| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 czerwca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy – Prawo dewizowe

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 154, poz. 1275) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wykonywanie przez rezydentów, dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą, obowiązku przekazywania NBP danych w zakresie niezbędnym do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) czynności wykonywane przez uprawnione banki w związku z pośrednictwem w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, a także przy dokonywaniu przez nierezydentów przekazów gotówkowych za granicę, wpłat gotówkowych na ich własne rachunki bankowe oraz rachunki bankowe innych nierezydentów.”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontrolerzy będący pracownikami Centrali przeprowadzają kontrolę w centralach uprawnionych banków oraz wobec rezydentów i nierezydentów, którym Prezes NBP, albo z jego upoważnienia dyrektor departamentu w Centrali, udzielił zezwolenia dewizowego.”;

3) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w oddziałach uprawnionych banków, które mają siedzibę na terenie objętym właściwością miejscową danego oddziału NBP.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »