| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji oraz fotografii dołączanych do wniosku

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji, zwanego dalej „wnioskiem”, oraz liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku.
§ 2.
Wniosek, składany konsulowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
1. Osoba ubiegająca się o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji, a także jej małżonek oraz małoletni objęci wnioskiem dołączają do wniosku po dwie wyraźne, aktualne fotografie o wymiarach 5 cm x 4 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, oddzielnie dla każdej osoby.

2. Wymogu dotyczącego okularów z ciemnymi szkłami nie stosuje się do osób z trwałą utratą wzroku (niewidomi), potwierdzoną zaświadczeniem lekarza okulisty.

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej, wzoru wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej oraz dokumentów wymaganych do jej wydania (Dz. U. Nr 26, poz. 294).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 134, poz. 1437).

Załącznik 1. [Wzór wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 18 czerwca 2004 r. (poz. 1733)

Wzór wniosku o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »