reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wojskowi komendanci uzupełnień przeniosą do rezerwy do dnia 31 stycznia 2005 r. przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, służby w obronie cywilnej lub przeszkolenia wojskowego poborowych:

1) posiadających na wyłącznym utrzymaniu żonę, dzieci, rodziców lub osoby, względem których poborowego obciąża obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem obowiązku wynikającego z umowy, jeżeli łączny przeciętny miesięczny dochód osób będących na wyłącznym utrzymaniu poborowego uzyskany w 2004 r. w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku jest niższy od minimalnego wynagrodzenia określonego w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1623);

2) którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, posiadają tylko wykształcenie podstawowe zdobyte z dwuletnim lub większym opóźnieniem albo ukończyli szkołę specjalną;

3) którzy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo i wymierzono wobec nich karę pozbawienia wolności powyżej 1 roku;

4) których ojciec, matka, ojczym, macocha, brat lub siostra w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zmarli lub zostali uznani za inwalidów wojskowych, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.2));

5) będących absolwentami szkół wyższych przeznaczonymi do odbycia przeszkolenia wojskowego, którzy stali się absolwentami w 2004 r. lub wcześniej.

§ 2.
Poborowych, o których mowa w § 1:

1) w pkt 1 i 4, przenosi się do rezerwy po złożeniu przez nich do dnia 31 grudnia 2004 r. udokumentowanego wniosku w tej sprawie;

2) korzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego – przenosi się do rezerwy po złożeniu przez nich do dnia 31 grudnia 2004 r. wniosku w sprawie przeniesienia do rezerwy;

3) niekorzystających z odroczenia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego – przenosi się do rezerwy, o ile w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie złożą pisemnego wniosku o nieprzenoszenie ich do rezerwy;

4) przenosi się do rezerwy również w przypadku, jeżeli orzeczeniem właściwej komisji lekarskiej zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej.

§ 3.
Przepisu § 1 nie stosuje się do poborowych, którzy złożyli wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej lub służba ta została im przyznana.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama