| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 13 kwietnia 2004 r.

w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 21 sierpnia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Konwencję nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. Dnia 2 października 2003 r. złożono Radzie Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej, jako depozytariuszowi, dokument przystąpienia.

Zgodnie z artykułem 13 konwencji weszła ona w życie dnia 30 lipca 1983 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższa konwencja, zgodnie z jej artykułem 17, weszła w życie dnia 1 listopada 2003 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach:

Republika Austrii

– 30 lipca 1983 r.

Królestwo Belgii

– 2 lipca 1997 r.

Bośnia i Hercegowina

– 6 marca 1992 r.

Republika Chorwacji

– 22 października 1993 r.

Republika Francuska

– 16 stycznia 1987 r.

Królestwo Hiszpanii

– 30 lipca 1983 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga

– 30 lipca 1983 r.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

– 8 września 1991 r.

Królestwo Niderlandów

– 26 kwietnia 1987 r.

Republika Federalna Niemiec

– 18 lipca 1997 r.

Republika Portugalska

– 30 lipca 1983 r.

Serbia i Czarnogóra

– 27 kwietnia 1992 r.

Republika Słowenii

– 31 grudnia 1992 r.

Konfederacja Szwajcarska

– 18 kwietnia 1990 r.

Republika Turcji

– 30 czerwca 1985 r.

Republika Włoska

– 30 lipca 1983 r.

2. W momencie podpisania konwencji podane niżej państwa złożyły następującą deklarację i zastrzeżenie:

Królestwo Niderlandów

Deklaracja:

W odniesieniu do Królestwa Niderlandów, terminy „terytorium metropolitarne” i „terytoria pozametropolitarne” użyte w tekście konwencji, ze względu na równość, jaka istnieje z punktu widzenia prawa publicznego między Niderlandami i Antylami Niderlandzkimi, oznaczają odpowiednio „terytorium europejskie” i „terytoria nieeuropejskie”.*

*W momencie składania notyfikacji o ratyfikacji konwencji, Ambasada Królestwa Niderlandów w Bernie uściśliła, że konwencja ma zastosowanie do Królestwa w Europie.

(Declaration:

En ce qui concerne la Royaume des Pays-Bas, les termes „territoire métropolitain" et „territoires extra-métropolitains", utilisés dans le texte de la Convention, signifient, vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas et les Antilles néerlandaises, „territoire européen" et „territoires non-européens".*

*Au moment de la notification de la ratification de la Convention, l'Ambassade de la Royaume des Pays-Bas à Berne a précisé que la Convention est applicable au Royaume en Europe.)

Konfederacja Szwajcarska

Zastrzeżenie:

Konfederacja Szwajcarska oświadcza, w myśl artykułu 11, że zastrzega sobie prawo do niestosowania niniejszej konwencji w zakresie dotyczącym wyciągów z aktów urodzenia dzieci adoptowanych, w których zachowane zostało wskazanie naturalnych rodziców.

(Declaration de réserve:

La Confédération Suisse déclare, aux termes de l'article 11, qu'elle se réserve la faculté de ne pas apliquer la présente Convention aux extraits d'actes de naissance concernant les enfants adoptés dont la filiation d'origine subsiste.)

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »