| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 lipca 2005 r.

w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Granicę portu morskiego w Kołobrzegu od strony lądu ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu granicznego nr 38.03-60, położonego po wschodniej stronie portu, na plaży przy lustrze wody, będącego jednocześnie punktem granicznym między obrębami ewidencyjnymi nr 3 i 4, granica portu biegnie w kierunku południowym granicą tych obrębów przez punkt graniczny nr 61.03-14 do punktu granicznego nr 61.03-13. Od tego punktu granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do północnej krawędzi falochronu brzegowego, wzdłuż granic prawnych działek ewidencyjnych nr 1/3, 3/23 i 3/36 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 i biegnie przez punkty graniczne nr 61.04-41, 61.04-226 i 61.04-42 do punktu granicznego nr 61.04-43, położonego 2 m od narożnika falochronu brzegowego.

Następnie granica portu załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez punkt graniczny nr 61.04-72 do punktu granicznego nr 61.04-71, położonego po zewnętrznej stronie muru oporowego latarni morskiej, i dalej linią łamaną, po kolistej, zewnętrznej krawędzi tego muru w kierunku południowym przez punkty graniczne o kolejnych zmniejszających się numerach do punktu granicznego nr 61.04-53.

Z punktu granicznego nr 61.04-53 granica portu biegnie 3,38 m w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 61.04-52, a następnie w kierunku południowym, przecina Skwer Komandora Mieszkowskiego i biegnie przez punkt graniczny nr 61.04-51 do punktu granicznego nr 61.04-50, położonego po północnej stronie ulicy Morskiej, i dalej przechodzi na drugą stronę ulicy do punktu granicznego nr 61.04-49.

Od punktu granicznego nr 61.04-49 granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie przez punkt graniczny nr 61.04-48 do punktu granicznego nr 61.04-124, położonego po północnej stronie ulicy Cichej, a następnie przechodzi na drugą stronę ulicy do punktu granicznego nr 61.04-197.

W dalszym biegu granica portu nie zmienia kierunku i dochodzi do narożnika budynku Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A., stanowiącego punkt graniczny nr 61.04-196, i dalej po licu tego budynku do drugiego narożnika stanowiącego punkt graniczny nr 61.04-195, a następnie przez punkt graniczny nr 61.04-194 do punktu granicznego nr 85.04-224.

W punkcie granicznym nr 85.04-224 granica portu skręca na południowy wschód i biegnie do narożnika budynku Polskiej Żeglugi Morskiej S.A., stanowiącego punkt graniczny nr 85.04-225, i dalej po licu budynku do drugiego narożnika stanowiącego punkt graniczny nr 85.04-226, po czym, nie zmieniając kierunku, biegnie do punktu granicznego nr 85.04-227, dochodząc do północnej strony ulicy Cichej.

W dalszym biegu granica portu przechodzi na drugą stronę ulicy Cichej, dochodząc do punktu granicznego nr 85.04-236, i dalej w tym samym kierunku do punktu granicznego nr 85.04-25, położonego po stronie północnej ulicy Towarowej.

W punkcie granicznym nr 85.04-25 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina ulicę Towarową i tor bocznicy kolejowej, dochodzi do punktu granicznego nr 85.04-24 i dalej biegnie w tym samym kierunku przez punkt graniczny nr 85.04-181 do punktu granicznego nr 85.04-141.

Następnie granica portu załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 85.04-185, po czym załamuje się i biegnie 3,35 m w kierunku południowym do punktu granicznego nr 85.04-186, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i, przecinając tor bocznicy kolejowej, dochodzi do punktu granicznego nr 85.04-143.

W punkcie granicznym nr 85.04-143 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie po północnej stronie betonowego ogrodzenia do punktu granicznego nr 85.04-144, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni. Następnie dochodzi do punktu granicznego nr 85.04-118, położonego przy ulicy Portowej, przechodzi na drugą stronę ulicy i, nie zmieniając kierunku, dochodzi do punktu granicznego nr 85.04-119.

Dalej granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż betonowego ogrodzenia południową stroną ulicy Portowej przez punkty graniczne nr 108.04-1 i 108.04-2 do punktu granicznego nr 108.04-203.

Od punktu granicznego nr 108.04-203 granica portu biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 108.04-204. Na tym odcinku granica portu biegnie w odległości 12 m równolegle do zachodniej granicy ulicy Szkolnej przez działkę stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. w Kołobrzegu.

Następnie granica portu załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu granicznego nr 108.04-5, dochodzi do ulicy Szkolnej i dalej, przechodząc na drugą stronę ulicy, dochodzi do punktu granicznego nr 108.04-35, stanowiącego słup betonowego ogrodzenia, a następnie, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuż betonowego ogrodzenia do punktu granicznego nr 108.04-115 stanowiącego słup betonowego ogrodzenia.

Dalej granica portu załamuje się i biegnie wzdłuż betonowego ogrodzenia w kierunku południowym, do punktu granicznego nr 108.04-114, dochodząc do Bulwaru Zacisze, a następnie przecina Bulwar Zacisze i, przechodząc przez punkt graniczny nr 108.04-113, dochodzi do punktu granicznego nr 130.04-9, położonego na prawym brzegu rzeki Parsęty, graniczącym z morskimi wodami wewnętrznymi.

W punkcie granicznym nr 130.04-9 granica portu załamuje się i biegnie łukiem w kierunku wschodnim, północną stroną granicy morskich wód wewnętrznych, przez punkty graniczne nr 130.04-10, 108.04-131, 108.04-132, 108.04-133, 108.04-134, 130.04-90, 130.04-89, 130.04-88, 130.04-87, 130.04-86, 130.04-85, 130.04-84, 130.04-83, 130.04-82, 130.04-81, 130.04-80 i 131.04-44 do punktu granicznego nr 131.04-43, położonego na prawym brzegu rzeki Parsęty i będącego jednocześnie punktem granicznym obrębów ewidencyjnych nr 4, 11 i 12.

W punkcie granicznym nr 131.04-43 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przecina rzekę Parsętę, biegnąc wzdłuż północno-zachodniej krawędzi mostu kolejowego do punktu granicznego nr 130.04-99, położonego na lewym brzegu rzeki. Na tym odcinku granica portu stanowi jednocześnie granicę między obrębami ewidencyjnymi nr 4 i 11.

Następnie granica portu biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 4 i 11, wyłącza tereny kolejowe i biegnie przez punkty graniczne nr 130.04-98, 130.04-97, 130.04-96, 162.04-7, 162.04-8, 162.04-9, 162.04-10, 162.04-11 i 162.04-12 do punktu granicznego nr 162.03-13, będącego jednocześnie punktem granicznym obrębów ewidencyjnych nr 3, 4 i 11.

W dalszym biegu granica portu nie zmienia kierunku, biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 3 i 11, przechodząc przez punkt graniczny nr 162.03-14, dochodzi do punktu granicznego nr 162.03-138, następnie dochodzi do północnego brzegu Kanału Drzewnego i dalej, przecinając Kanał, dochodzi do punktu granicznego nr 162.03-15, położonego na przeciwległym brzegu, po czym biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt graniczny nr 162.03-16 i dochodzi do punktu granicznego nr 162.03-17, stanowiącego jednocześnie punkt graniczny obrębów ewidencyjnych nr 3 i 11.

Od punktu granicznego nr 162.03-17 granica portu biegnie wzdłuż granic prawnych działek ewidencyjnych nr 5/2 i 11, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3, w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty graniczne nr 162.03-82, 187.03-72, 187.03-71, 187.03-70 i 187.03-69 do punktu granicznego nr 187.03-65, wyłączając bocznicę kolejową. Punkt graniczny nr 187.03-65 położony jest na granicy obrębów ewidencyjnych nr 3 i 10.

Dalej granica portu biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 3 i 10, północną stroną ulicy Bałtyckiej w kierunku północno-zachodnim do punktu granicznego nr 187.03-64, położonego przy wylocie ulicy Szyprów, przecina ją i biegnie, nie zmieniając kierunku, do punktu granicznego nr 187.03-63, położonego po drugiej stronie ulicy, i dalej północną stroną ulicy Bałtyckiej przez punkty graniczne nr 187.03-62, 187.03-61, 187.03-60, 186.03-117, 186.03-116, 186.03-115, 161.03-83 i 161.03-82 dochodzi do punktu granicznego nr 161.03-100.

W punkcie granicznym nr 161.03-100 granica portu skręca w kierunku północno-wschodnim, wyłączając z granic portu działkę ewidencyjną nr 7/4 położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3, dochodzi do punktu granicznego nr 161.03-103 i dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu granicznego nr 161.03-102. W punkcie tym granica portu załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu granicznego nr 161.03-101, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych nr 3 i 10.

Następnie granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic obrębów ewidencyjnych nr 3 i 10, północną stroną ulicy Bałtyckiej, przez punkty graniczne nr 161.03-183, 161.03-170, 161.03-8, 161.03-7, 161.03-6, 161.03-51, 161.03-106, 106.03-85 i 106.03-99 do punktu granicznego nr 161.03-117, dochodząc do ulicy Łososiowej. Dalej granica portu, nie zmieniając kierunku, przechodzi na drugą stronę ulicy Łososiowej i przez punkt graniczny nr 161.02-5 dochodzi do punktu granicznego nr 161.02-116. W dalszym biegu granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie linią łamaną przez punkty graniczne nr 161.02-4 i 161.02-3 do punktu granicznego nr 161.02-2, który stanowi jednocześnie punkt graniczny obrębów ewidencyjnych nr 2, 3 i 10.

Od punktu granicznego nr 161.02-2 granica portu biegnie nadal w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 3, przecinając bocznicę kolejową, przebiega przez punkty graniczne nr 160.02-291, 160.02-326 i 160.02-8 i dochodzi do punktu granicznego nr 160.02-7, położonego po północnej stronie ulicy Bałtyckiej, a następnie północną stroną ulicy Bałtyckiej dochodzi do punktu granicznego nr 160.02-6 po północnej stronie ulicy Wiosennej.

W punkcie granicznym nr 160.02-6 granica portu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż granicy obrębów ewidencyjnych nr 2 i 3 do punktu granicznego nr 160.02-329. Poczynając od tego punktu granicznego, granica portu przebiega po granicach prawnych działek ewidencyjnych nr 4/43 i 4/92, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3. W punkcie granicznym nr 160.02-329 granica portu załamuje się i biegnie 27 m w kierunku północnym do punktu granicznego nr 128.03-11, położonego po zachodniej stronie ulicy Stoczniowej.

Dalej granica portu biegnie w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 128.03-12, a następnie w kierunku północnym przez punkt graniczny nr 128.03-45 do punktu granicznego nr 128.03-9, położonego na ulicy Stoczniowej. W punkcie tym granica portu zmienia kierunek na zachodni i biegnie 12,69 m do punktu granicznego nr 128.03-10, a następnie w kierunku północno-wschodnim, przecina ulicę Stoczniową, dochodząc do punktu granicznego nr 128.03-13.

W dalszym biegu granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie linią łamaną, przez punkty graniczne nr 128.03-4, 128.03-3, 128.03-2 i 128.03-1 do punktu granicznego nr 128.03-18, dochodząc do ulicy Stoczniowej. Dalej przechodzi na drugą stronę ulicy do punktu granicznego nr 106.03-10, a następnie biegnie w tym samym kierunku, linią łamaną wzdłuż betonowego ogrodzenia, przez punkty graniczne nr 106.03-6, 106.03-5, 106.03-4, 106.03-102, 106.03-100, 106.03-3 i 106.03-101 do punktu granicznego nr 107.03-27.

Dalej granica portu biegnie przez grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie.

Od punktu granicznego nr 107.03-27 granica portu biegnie w kierunku zachodnim do punktu granicznego nr 106.03-107 i dalej zmienia kierunek na północny, przechodząc przez punkty graniczne nr 84.03-24, 84.03-25 i 84.03-26 dochodzi do punktu granicznego nr 84.03-27.

Następnie granica portu biegnie linią łamaną w kierunku północnym przez punkty graniczne nr 85.03-279, 85.03-280, 85.03-281, 85.03-282, 85.03-283 i 85.03-284, dochodzi do punktu granicznego nr 84.03-28 i dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu granicznego nr 61.03-26.

Dalej granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie do punktu granicznego nr 61.03-258, a następnie biegnie w kierunku zachodnim, przecina pas techniczny i dochodzi do punktu granicznego nr 61.03-33, położonego na plaży przy lustrze wody. Następnie biegnie brzegiem morza w kierunku północno-wschodnim przez punkty graniczne nr 61.03-32 i 61.03-31 i dochodzi do punktu granicznego nr 61.03-259, położonego na falochronie zachodnim portu.

Od punktu granicznego nr 61.03-259 granica portu biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim, zachodnią stroną falochronu zachodniego przez punkty graniczne o kolejnych numerach do punktu granicznego nr 61.03-262 i dalej od punktu granicznego nr 38.03-61 przez punkty o kolejnych numerach, do punktu granicznego nr 38.03-64, a następnie nadal po zachodniej stronie falochronu zachodniego, nie zmieniając kierunku, od punktu granicznego nr 37.03-1 przez kolejne numery do punktu granicznego nr 37.03-14.

Dalej granica portu biegnie od punktu granicznego nr 37.03-14, położonego na falochronie zachodnim, przecinając wejście do portu, do punktu granicznego nr 37.03-15, położonego na falochronie wschodnim, i jednocześnie stanowiąc granicę między morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi.

Od punktu granicznego nr 37.03-15 granica portu biegnie linią łamaną, wschodnią stroną falochronu wschodniego, w kierunku południowo-wschodnim przez kolejne numery punktów granicznych dochodzi do punktu granicznego nr 37.03-23 i dalej do punktu granicznego nr 38.03-65 położonego na falochronie wschodnim.

Następnie granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, wschodnią stroną falochronu wschodniego, od punktu granicznego nr 38.03-65 do punktu granicznego nr 38.03-27 i dalej przez kolejne numery dochodzi do punktu granicznego nr 38.03-60, od którego rozpoczęto opis granicy portu morskiego w Kołobrzegu.

§ 2.
Linie przebiegu granic portu są oznaczone na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1 000, które są dostępne do wglądu w siedzibach Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Urzędu Miasta Kołobrzeg.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 30 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Kołobrzegu (Dz. U. Nr 29, poz. 190).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 18 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »