reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie nabywania przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku

Na podstawie art. 132c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje przydatne w wojsku, które mogą nabywać poborowi przed powołaniem ich do odbycia zasadniczej służby wojskowej;

2) wzory umów, o których mowa w art. 132a ust. 3 i art. 132b ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą"

3) tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 132a ust. 1 ustawy.

§ 2.
Kwalifikacjami przydatnymi w wojsku, o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1 ustawy, są kwalifikacje:

1) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C"

2) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C+E"

3) operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;

4) operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;

5) nurka;

6) płetwonurka;

7) skoczka spadochronowego;

8) sanitariusza;

9) kucharza.

§ 3.
1. Umowy, o których mowa w art. 132a ust. 3 i art. 132b ust. 3 ustawy, powinny zawierać w szczególności:

1) datę zawarcia;

2) umawiające się strony z określeniem skrótów;

3) zobowiązania stron oraz ich podpisy.

2. Wzory umów, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1 pkt 3, nalicza się na podstawie przedstawionych przez poborowego rachunków, w wysokości bezpośrednich kosztów poniesionych na uzyskanie kwalifikacji przydatnych w wojsku, jednak nie wyższej niż kwota ustalona w umowie, o której mowa w art. 132a ust. 3 ustawy.

2. Ekwiwalent pieniężny rewaloryzuje się w oparciu o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej.

§ 5.
Zrewaloryzowany ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 4 ust. 1, wypłaca wojskowy komendant uzupełnień z zachowaniem warunków, o których mowa w art. 132a ust. 2 ustawy, bezpośrednio żołnierzowi lub przelewa na wskazane przez niego konto bankowe.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 czerwca 2004 r. (poz. 1581)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama