstwa od wymagań określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571), jakie powinno spełniać drewno opakowaniowe, pozyskane w całości lub w części z drzew iglastych (Coniferales), pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu ochrony przed Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nickle et al.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenie „drewno podatne” oznacza opakowania drewniane składające się, w całości lub w części, z nieprzetworzonego drewna pozyskanego z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna Thuja L. w postaci skrzyń, pudeł, klatek, bębnów, palet, skrzyniopalet, drewna do mocowania ładunków oraz innych opakowań używanych w transporcie towarów, bez względu na to, czy wprowadzane są z towarzyszącym towarem, czy bez niego, pochodzące z Kanady, Chińskiej Republiki Ludowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
§ 3.
Drewno podatne, pochodzące z Kanady, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno zostać poddane jednemu z następujących zabiegów:

1) obróbce cieplnej dokonanej w taki sposób, aby rdzeń drewna osiągnął co najmniej 56 °C i temperatura ta była utrzymywana przez co najmniej 30 minut; zabieg ten może być dokonany w zamkniętej komorze albo w suszarni komorowej, która została urzędowo zbadana i zatwierdzona do tego celu w państwie eksportującym; drewno podatne po przeprowadzeniu obróbki cieplnej powinno zostać oznakowane znakiem zatwierdzonym przez Komisję Europejską, pozwalającym na identyfikację podmiotu, który przeprowadzał zabieg, oraz miejsca, w którym go dokonano, lub

2) impregnacji, przy użyciu zatwierdzonego przez Komisję Europejską do tego celu środka chemicznego; drewno podatne poddane impregnacji powinno zostać oznaczone znakiem zatwierdzonym przez Komisję Europejską, pozwalającym na identyfikację podmiotu, który przeprowadzał zabieg, oraz miejsca, w którym go dokonano, lub

3) fumigacji, przy użyciu zatwierdzonego przez Komisję Europejską do tego celu środka chemicznego; drewno podatne poddane fumigacji powinno zostać oznaczone znakiem zatwierdzonym przez Komisję Europejską, pozwalającym na identyfikację podmiotu, który przeprowadzał zabieg, oraz miejsca, w którym go dokonano.

§ 4.
1. Drewno podatne pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinno zostać poddane jednemu z zabiegów określonych w § 3 oraz zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, które zawiera informację o przeprowadzonym zabiegu.

2. Zabiegów określonych w § 3 nie stosuje się do drewna podatnego pochodzącego z obszarów Chińskiej Republiki Ludowej, na których nie stwierdzono występowania Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nickle et al., określonych w załączniku do rozporządzenia.

§ 5.
Do drewna podatnego, poddanego zabiegom określonym w § 3, nie stosuje się wymagań określonych w części A w dziale 1 w pkt 1.3 załącznika nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

Załącznik 1. [WYKAZ OBSZARÓW CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, WOLNYCH OD BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS (STEINER AND BUHERE) NICKLE ET AL. ORAZ WYKAZ KODÓW TYCH OBSZARÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 4 maja 2004 r. (poz. 1249)

WYKAZ OBSZARÓW CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ, WOLNYCH OD BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS (STEINER AND BUHERE) NICKLE ET AL. ORAZ WYKAZ KODÓW TYCH OBSZARÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »