| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie ewidencji zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt, na wystawy lub pastwiska oraz ewidencji przewożonych zwierząt2)

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia ewidencji zwierząt przywiezionych:

a) do miejsc gromadzenia zwierząt,

b) na wystawy,

c) na pastwiska;

2) sposób prowadzenia ewidencji przewożonych zwierząt;

3) zakres danych zamieszczanych w ewidencjach, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) wzory ewidencji, o których mowa w pkt 1 i 2, prowadzonych w formie książkowej.

§ 2.
1. Ewidencja zwierząt przywiezionych do miejsc gromadzenia zwierząt obejmuje dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt (Dz. U. Nr 100, poz. 1010).

2. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1, prowadzonej w formie książkowej, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Podmioty przetrzymujące zwierzęta na wystawach zamieszczają w ewidencji zwierząt przywiezionych na wystawy następujące dane:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza zwierzęcia;

2) numer siedziby stada, z którego zwierzę zostało dostarczone;

3) datę wprowadzenia zwierzęcia na wystawę i datę wyprowadzenia zwierzęcia z wystawy;

4) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

5) numer rejestracyjny pojazdu, którym dostarczono zwierzę na wystawę lub odebrano zwierzę z wystawy, oraz imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu prowadzącego zarobkowy przewóz zwierząt;

6) miejsce przeznaczenia zwierzęcia.

2. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1, prowadzonej w formie książkowej, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Podmioty przetrzymujące zwierzęta na pastwiskach, które stanowią miejsca letniego wypasu bydła na terenie górskim w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października, zamieszczają w ewidencji zwierząt przywiezionych na pastwiska następujące dane:

1) numer siedziby stada;

2) numer identyfikacyjny zwierzęcia;

3) numer siedziby stada, z którego zwierzę zostało dostarczone;

4) datę wprowadzenia zwierzęcia na pastwisko i datę wyprowadzenia zwierzęcia z pastwiska;

5) przewidywaną datę wyprowadzenia zwierzęcia z pastwiska;

6) miejsce przeznaczenia zwierzęcia.

2. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1, prowadzonej w formie książkowej, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Wpisów do ewidencji, o której mowa w § 2–4, dokonuje się w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.

2. Zmian wpisów do ewidencji, o której mowa w § 2–4, dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.

§ 6.
1. Ewidencja przewożonych zwierząt obejmuje dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 100, poz. 1012).

2. Wpisów do ewidencji przewożonych zwierząt dokonuje się w języku polskim, w sposób czytelny i trwały.

3. Zmian wpisów do ewidencji przewożonych zwierząt dokonuje się w sposób umożliwiający odczytanie wpisu zmienianego.

4. Wzór ewidencji przewożonych zwierząt, prowadzonej w formie książkowej, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– dyrektywy 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrz wspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. WE L 121 z 29.07.1964),

– decyzji 2001/672/WE z dnia 20 sierpnia 2001 r. ustanawiającej szczególne zasady stosowane do przewozu bydła na letnie pastwiska położone w rejonach górskich (Dz. Urz. WE L 235 z 04.09.2001),

– dyrektywy 92/102/EWG z dnia 27 listopada 1992 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. Urz. WE L 355 z 05.12.1992).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczonych w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 czerwca 2004 r. (poz. 1674)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR EWIDENCJI ZWIERZĄT PRZYWIEZIONYCH NA PASTWISKA]

Załącznik nr 3

WZÓR EWIDENCJI ZWIERZĄT PRZYWIEZIONYCH NA PASTWISKA

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR EWIDENCJI PRZEWOŻONYCH ZWIERZĄT]

Załącznik nr 4

WZÓR EWIDENCJI PRZEWOŻONYCH ZWIERZĄT1)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »