reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie nadania Instytutowi Technologii Eksploatacji w Radomiu statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Instytutowi Technologii Eksploatacji z siedzibą w Radomiu, utworzonemu uchwałą nr 31/86 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1986 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego, któremu rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. w sprawie reorganizacji Międzyresortowego Centrum Naukowego Eksploatacji Majątku Trwałego (Dz. U. Nr 109, poz. 518) nadano nazwę „Instytut Technologii Eksploatacji", zwanemu dalej „Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy".

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 2.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, a także programowanie i realizacja doskonalenia zawodowego w obszarach technologii wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz inżynierii materiałowej, ukierunkowanych na zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, w tym prac wynikających z realizacji programów wieloletnich.

2. Do zadań Instytutu należy:

1) realizacja zadań ustalonych dla Instytutu przez Radę Ministrów w uchwale Rady Ministrów nr 97/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004–2008"

2) prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz inżynierii materiałowej, w szczególności:

a) procesy transformacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki,

b) badania naukowe w zakresie: inżynierii systemów, tribologii, inżynierii warstwy wierzchniej, płynów eksploatacyjnych, diagnostyki, mechatroniki, metrologii, informatyki oraz edukacji zawodowej,

c) rozwój innowacyjności produktów oraz procesów wytwarzania i eksploatacji,

d) rozwój systemów racjonalizacji wykorzystywania zasobów w procesach wytwarzania i eksploatacji,

e) rozwój organizacyjno-technicznych systemów przeciwdziałania zagrożeniom technicznym.

f) badania z zakresu ochrony środowiska,

g) badania prenormatywne i prace standaryzacyjne w zakresie produktów, procesów i bezpieczeństwa technicznego,

h) metody i urządzenia do wspomagania systemów jakości w procesach wytwarzania i eksploatacji,

i) rozwój systemu ustawicznej edukacji zawodowej na potrzeby zaawansowanych technologii produkcji i eksploatacji.

§ 3.
Źródłem finansowania działalności Instytutu są środki finansowe:

1) ustalane w ustawach budżetowych na realizację strategicznych zadań w zakresie służb państwowych w obszarze innowacji technologicznych i produktowych, w tym programów wieloletnich, ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)), których dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki;

2) przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę;

3) pochodzące z przychodów uzyskiwanych przez Instytut ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

§ 4.
W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań programu wieloletniego, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentami, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bernardo Cartoni i Wspólnicy Sp. K.

Kancelaria Prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama