reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 marca 2005 r.

w sprawie warunków i trybu gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb gromadzenia oraz przetwarzania danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) laboratorium – laboratoria, o których mowa w art. 23 ust. 3 i 4 ustawy;

2) instytut – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

3) Centralna Baza Danych – prowadzone w instytucie uporządkowane i utrwalone zbiory przekazanych i zarejestrowanych danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych;

4) lokalna baza danych – prowadzone w laboratorium uporządkowane i utrwalone zbiory wprowadzonych i zarejestrowanych danych dotyczących wyników badań laboratoryjnych;

5) zapis korygujący – zapis, za pomocą którego są zmieniane dane w Centralnej Bazie Danych lub lokalnej bazie danych w sposób umożliwiający odczytanie danych zmienianych.

§ 3.
W Centralnej Bazie Danych i lokalnych bazach danych gromadzi się dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych, obejmujące w szczególności informacje dotyczące:

1) próbki;

2) pobierania próbek;

3) przeprowadzonego badania.

§ 4.
Dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych gromadzi się oraz przetwarza przy użyciu systemu informatycznego, który obejmuje:

1) Centralną Bazę Danych;

2) lokalne bazy danych;

3) urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne, zapewniające gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie danych;

4) kopie awaryjne Centralnej Bazy Danych i lokalnych baz danych.

§ 5.
Centralna Baza Danych i lokalne bazy danych są prowadzone przy użyciu elektronicznych nośników informacji.
§ 6.
1. Laboratorium i instytut stosują system informatyczny uniemożliwiający usunięcie wprowadzonych danych.

2. Błędy w lokalnych bazach danych i Centralnej Bazie Danych są poprawiane za pomocą zapisu korygującego, w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

§ 7.
System informatyczny zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych do korzystania z tego systemu.
§ 8.
Dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych, niezwłocznie po ich uzyskaniu i zatwierdzeniu przez kierownika laboratorium, są wprowadzane w formie elektronicznej do lokalnej bazy danych i w tej formie przekazywane do Centralnej Bazy Danych.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama