| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 62 lit. a rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z dnia 23 kwietnia 1983 r. str. 1 i n), ostatnio zmienionego aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L 236 z dnia 23 września 2003 r., str. 33 i n.):

1) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;

2) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;

3) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;

4) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;

5) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;

6) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;

7) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;

8) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;

9) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;

10) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;

11) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;

12) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;

13) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;

14) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu;

15) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;

16) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku;

17) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;

18) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;

19) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

20) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu;

21) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;

22) Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;

23) Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

24) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

25) Akademia Medyczna w Białymstoku;

26) Akademia Medyczna w Gdańsku;

27) Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie;

28) Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

29) Akademia Medyczna w Warszawie;

30) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie;

31) Śląska Akademia Medyczna w Katowicach;

32) Uniwersytet w Białymstoku;

33) Uniwersytet Gdański;

34) Uniwersytet Śląski w Katowicach;

35) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

36) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

37) Uniwersytet Łódzki;

38) Uniwersytet Opolski;

39) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

40) Uniwersytet Rzeszowski;

41) Uniwersytet Szczeciński;

42) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

43) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

44) Uniwersytet Warszawski;

45) Uniwersytet Wrocławski;

46) Uniwersytet Zielonogórski;

47) Akademia Pedagogiczna w Krakowie;

48) Akademia Podlaska w Siedlcach;

49) Akademia Świętokrzyska w Kielcach;

50) Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku;

51) Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy;

52) Akademia Rolnicza w Krakowie;

53) Akademia Rolnicza w Lublinie;

54) Akademia Rolnicza w Poznaniu;

55) Akademia Rolnicza w Szczecinie;

56) Politechnika Gdańska;

57) Politechnika Łódzka;

58) Politechnika Warszawska;

59) Politechnika Wrocławska;

60) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

61) Akademia Rolnicza we Wrocławiu;

62) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego;

63) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii;

64) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej;

65) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;

66) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;

67) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

68) Bank Tkanek Oka w Warszawie;

69) inne niż wymienione w pkt 1–68:

a) jednostki badawczo-rozwojowe, placówki naukowe i naukowo-dydaktyczne, prowadzące badania naukowe z wykorzystywaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego oraz odczynników do określania grup krwi i zgodności tkankowej u ludzi,

b) zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się leczeniem pacjentów z wykorzystaniem substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego,

c) medyczne laboratoria diagnostyczne w rozumieniu przepisów o diagnostyce laboratoryjnej wykonujące działalność medyczną w zakresie określania grup krwi, wykrywania niezgodności grup krwi lub określania zgodności tkankowej u ludzi.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od cła oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia (Dz. U. Nr 56, poz. 515).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: w z. J. Hausner

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »