| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie zwalniania żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2005 r.

Na podstawie art. 73 i art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej:

1) od dnia 3 lutego do dnia 5 lutego 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25–27 stycznia 2005 r.;

2) od dnia 2 marca do dnia 3 marca 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 22–24 lutego 2005 r.;

3) od dnia 6 kwietnia do dnia 7 kwietnia 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 22–24 marca 2005 r.;

4) od dnia 5 maja do dnia 7 maja 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26–28 kwietnia 2005 r.;

5) od dnia 1 czerwca do dnia 2 czerwca 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23–25 maja 2005 r.;

6) od dnia 6 lipca do dnia 7 lipca 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 23–25 maja 2005 r.;

7) od dnia 3 sierpnia do dnia 5 sierpnia 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 28–30 czerwca 2005 r.;

8) od dnia 1 września do dnia 2 września 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 26–28 lipca 2005 r.;

9) od dnia 5 października do dnia 6 października 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 29–31 sierpnia 2005 r.;

10) od dnia 3 listopada do dnia 5 listopada 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 27–29 września 2005 r.;

11) od dnia 1 grudnia do dnia 2 grudnia 2004 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25–27 października 2005 r.;

12) od dnia 4 stycznia do dnia 6 stycznia 2005 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 25–27 października 2005 r.;

13) od dnia 1 lutego do dnia 3 lutego 2005 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 22–24 listopada 2005 r.;

14) od dnia 1 marca do dnia 3 marca 2005 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniach 20–22 grudnia 2005 r.

2. Żołnierzy powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej w terminach innych niż określone w ust. 1, a także powołanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, jak również zwolnionych lub wydalonych ze służby kandydackiej i skierowanych do odbycia pozostałego okresu zasadniczej służby wojskowej, zwalnia się i przenosi do rezerwy na 3 dni przed dniem, w którym upływa łącznie:

1) 12 miesięcy służby wojskowej dla powołanych przed dniem 1 lipca 2004 r.;

2) 11 miesięcy służby wojskowej dla powołanych w terminie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2004 r.;

3) 10 miesięcy służby wojskowej dla powołanych w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2005 r.;

4) 9 miesięcy służby wojskowej dla powołanych po dniu 30 czerwca 2005 r.

§ 2.
Żołnierzy – absolwentów szkół wyższych, powoływanych do odbycia przeszkolenia wojskowego absolwentów:

1) w dniu 3 stycznia 2005 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 24 marca 2005 r.;

2) w dniu 4 kwietnia 2005 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 29 czerwca 2005 r.;

3) w dniu 3 października 2005 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 22 grudnia 2005 r.

§ 3.
Żołnierzy – studentów szkół wyższych, powoływanych do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów:

1) w dniu 4 lipca 2005 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 11 sierpnia 2005 r.;

2) w dniu 16 sierpnia 2005 r. – zwalnia się i przenosi do rezerwy w dniu 22 września 2005 r.

§ 4.
W wojskowych dokumentach ewidencyjnych zwolnionych żołnierzy wpisuje się, jako podstawę zwolnienia i przeniesienia do rezerwy, odpowiedni przepis niniejszego rozporządzenia oraz numer i datę rozkazu dowódcy jednostki wojskowej.
§ 5.
Do zasadniczej służby wojskowej w 2005 r. powołuje się poborowych:

1) w dniach: 4–6 stycznia, 1–3 lutego, 1–3 marca, 5–7 kwietnia, 4–6 maja, 1–3 czerwca, 5–7 lipca, 2–4 sierpnia, 6–8 września, 4–6 października, 2–4 listopada, 6–7 grudnia – do:

a) wojskowych centrów i ośrodków szkolenia,

b) jednostek wojskowych innych niż wymienione w lit. a;

2) w dniach: 1–3 lutego, 4–6 maja, 2–4 sierpnia, 2–4 listopada – do wojskowych ośrodków szkolenia kierowców – kandydatów na kierowców wojskowych;

3) w dniach: 1–3 lutego, 1–3 czerwca, 6–8 września, 6–7 grudnia – do Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

§ 6.
Poborowych – absolwentów szkół wyższych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego absolwentów powołuje się w dniach: 3 stycznia, 4 kwietnia i 3 października 2005 r.
§ 7.
Poborowych – studentów szkół wyższych, przeznaczonych do odbycia przeszkolenia wojskowego studentów powołuje się w dniach: 4 lipca i 16 sierpnia 2005 r.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »