| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. Nr 110, poz. 1257, z 2002 r. Nr 31, poz. 282, z 2003 r. Nr 204, poz. 1977 oraz z 2004 r. Nr 202, poz. 2068) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.”;

2) w § 6 uchyla się ust. 4;

3) w § 7:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dodatek wojenny, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również żołnierzowi pełniącemu służbę w jednostce wojskowej lub polskim kontyngencie wojskowym stacjonującym na terenie strefy działań wojennych, w przypadku przebywania poza strefą działań wojennych w związku z wykonywaniem przez żołnierza obowiązków służbowych na terytorium bezpośrednio sąsiadującym z tą strefą.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stawka dodatku wojennego za każdy dzień faktycznego przebywania w strefie działań wojennych lub poza strefą działań wojennych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na terytorium bezpośrednio sąsiadującym z tą strefą przysługuje w wysokości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »