| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi.
§ 2.
Wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej polega na jej podziale na statki rybackie.
§ 3.
Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla Morza Bałtyckiego dokonuje się w następujący sposób:

1) 6% – na statki rybackie o długości całkowitej nieprzekraczającej 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 94 % – do równego podziału na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej:

a) powyżej 10 m i nieprzekraczającej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy łososia w każdym roku w latach 2001–2003,

b) powyżej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy łososia w każdym roku w latach 2001–2003 i odłowili w każdym roku co najmniej 50 % przyznanej kwoty połowowej łososia.

§ 4.
1. Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla Morza Bałtyckiego, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonuje się w następujący sposób:

1) 9% – na statki rybackie o długości całkowitej nieprzekraczającej 10 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 91 % – do podziału na poszczególne statki rybackie zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, przy czym podział ten dotyczy statków rybackich o długości całkowitej:

a) powyżej 10 m i nieprzekraczającej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy dorsza w każdym roku w latach 2001–2003,

b) powyżej 15 m, których armatorzy prowadzili połowy dorsza w każdym roku w latach 2001–2003 i odłowili w każdym roku co najmniej 50 % kwoty połowowej dorsza.

2. Przed dokonaniem podziału, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się z ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla Morza Bałtyckiego:

1) 200 ton – na statki rybackie o długości całkowitej powyżej 10 m, których armatorzy udokumentują, że nie spełnili warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na skutek wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn:

a) trwające co najmniej 6 miesięcy:

– naprawa statku rybackiego,

– modernizacja statku rybackiego lub

– choroba armatora statku rybackiego,

b) zatonięcie, zaginięcie lub zniszczenie statku rybackiego

– bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie;

2) 50 ton – na cele naukowo-badawcze lub szkoleniowe;

3) po 7 ton – na każdy statek rybacki o długości całkowitej powyżej 15 m, którego armator:

a) nie spełnił warunków, o których mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 2,

b) przy prowadzeniu połowów organizmów morskich stosował narzędzia połowowe ciągnione.

§ 5.
Armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 10 m, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie kwoty połowowej zarówno dorsza, jak i łososia, odławianych na Morzu Bałtyckim, przyznaje się:

1) 100 % kwoty połowowej łososia i 50 % kwoty połowowej dorsza albo

2) 100 % kwoty połowowej dorsza i 50 % kwoty połowowej łososia.

§ 6.
W przypadku ogólnej kwoty połowowej gładzicy, szprota i śledzia, określonej dla Morza Bałtyckiego, nie dokonuje się jej podziału na poszczególne statki rybackie.
§ 7.
1. Podziału ogólnej kwoty połowowej określonej dla obszarów:

1) Svalbard,

2) objętych:

a) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,

b) Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r.

– dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy jego silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy odłowili, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997–2004, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe danego gatunku organizmów morskich, określonego we wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na 2005 r.

2. W przypadku gdy podział ogólnej kwoty połowowej, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwy, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich dokonuje się w następujący sposób:

1) 90 % – na statki rybackie, których armatorzy odłowili, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997–2004, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnych gatunków organizmów morskich;

2) 10 % – na pozostałe statki rybackie.

§ 8.
Podziału ogólnej kwoty połowowej określonej dla akwenów wodnych położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż obszary określone w § 7 ust. 1 dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statków rybackich, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku w GT i mocy jego silnika w kW, w następujący sposób:

1) 90 % – na statki rybackie, których armatorzy odłowili, przez okres co najmniej 3 lat w latach 1997–2004, przyznane lub przekazane im kwoty połowowe dowolnych gatunków organizmów morskich;

2) 10 % – na pozostałe statki rybackie.

§ 9.
Podziału ogólnej kwoty połowowej czarniaka, określonej dla akwenów wodnych położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego, dokonuje się na statki rybackie, których armatorzy prowadzili połowy czarniaka co najmniej w jednym roku w latach 1997–2004, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. A. Kowalski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Załącznik 1. [SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEJ KWOTY POŁOWOWEJ DORSZA NA POSZCZEGÓLNE STATKI RYBACKIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 grudnia 2004 r. (poz. 2837)

SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEJ KWOTY POŁOWOWEJ DORSZA NA POSZCZEGÓLNE STATKI RYBACKIE

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »