| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie wzoru i szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie

Na podstawie art. 56 ust. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rejestr psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi urzędowy lekarz weterynarii dokonujący szczepienia, zwany dalej „lekarzem weterynarii”.
§ 2.
1. Rejestr prowadzi się w formie papierowej – pismem drukowanym lub w formie elektronicznej.

2. Skreślenia i poprawki w rejestrze potwierdza się podpisem dokonującego je lekarza weterynarii.

3. W przypadku prowadzenia rejestru wyłącznie w formie elektronicznej, wydruki informacji zawartych w rejestrze sporządza się na bieżąco i potwierdza pieczątką i podpisem lekarza weterynarii.

§ 3.
Lekarz weterynarii przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii informacje o liczbie psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie w terminie do 3. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 4.
Lekarz weterynarii przechowuje:

1) rejestr – przez okres 3 lat od daty zakończenia rejestru;

2) wydruki – przez okres 3 lat od daty przeprowadzenia szczepienia.

§ 5.
Określa się wzór rejestru, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 6.
Określa się wzór zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 7.
Zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie mogą być wydawane na drukach wyprodukowanych na podstawie przepisów dotychczasowych do czasu wyczerpania zapasów tych druków, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu (Dz. U. Nr 223, poz. 1878), które na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 czerwca 2004 r. (poz. 1672)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »