reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu2)

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu;

2) sposób wystawiania tych świadectw oraz ich wzory.

§ 2.
1. Świadectwa zdrowia zwierząt, o których mowa w § 1, powinny:

1) być oznaczone numerem seryjnym;

2) składać się z jednej kartki papieru lub, jeżeli jest to konieczne, z większej liczby kartek stanowiących integralną całość.

2. Świadectwa zdrowia, o których mowa w ust. 1, wystawia:

1) urzędowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa pochodzenia zwierząt;

2) urzędowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce położenia miejsca gromadzenia zwierząt, wypełniając:

a) część C świadectw zdrowia, które są określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, jeżeli części A i B zostały wypełnione przez urzędowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa pochodzenia zwierząt,

b) części A, B i C świadectw zdrowia, które są określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, jeżeli jest on jednocześnie urzędowym lekarzem weterynarii właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa pochodzenia zwierząt,

c) na podstawie dokumentów sporządzonych przez urzędowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa pochodzenia zwierząt, zawierających niezbędne informacje do ich wystawienia – w przypadku wysyłki owiec lub kóz z miejsca gromadzenia zwierząt.

§ 3.
Wzór świadectwa zdrowia dla:

1) bydła przeznaczonego do uboju, chowu lub hodowli jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) świń przeznaczonych do uboju, chowu lub hodowli jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) owiec i kóz przeznaczonych:

a) do uboju jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) do hodowli jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

c) na opas jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia dyrektywy 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964, z późn. zm.) oraz dyrektywy 91/68/EEC z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami (Dz. Urz. WE L 046 z 19.02.1991, z późn. zm.). Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 czerwca 2004 (poz. 1637)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama