reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organy nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres półrocznej i rocznej informacji:

1) sporządzanej przez instytucje finansowe o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz tryb przekazywania tych informacji właściwym organom nadzoru;

2) zbiorczej, sporządzanej przez organy nadzoru o IKE prowadzonych przez nadzorowane przez nie instytucje finansowe, oraz tryb przekazywania tych informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 2.
1. Instytucje finansowe prowadzące IKE sporządzają półroczne i roczne informacje o IKE w zakresie:

1) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, zwanego dalej „okresem sprawozdawczym”, i wartości środków zgromadzonych na tych IKE;

2) liczby IKE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy;

a) założyli IKE po raz pierwszy,

b) dokonali wypłaty transferowej – z podziałem na wypłaty transferowe z IKE i z programu emerytalnego;

3) liczby i wartości wypłat dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym;

4) liczby i wartości zwrotów dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym;

5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z IKE i z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

6) liczby i wartości wypłat transferowych dokonanych na IKE i do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

7) średniej wysokości wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym, liczonej jako suma wpłat na IKE podzielona przez liczbę IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

8) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach:

a) do 30 lat,

b) 31–40 lat,

c) 41–50 lat,

d) 51–60 lat,

e) ponad 60 lat.

2. Półroczna informacja o IKE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, za pierwsze sześć miesięcy roku kalendarzowego i jest sporządzana na dzień 30 czerwca.

3. Roczna informacja o IKE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, za rok kalendarzowy i jest sporządzana na dzień 31 grudnia.

4. W przypadku określonym w art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, fundusze inwestycyjne prowadzące IKE tego samego oszczędzającego, upoważniają zarządzające nimi towarzystwo funduszy inwestycyjnych do sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku informacje, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane łącznie przez to towarzystwo, przy czym umowy różnych funduszy z tym samym oszczędzającym są ujmowane w sporządzanej informacji jako jedno IKE.

§ 3.
Organy nadzoru sporządzają zbiorcze półroczne i roczne informacje w zakresie, o którym mowa w § 2, odpowiednio na podstawie półrocznych i rocznych informacji przekazanych tym organom przez nadzorowane przez nie instytucje finansowe.
§ 4.
Informacje, o których mowa w § 2, w formie pisemnej, w tym w postaci elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z organem nadzoru, instytucje finansowe przekazują właściwym organom nadzoru przesyłką poleconą.
§ 5.
Informacje, o których mowa w § 3, organy nadzoru przekazują ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie pisemnej, w tym w postaci elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z ministrem przesyłką poleconą.
§ 6.
Roczną informację instytucje finansowe i organy nadzoru sporządzają po raz pierwszy za okres od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama