reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 kwietnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności (Dz. U. Nr 162, poz. 1696) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się pkt 5;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Na statkach, z zastrzeżeniem ust. 2–4 i § 4a, prowadzi się dziennik:

1) pokładowy, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) maszynowy, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) GMDSS, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. W żegludze krajowej:

1) na statkach rybackich,

2) na statkach pasażerskich o pojemności brutto poniżej 250 i mocy maszyn poniżej 400 kW

– prowadzi się dziennik pokładowo-maszynowy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. W żegludze międzynarodowej na statku rybackim o długości do 24 metrów prowadzi się dziennik, o którym mowa w ust. 2.

4. Na wniosek armatora dyrektor urzędu morskiego, właściwy dla portu macierzystego statku, może wyrazić zgodę na prowadzenie dziennika pokładowo-maszynowego dla statków innych niż określone w ust. 2 i 3.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Na statkach bezpokładowych prowadzi się zapisy w dowolnej formie, przy zachowaniu następujących wymagań:

1) zapisy dokonywane są przez kierownika jednostki po każdej podróży morskiej;

2) zapisy obejmują informacje dotyczące w szczególności:

a) daty i godziny wyjścia z portu oraz powrotu do portu,

b) imiennego składu załogi,

c) danych innych osób uczestniczących w podróży morskiej,

d) czynności wykonywanych w trakcie podróży morskiej,

e) zapisów dotyczących istotnych zdarzeń w trakcie podróży morskiej;

3) zapisy są przechowywane na lądzie przez okres 2 lat, pod warunkiem możliwości kontroli zapisów podczas inspekcji statku w porcie.”;

4) załączniki nr 1–4 do rozporządzenia otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach nr 1–4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Dzienniki pokładowe, maszynowe, GMDSS, pokładowo-maszynowe sporządzone i prowadzone według wzorów dotychczasowych prowadzi się aż do ich zakończenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2005 r. (poz. 738)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama