reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie odstępstw od wymagań dla owoców cytrusowych pochodzących z państw trzecich

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa odstępstwa od wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571 i Nr 138, poz. 1466), zwanym dalej „rozporządzeniem”, w załączniku nr 4 w części A w dziale 1 dla owoców roślin z rodzaju Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańców, zwanych dalej „owocami cytrusowymi”, pochodzących z państw trzecich, jeżeli owoce te pochodzą z Republiki Argentyńskiej lub Federacyjnej Republiki Brazylii.
§ 2.
1. Do owoców cytrusowych, o których mowa w § 1, nie stosuje się wymagań określonych w rozporządzeniu w załączniku nr 4 w części A w dziale 1 w pkt 16.2 i 16.4.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oprócz wymagań specjalnych określonych w rozporządzeniu w załączniku nr 4 w części A w dziale 1 w pkt 16.1, 16.3 i 16.5:

1) owoce cytrusowe powinny być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne potwierdzające, że:

a) owoce te pochodzą z obszarów uznanych za wolne2) od wszystkich szczepów Xanthomonas campestris patogenicznych dla roślin z rodzaju Citrus L. – z podaniem nazwy tych obszarów, lub

b) w czasie przeprowadzonej urzędowej kontroli i badań:

– objawy wszystkich szczepów Xanthomonas campestris patogenicznych dla roślin z rodzaju Citrus L. nie byty obserwowane w miejscu produkcji od początku ostatniego cyklu wegetacyjnego,

– z wykorzystaniem testów laboratoryjnych, owoce zbierane w miejscu produkcji były wolne od wszystkich szczepów Xanthomonas campestris patogenicznych dla roślin z rodzaju Citrus L.,

c) owoce cytrusowe poddano zabiegowi ortofenylofenolanem sodu – z podaniem informacji o przeprowadzonym zabiegu,

d) podmioty zajmujące się produkcją, pakowaniem, eksportem i obrotem owocami cytrusowymi zostały wpisane do odpowiedniego urzędowego rejestru prowadzonego w Republice Argentyńskiej lub Federacyjnej Republice Brazylii;

2) owoce cytrusowe, inne niż owoce gatunku Citrus aurantium L., powinny być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1, oraz że:

a) owoce te pochodzą z obszarów uznanych za wolne2) od wszystkich szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin z rodzaju Citrus L. – z podaniem nazwy tych obszarów, lub

b) objawy wszystkich szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin z rodzaju Citrus L nie były obserwowane w miejscu produkcji od początku ostatniego cyklu wegetacyjnego,

c) w czasie urzędowej kontroli na owocach cytrusowych zbieranych w miejscu produkcji nie stwierdzono objawów występowania wszystkich szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin z rodzaju Citrus L.,

d) podmioty zajmujące się produkcją, pakowaniem, eksportem i obrotem tymi owocami zostały wpisane do odpowiedniego urzędowego rejestru prowadzonego w Republice Argentyńskiej lub Federacyjnej Republice Brazylii.

§ 3.
Owoce cytrusowe pochodzące z Republiki Argentyńskiej lub Federacyjnej Republiki Brazylii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) ich przemieszczanie z miejsca produkcji do miejsca, z którego są wysyłane, odbywa się pod nadzorem urzędowej służby ochrony roślin Republiki Argentyńskiej lub Federacyjnej Republiki Brazylii;

2) są zaopatrzone w dokument wydany przez urzędową służbę, o której mowa w pkt 1, stanowiący część dokumentacji prowadzonej dla podmiotu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. d przez tę służbę i udostępnianej Komisji Europejskiej.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Wykaz obszarów uznanych za wolne od określonych organizmów szkodliwych znajduje się w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2004 r. o ochronie roślin.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Klimkiewicz

Radca prawny, ekspert kancelarii Wieksze-Odszkodowanie.pl w zakresie odszkodowań, zadośćuczynień i rent z tytułu wypadków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama