| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielenia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska” (Dz. U. Nr 106. poz. 675, z późn. zm.1)), pomocy publicznej w formie dotacji przeznaczonej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, zwanego dalej „Pocztą Polską”.
§ 2.
Pomoc publiczna, o której mowa w § 1, jest udzielana, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) realizacja inwestycji przyczyni się do:

a) podniesienia jakości świadczonych przez Pocztę Polską powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym poprawy terminowości doręczeń przesyłek z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34 i Nr 76, poz. 719), zwanego dalej „rozporządzeniem”,

b) zwiększenia dostępności do powszechnych usług pocztowych, przy zachowaniu warunków w zakresie:

– zachowania liczby i sposobu rozmieszczenia placówek Poczty Polskiej, określonych w § 44 rozporządzenia,

– liczby dni w tygodniu, w których placówki Poczty Polskiej powinny być dostępne dla klienta, określonych w § 45 rozporządzenia,

– procentowego udziału nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, określonych w § 46 rozporządzenia,

c) poprawy bezpieczeństwa obrotu pocztowego;

2) Poczta Polska nie ma możliwości sfinansowania inwestycji wyłącznie ze środków własnych i kredytów inwestycyjnych, co potwierdza przedłożeniem:

a) dokumentacji techniczno-ekonomicznej inwestycji, w tym: wartości kosztorysowej inwestycji, harmonogramu realizacji inwestycji i planu jej finansowania,

b) oświadczenia, że nie jest w stanie sfinansować danej inwestycji ze środków własnych, a aktualna sytuacja finansowa nie pozwala na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na jej sfinansowanie, potwierdzonego rachunkiem opartym na aktualnych przepływach pieniężnych oraz danych ze sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa i prognozie kształtowania się przepływów pieniężnych w okresie realizacji inwestycji,

c) ostatniego zweryfikowanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego wraz z informacją o aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, zawierającej w szczególności dane o bieżącej płynności finansowej oraz potwierdzone przez bank dane o aktualnym stanie zadłużenia przedsiębiorstwa,

d) danych o planowanych efektach inwestycji w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

3) Poczta Polska pokryje co najmniej 50 % wartości kosztorysowej inwestycji ze środków własnych;

4) Poczta Polska nie korzysta w danym roku budżetowym z innej formy pomocy publicznej na finansowanie inwestycji.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 894.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »