| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się strefę ochronną zwierząt łownych, zwaną dalej „strefą", w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, o powierzchni 2 414 ha, położoną na terenie województwa małopolskiego.
§ 2.
Obszar strefy stanowi teren określony linią graniczną, która biegnie na północny wschód południową granicą drogi powiatowej nr 18116 oznaczonej jako działka nr 1084/1 (według mapy obrębu Sąspów gmina Jerzmanowice-Przeginia, z dnia 27 grudnia 1978 r., arkusze nr 5, 9 i 7), dalej biegnie na północny zachód południowo-zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 1081 i 1078 (według mapy obrębu Sąspów gmina Jerzmanowice-Przeginia, z dnia 27 grudnia 1978 r., arkusze nr 8 i 3), dalej biegnie południowo-zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 1930 (według mapy obrębu Sułoszowa l gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1977 r., arkusze nr 11 i 14), dalej biegnie południowo-zachodnią i południowo-wschodnią granicą działki nr 1691, północno-zachodnią granicą działki nr 1690, południowo-zachodnią i południowo-wschodnią granicą działki nr 1689 (według mapy obrębu Sułoszowa l gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1977 r., arkusz nr 10), dalej biegnie na północny wschód północną granicą działek nr 1686, 1685/1 i 1685/2 (według mapy obrębu Sułoszowa l gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1977 r., arkusz nr 10), dalej biegnie południową granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 1933 (według mapy obrębu Sułoszowa l gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1977 r., arkusz nr 9), dalej biegnie na południowy wschód południowo-zachodnią granicą drogi wojewódzkiej nr 773 oznaczonej jako działka nr 1911/1 (według mapy obrębu Sułoszowa l gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1977 r., arkusz nr 6), dalej biegnie na północny wschód zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 1918/1 i 1918/2 (według mapy obrębu Sułoszowa l gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1977 r., arkusz nr 7), dalej biegnie na wschód południową granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 1918/2 (według mapy obrębu Sułoszowa l gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1977 r., arkusz nr 7), dalej biegnie na południe zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 1919 (według mapy obrębu Sułoszowa l gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1977 r., arkusz nr 7), dalej biegnie na wschód południową granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 1920 (według mapy obrębu Sułoszowa l gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1977 r., arkusz nr 7), dalej biegnie południową granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 370 (według mapy obrębu Wielmoża gmina Sułoszowa, z dnia 10 lutego 1988 r., arkusz nr 1/5), dalej biegnie południowo-wschodnią, wschodnią i południową granicą drogi powiatowej nr 18117 oznaczonej jako działka nr 369/1 (według mapy obrębu Wielmoża gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1988 r., arkusz nr 1/6), dalej biegnie południową granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 180 (według mapy obrębu Wielmoża gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1988 r., arkusz nr 2/8), dalej biegnie na południowy wschód południowo-zachodnią granicą drogi wojewódzkiej nr 794 oznaczonej jako działka nr 304 (według mapy obrębu Wielmoża gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1988 r., arkusz nr 3/11), dalej biegnie na południowy-zachód zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 301 (według mapy obrębu Wielmoża gmina Sułoszowa, z dnia 3 listopada 1988 r., arkusz nr 3/14), dalej biegnie na południowy wschód południową granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 2972 (według mapy obrębu Skała Wieś gmina Skała, z dnia 5 kwietnia1989 r., arkusz nr 3), dalej biegnie na południowy zachód zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 2979 (według mapy obrębu Skała Wieś gmina Skała, z dnia 5 kwietnia 1989 r., arkusze nr 3 i 4), dalej biegnie na południowy wschód południową granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 2980 (według mapy obrębu Skała Wieś gmina Skała, z dnia 5 kwietnia 1989 r., arkusz nr 4), dalej biegnie na południe zachodnią granicą drogi oznaczonej jako działka nr 2982 (według mapy obrębu Skała Wieś gmina Skała, z dnia 5 kwietnia 1989 r., arkusze nr 4 i 5), dalej biegnie na południowy wschód południową granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 2983 (według mapy obrębu Skała Wieś gmina Skała, z dnia 5 kwietnia 1989 r., arkusz nr 5), dalej biegnie na południowy wschód południową granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 988/1 (według mapy obrębu Skała Wieś gmina Skała, z dnia 5 kwietnia 1989 r., arkusz nr 8), dalej biegnie południową granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 3017/1 (według mapy obrębu Skała Wieś gmina Skała, z dnia 5 kwietnia 1989 r., arkusze nr 5, 8 i 9), dalej biegnie na południowy wschód zachodnią granicą drogi wojewódzkiej nr 794 oznaczonej jako działka nr 3035 (według mapy obrębu Skała Wieś gmina Skała, z dnia 5 kwietnia 1989 r., arkusz nr 9), dalej biegnie na południe zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 3051 (według mapy obrębu Skała Wieś gmina Skała, z dnia 5 kwietnia 1989 r., arkusz nr 13), dalej biegnie na południe zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 494 (według mapy obrębu Cianowice gmina Skała, z dnia 22 listopada 1988 r., arkusz nr 2), dalej biegnie na południe zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 390/1 (według mapy obrębu Smardzowice gmina Skała, z dnia 10 czerwca 1992 r., arkusze nr 4 i 5), dalej biegnie na południe zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 183 (według mapy obrębu Maszyce gmina Skała, z dnia 8 grudnia 1992 r., arkusze nr 1 i 2), dalej biegnie zachodnią granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 266/1 (według mapy obrębu Prądnik Korzkiewski gmina Wielka Wieś, z dnia 10 września 1989 r., arkusz nr 2), dalej biegnie na południowy zachód północną granicą drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 269 i 270 (według mapy obrębu Prądnik Korzkiewski gmina Wielka Wieś, z dnia 10 września 1989 r., arkusz nr 3), dalej biegnie na północny zachód północną granicą drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 263 i 271 (według mapy obrębu Prądnik Korzkiewski gmina Wielka Wieś, z dnia 10 września 1989 r., arkusz nr 3), dalej biegnie północną granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 265 (według mapy obrębu Prądnik Korzkiewski gmina Wielka Wieś, z dnia 10 września 1989 r., arkusz nr 2), dalej biegnie północną granicą działki nr 65 (według mapy obrębu Prądnik Korzkiewski gmina Wielka Wieś, z dnia 10 września 1989 r., arkusz nr 2), dalej biegnie północną granicą drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 668/1 (według mapy obrębu Biały Kościół gmina Wielka Wieś, z dnia 19 grudnia 1985 r., arkusz nr 6), dalej biegnie północno-wschodnią granicą drogi krajowej nr 94 oznaczonej jako działki nr 669/7 i 668/1 (według mapy obrębu Biały Kościół gmina Wielka Wieś, z dnia 19 grudnia 1985 r., arkusze nr 4 i 1), dalej biegnie północno-wschodnią granicą drogi krajowej nr 94 oznaczonej jako działki nr 547 (według mapy obrębu Czajowice gmina Wielka Wieś, z dnia 19 grudnia 1985 r., arkusze nr 3 i 1), dalej biegnie północno-wschodnią granicą drogi krajowej nr 94 oznaczonej jako działka nr 441 (według mapy obrębu Jerzmanowice gmina Jerzmanowice-Przeginia, z dnia 25 listopada 1980 r., arkusze nr 5, 7, 4, 3 i 2), do południowej granicy drogi powiatowej nr 18116 oznaczonej jako działka nr 1084/1 (według mapy obrębu Sąspów gmina Jerzmanowice-Przeginia, z dnia 27 grudnia 1978 r., arkusze nr 5, 9 i 7).
§ 3.
1. Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych w strefie polega na:

1) ustaleniu liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych na obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego, strefy oraz obwodów łowieckich z nimi graniczących na podstawie przeprowadzanych jednocześnie rocznych inwentaryzacji według stanu na dzień 15 marca każdego roku;

2) ocenie wpływu poszczególnych gatunków zwierząt łownych na przyrodę Ojcowskiego Parku Narodowego oraz na możliwość jej ochrony;

3) ustaleniu liczby osobników poszczególnych gatunków zwierząt łownych podlegających odstrzałom redukcyjnym, zwanym dalej „odstrzałami redukcyjnymi", z uwzględnieniem planu ochrony albo zadań ochronnych, a także rocznych planów łowieckich dla obwodów graniczących z Ojcowskim Parkiem Narodowym i strefą oraz wieloletnich planów hodowlanych dla odpowiednich rejonów hodowlanych;

4) dokonywaniu odstrzałów redukcyjnych.

2. Odstrzały redukcyjne dokonywane są w terminach ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459).

3. Odstrzały redukcyjne wykonuje się według następujących kryteriów:

1) dziki – w pierwszej kolejności redukcji podlegają warchlaki i przelatki, a w następnej osobniki starsze;

2) lisy – w pierwszej kolejności redukcji podlegają osobniki słabe, chore, w szczególności z objawami wścieklizny, a w następnej osobniki starsze;

3) jenoty, norki amerykańskie, piżmaki – redukcji podlegają wszystkie osobniki znajdujące się na obszarze strefy;

4) sarny:

a) koźlęta:

– słabe,

– późno urodzone, o wadze poniżej średniej,

b) kozy:

– niemające koźląt,

– słabe i chore,

c) kozły słabe, nieprzystępujące do rozrodu.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: w z. T. Podgajniak

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »