| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2252 oraz z 2005 r. Nr 56, poz. 488 i Nr 181, poz. 1501) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 679,80 ha położone na terenach miast: Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Gorzów Wielkopolski, Gubin, Zielona Góra i Poznań oraz gmin: Słubice, Bytom Odrzański, Gubin, Barlinek, Karlino, Goleniów, Zielona Góra, Chodzież i Czerwieńsk, w tym grunty o powierzchni 170,3271 ha przeznaczone na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, z czego:

1) 13,6711 ha położonych na terenie gminy Słubice w Podstrefie Słubice;

2) 0,8064 ha położonych na terenie miasta Nowa Sól w Podstrefie Nowa Sól;

3) 16,11 ha położonych na terenie gminy Karlino w Podstrefie Karlino;

4) 43,5581 ha położonych na terenie gminy Barlinek w Podstrefie Barlinek;

5) 36,1571 ha położonych na terenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra w Podstrefie Zielona Góra;

6) 16,2694 ha położonych na terenie gminy Chodzież w Podstrefie Chodzież;

7) 43,7550 ha położonych na terenie miasta Poznań w Podstrefie Poznań."

2) w szczegółowym opisie granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) w Podstrefie Kostrzyn opis granic i terenu Kompleksu nr 2 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks nr 2

Obręb: nr 1 – Osiedle Drzewice m. Kostrzyn nad Odrą

Część 2A

Granica biegnie od punktu nr 1-2223, stanowiącego punkt osnowy pomiarowej trwale stabilizowanej, linią łamaną, w kierunku południowo-wschodnim, równolegle do linii kolejowej przez punkty nr: 1-278, 1-277, 1-276, 1-275, 1-274, 1-2224, 1-273, 1-272, 1-271, 1-2225, 1-270, 1-269, 1-268, 1-267, 1-266, 1-2226, 1-265, 1-264, 1-2227, 1-263, 1-262, 1-261, 1-2228, 1-260, do punktu nr 1-259. Tu granica załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 1-382 i 1-383 do punktu nr 1-384, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 1-392, 1-393, 1-399, 1-400, 1-401, 1-402, 1-4917 do punktu nr 1-500. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 1-503, 1-521, 1-522, 1-525, 1-526 do punktu nr 1-529. Dalej skręca pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1-528, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku północno-wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 1-527 i 1-5961 do punktu nr 1-6454. Dalej granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1-6453. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 1-6450. Tu skręca pod kątem prostym i biegnie linią łamaną, w kierunku północno-zachodnim, przez punkty nr: 1-465, 1-464, 1-454, 1-453, 1-484, 1-452, 1-506, 1-451, 1-505, 1-2513, 1-450, 1-449, 1-448, 1-447, 1-446, 1-481 do punktu nr 1-445. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1-444, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku północno-zachodnim, przez punkty nr: 1-443, 1-442, 1-2942, 1-441, 1-440, 1-439, 1-438, 1-437, 1-436, 1-435, 1-433, 1-434, do punktu nr 1-432. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty nr: 1-427, 1-358, 1-281, 1-280, 1-279, 1-10010, do punktu nr 1-2223, od którego rozpoczęto opis.

Część 2B

Granica biegnie od punktu nr 1-236, leżącego na południowo-zachodniej granicy terenów PKP, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż działki nr 1-2, przez punkty nr: 1-237, 1-822, 1-839, 1-840, do punktu nr 1-841. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 1-828, a następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 1-827, 1-826, 1-825 dochodzi do punktu nr 1-793. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ulicy Leśnej, przez punkty nr: 1-3965, 1-792, 1-791, 1-790, 1-2523, 1-789, do punktu nr 1-788. Tu granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 1-236, od którego rozpoczęto opis.

Część 2C

Granica biegnie od punktu nr 1-842, leżącego po zachodniej stronie linii kolejowej, linią łamaną, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż terenów PKP, przez punkty nr: 1-245, 1-246, 1-247, 1-843, 1-846, 1-248, 1-850, 1-851, 1-249, 1-855, 1-856, 1-860, 1-250, 1-861, 1-251, 1-252, do punktu nr 1-864. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie jako linia graniczna z lasami do punktu nr 1-863. Następnie skręca na północny zachód i przebiega w linii prostej przez punkt nr 1-862 do punktu nr 1-859, położonego na skraju lasu. Od tego punktu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 1-6349. Tutaj zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 1-6348. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii prostej przez punkt nr 1-829 do punktu nr 1-842, od którego rozpoczęto opis.",

b) w Podstrefie Gorzów Wielkopolski opis granic i terenu Kompleksu nr 4 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks nr 4

Obręb: nr 02 Górczyn m. Gorzów Wielkopolski

Granica biegnie od punktu nr 15-431, linią prostą w kierunku południowo-wschodnim, do punktu nr 15-430, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 24-335. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 2-3438 do punktu nr 2-3459. W punkcie nr 2-3459 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia, linią prostą, przez punkty nr: 2-3460, 2-3461, 2-3462, 2-3463, 2-3464, 2-3465, 2-3466 do punktu nr 2-3418. W punkcie nr 2-3418 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr: 2-3431, 2-3432, do punktu nr 2-3433. W punkcie nr 2-3433 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i linią prostą biegnie do punktu nr 15-405. W punkcie nr 15-405 załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim, przez punkt nr 2-11757, do punktu nr 15-404, gdzie ponownie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 15-403. W punkcie nr 15-403 załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 15-433. W punkcie nr 15-433 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 15-432 do punktu nr 15-431, od którego rozpoczęto opis.",

c) w Podstrefie Nowa Sól opis granic i terenu Kompleksu nr 1 otrzymuje brzmienie:

Kompleks nr 1

Obręb: nr 6 – Nowa Sól

Granica biegnie od punktu nr 60245, przy rowie o nr ewidencyjnym 11 i działce nr 21 w kierunku północno-wschodnim, do punktu nr 60103, stanowiącego punkt graniczny z PKP i obrębem Zakęcie, gmina Otyń. Od punktu nr 60103 granica biegnie na północny wschód przez punkty nr: 60102, 60101, 60100, 60099, 60098, 60097, 60096, 60095, 60094, 60093, 60092, 60091, 60090, 60089, 60088, 60087, 60086, 60085, 60222, 60221, 60084, 60083, 60082, 60081, 60080, 061067, 60079, 60078, 60077, 60076, 60075, 60074, 60073, 60072, 60071 do punktu nr 061060. Od punktu nr 061060 skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 061059, 061055 i 061068 do punktu nr 061028, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 061029. Dalej granica biegnie na północ przez punkty nr: 061051, 061052, 061054, 061056, a następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 061057, 061058, 061061, 061062 i 061063 dochodzi do punktu nr 061064. Od punktu nr 061064 skręca na południe i biegnie przez punkt nr 60329 do punktu nr 60328, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 60218. Dalej granica biegnie na południe, granicą działki nr 10, do punktu nr 60219, a następnie na wschód, do punktu nr 060220. Dalej, przez punkty nr: 061043, 060319, 061053, dochodzi do punktu nr 061032, skąd po załamaniu w kierunku zachodnim biegnie wzdłuż drogi, przez punkty nr: 061041, 061031 do punktu nr 061030. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 061034, po czym zmienia kierunek na wschodni i, przez punkty nr: 061033, 060980, dochodzi do punktu nr 060981. Tu ponownie załamuje się w kierunku południowym i, przez punkty nr: 60321, 60663, 060982, dochodzi do punktu nr 60401, który leży na styku granicy kompleksu z rowem melioracyjnym nr 11. Od punktu nr 60401 granica biegnie skrajem rowu nr 11, przez punkty nr: 60404, 60405, 60410, 60412, 60414, 60416, 61026, 60418, 61027, 60375, 60374, 60372, 60370, 60367, 60365, 60364, 60361, 60360, 60357, 60356, 60354, 60352, 60350, 60348, 60346, 60265, 60263, 60261, 60259, 60258, 60255, 60253, 60252, 60249, 60248, do punktu nr 60245, od którego rozpoczęto opis.",

d) opis granic i terenu Podstrefy Barlinek otrzymuje brzmienie:

Podstrefa: Barlinek

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 43,5581 ha.

Obręb: 1 miasta Barlinek

Część 1A

Działki nr: 140, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 339 i 400

Granica biegnie od punktu nr 90, znajdującego się w północno-zachodniej części Zakładów ZUO „BOMET", w kierunku południowym, do punktu nr 94. Stąd biegnie wzdłuż granicy drogi przy ulicy Okrętowej, w kierunku północno-zachodnim, przez punkty nr: 95, 104, do punktu nr 12265. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 12266, a następnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ogrodzenia, do punktu nr 149, położonego przy drodze polnej nr 121. W punkcie nr 149 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż drogi polnej nr 121 do punktu granicznego nr 150, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie w linii prostej, przez punkty nr: 102, 99 i 100, do punktu nr 86. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie w linii prostej, wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr: 87, 88, 2142, 2141, 89, do punktu nr 90, od którego rozpoczęto opis.

Działka nr 2118

Granica biegnie od punktu nr 85, znajdującego się przy ogrodzeniu północno-zachodniej części Zakładów ZUO „BOMET", wzdłuż ogrodzenia, w linii prostej, do punktu nr 84, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 47 i 46 do punktu nr 11737. W punkcie nr 11737 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 11736, a następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 85, od którego rozpoczęto opis.

Część 1B

Działki nr: 197, 200/22, 200/23, 200/24, 200/28, 200/30, 200/44, 200/40, 200/41, 200/42, 200/43, 200/47, 200/48, 200/49, 200/52 i 200/53

Granica biegnie od punktu nr 9, znajdującego się w południowej części kompleksu przy zbiegu ulic: Szosy do Lipian i Okrętowej, w kierunku północnym, przez punkty nr: 10, 11, 12, 9798, do punktu nr 13, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i linią łamaną biegnie przez punkty nr: 20 i 19 do punktu nr 17. W punkcie nr 17 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 28, w którym skręca w kierunku północnym i, w linii prostej, biegnie przez punkty nr: 29, 30, 9331, 31 i 32, do punktu nr 33. Następnie granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 34, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 35 do punktu nr 36. Z punktu nr 36 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 41 i dalej, wzdłuż drogi polnej, w kierunku północnym, do punktu nr 40, w którym ostro skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 37. Następnie granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr: 10621, 38, 63, 39 i 12280, do punktu nr 12285. W punkcie nr 12285 skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 12283, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 13404 do punktu nr 13405, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej do punktu nr 13402. Od punktu nr 13402 granica biegnie ponownie w kierunku północnym do punktu nr 13529. W punkcie nr 13529 załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 13528, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 13527. Dalej załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13524. Z punktu nr 13524 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 13523, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 13525. Z punktu nr 13525 do punktu nr 13526 granica biegnie w kierunku południowym, po ścianie budynku starej kotłowni, a dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 13522. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 13521 do punktu nr 13520. Dalej biegnie w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkt nr 12273, do punktu nr 13396, a następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt graniczny nr 13397 do punktu nr 13536. Od punktu nr 13536 do punktu nr 13535 granica biegnie w kierunku wschodnim. W punkcie nr 13535 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej, przez punkty nr: 12275 i 12276, do punktu nr 12277. W punkcie nr 12277 ponownie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 13390, 12278, 9797, 13530 i 13395 do punktu nr 12270. Z punktu nr 12270 biegnie linią łamaną w kierunku południowym, przez punkty nr: 12269, 12268, 12267 i 6, do punktu nr 9, od którego rozpoczęto opis.

Działka nr 200/44

Granica biegnie od punktu nr 13537, położonego na działce nr 200/44, w kierunku zachodnim, do punktu nr 13408, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim (łuk drogi), i biegnie do punktu nr 13407. Dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy drogi, do punktu nr 13538. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13539, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 13537, od którego rozpoczęto opis.

Działka nr 200/50

Granica biegnie od punktu nr 13540 w kierunku południowym do punktu nr 13542, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13541, znajdującego się na granicy drogi wewnętrznej. Dalej biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej w kierunku północnym, przez punkt nr 13370, do punktu nr 13369. Z punktu nr 13369 skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 13540, od którego rozpoczęto opis.

Działka nr 200/53

Granica biegnie od punktu nr 13534, położonego na granicy drogi wewnętrznej nr 200/29, w kierunku zachodnim, do punktu granicznego nr 13533, wzdłuż chodnika, a następnie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ściany hali, przez punkty nr: 13518 i 13532 do punktu nr 13531. W punkcie nr 13531 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy drogi wewnętrznej, przez punkt nr 13400, do punktu nr 13399 i dalej w kierunku południowym, wzdłuż granicy drogi wewnętrznej do punktu nr 13534, od którego rozpoczęto opis.

Część 1C

Działki nr: 200/31, 200/32 i 200/54

Granica biegnie od punktu nr 13371, położonego na granicy drogi wewnętrznej nr 200/29, w kierunku wschodnim, do punktu nr 13372, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 13543. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13378, a następnie w kierunku południowym, do punktu nr 13379. W punkcie nr 13379 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13380, gdzie ponownie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 13381. W punkcie nr 13381 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 13382, położonego na granicy drogi wewnętrznej. Następnie biegnie wzdłuż drogi, w kierunku północnym, przez punkty nr: 13383 i 13377, do punktu nr 13371, od którego rozpoczęto opis.

Część 1D

Działki nr: 200/35, 200/36, 200/39, 200/51 i 909

Granica biegnie od punktu nr 2, położonego u zbiegu ulic: Przemysłowej i Szosa do Lipian, przez punkt nr 3, wzdłuż ulicy Szosa do Lipian do punktu nr 4, w którym się załamuje w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 7, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 8. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 5, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż ulicy Szosa do Lipian do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i linią łamaną, przez punkty nr: 12267, 12268, 12269, biegnie do punktu nr 12270. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 13390, w którym załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 13389, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż krawędzi drogi asfaltowej, przez punkty nr: 13388, 13387, do punktu nr 13386. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim do punktu nr 13383 i dalej biegnie w kierunku południowym, do punktu nr 13382, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż hal produkcyjnych, linią łamaną, przez punkty nr: 13381, 13380 do punktu nr 13379. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną, przez punkty nr: 13378, 13543, 13409, 13372, 13371, 13541, 13542, do punktu nr 13540, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie przez punkt nr 13368 do punktu nr 13366. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną, wzdłuż krawędzi drogi asfaltowej wewnętrznej, przez punkty nr: 76, 77, 10286, 10285, 10288, 10287, 78 i 79, do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Część 1E

Działki nr 200/29 i 200/45

Granica biegnie od punktu nr 13535, w kierunku północno-zachodnim, do punktu nr 13536, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkt nr 13397 do punktu nr 13396. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 12273 do punktu nr 13520. W punkcie tym załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną, przez punkty nr: 13521, 13522, 13526, 13525, 13523, do punktu nr 13524. Z punktu nr 13524 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13527, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do punktu nr 13528, a następnie w kierunku wschodnim, do punktu nr 13529 i dalej w kierunku południowym, przez punkt nr 13402, do punktu nr 13401. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie, przez punkty nr: 13531, 13532, do punktu nr 13518, a następnie w kierunku wschodnim, do punktu nr 13534, w którym się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż krawężnika drogi wewnętrznej, przez punkty nr: 13399, 13400, 13401, 13402, 13405, 13406, 13407, 13534, 13537, 13367, 13366, 13368, 13540, 13369, 13370, 13541, 13371, 13374, 13376, 13377, 13383, 13386, 13387, 13388, 13389, 13390, 12277, 12276, 13375, 12275, 13398, do punktu nr 13535, od którego rozpoczęto opis.

Część 1F

Działki nr: 200/27 i 200/46

Granica biegnie od punktu nr 13367, położonego przy ulicy Przemysłowej, krawężnikiem drogi asfaltowej, w kierunku północno-zachodnim, do punktu nr 13537, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 13539, a następnie w kierunku północno-zachodnim, do punktu nr 13538. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie krawężnikiem drogi do punktu nr 13406, a następnie w kierunku północno-zachodnim, do punktu nr 13405. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 13410 i 12283 do punktu nr 12284, w którym załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 12285. Dalej granica biegnie wzdłuż ogrodzenia, w kierunku wschodnim, do punktu nr 62, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr: 9786, 9785, 9784, 9783, 9482, 12286, 9781, 9780, 9779, 9778, 9775, 9774, 9788, do punktu nr 73 położonego przy ulicy Przemysłowej. W punkcie nr 73 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej, przez punkty nr: 74 i 75, do punktu nr 13367, od którego rozpoczęto opis.",

e) na końcu opisu granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dodaje się opis granic i terenu Podstref: Poznań i Czerwieńsk, w brzmieniu:

Podstrefa: Poznań

Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 43,7550 ha.

Kompleks nr 1Antoninek

Obręb: 0002 – Główieniec m. Poznań

Część 1A

Arkusz mapy 14, działki nr: 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, część 1/8, 2/4, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 4, 9/1; arkusz mapy 24, działki nr: 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/4, 6/5, 7/1, 10/1, 16/1; arkusz mapy 25, działki nr: 1/1, 2/1, 2/3, 2/4, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 21, 22, 23, 24, 30/1, 30/2, 32/1

Granica biegnie od punktu A, który jest punktem przecięcia granic drogi dojazdowej między punktami nr: 14-17-100 i 18-91 oraz linii biegnącej od punktu nr 18-90, przez teren Lasów Państwowych m. Poznania, w kierunku wschodnim, do punktu nr 14-17-99, a następnie przez punkty nr: 14-17-70, 14-17-63, 14-17-72 do punktu nr 14-17-73. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 14-17-77, 25-20, 25-10 do punktu nr 25-83. Od punktu tego granica biegnie zachodnią stroną ulicy Smołdzinowskiej, w kierunku południowym, przez punkty nr: 25-84, 25-85, 25-86, 25-87, 25-88, 25-89, 25-90, do punktu nr 25-91. W punkcie nr 25-91 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 25-57. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym i, przez punkt nr 25-58, dochodzi do punktu nr 25-59, położonego przy ulicy Warszawskiej. W punkcie nr 25-59 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i, przez punkt nr 25-64, biegnie północną stroną ulicy Warszawskiej do punktu nr 24-27. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 24-21, gdzie po załamaniu w kierunku zachodnim, przez punkty nr 24-20, 24-19, dochodzi do punktu nr 24-34, leżącego na skrzyżowaniu ulic: Biłgorajskiej i Bałtyckiej. Od punktu nr 24-34 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż północno-wschodniej strony ulicy Bałtyckiej, przez punkty nr: 24-35, 24-4, 24-2, 14-17-65, 14-17-66, do punktu nr 14-17-35, usytuowanego przy drodze dojazdowej. W punkcie nr 14-17-35 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i, wschodnią stroną drogi dojazdowej, biegnie przez punkty nr: 14-17-37, 14-17-8, 14-17-9, do punktu A, od którego rozpoczęto opis.

Część 1B

Arkusz mapy 25, działki nr: 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 15, 16, 20, 25; arkusz mapy 26, działki nr: 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 6, 18/1, 18/2.

Granica biegnie od punktu nr 25-69, zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic: Smołdzinowskiej i Główieniec, południową stroną ulicy Główieniec, w kierunku wschodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 25-64, 25-66, 25-68, 25-60, 25-73, 25-72, 25-27, 25-28, 26-28, 26-27, 26-74, 26-26, 25-25, 26-138, do punktu nr 26-135. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 26-136, graniczącego z ulicą Jaromińską. W punkcie nr 26-136 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Jaromińskiej, przez punkty nr: 26-137, 26-24, 26-32, 26-84, 26-31, 26-30, 26-29, 25-23, 25-22, do punktu nr 25-21. Od tego punktu granica biegnie zachodnią stroną ulicy Jaromińskiej, w kierunku południowym, przez punkty nr: 25-1181, 25-77, 25-78, do punktu nr 25-79. W punkcie nr 25-79 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie północną stroną ulicy Warszawskiej, w kierunku zachodnim, do punktu nr 25-80. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną ulicy Smołdzinowskiej przez punkty nr: 25-81, 25-82, 25-33, 25-34, 25-62, 25-63, do punktu nr 25-69, od którego rozpoczęto opis.

Część 1C

Arkusz mapy 25, działki nr: 17, 18, 19, 26, 27/3, 27/4; arkusz mapy 26, działki nr: 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10

Granica biegnie od punktu nr 25-75, południową stroną ulicy Jaromińskiej w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 25-74, 26-39, 26-144, 26-50, 26-40, 26-49, do punktu nr 26-48. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią stroną ulicy Poziomkowej, przez punkty nr: 26-47, 26-46, 26-45, 26-42, 26-90, 26-89, 26-88, 26-151, 26-152, 26-87, do punktu nr 26-143. Tu granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną stroną ulicy Warszawskiej, przez punkty nr: 26-85, 25-51, 25-13, 25-14, 25-15, 25-18, do punktu nr 25-10. W punkcie nr 25-10 załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie wschodnią stroną ulicy Jaromińskiej, przez punkty nr: 25-11, 25-52, 25-76, do punktu nr 25-75, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2 – Wilda

Obręb: 61 – Wilda m. Poznań

Część 2A

Arkusz mapy 18-19, działki nr: 20/4, 20/12 i część 20/17 o łącznej powierzchni 6,2128 ha

Granica biegnie od punktu granicznego nr 117/18-19 w kierunku północnym, linią prostą, do punktu nr 152/18-19, łącząc istniejącą bramę wjazdową z narożnikiem budynku odlewni. Dalej biegnie wzdłuż ściany budynku odlewni, przez punkty nr: 153/18-19 i 154/18-19, do punktu nr 155/18-19. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie po ścianie budynku do punktu nr 156/18-19. Dalej załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie ścianą budynku do punktu nr 157/18-19, gdzie ponownie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku zachodnim, po ścianie budynku, do punktu nr 158/18-19. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie linią łamaną po ścianie budynku, przez punkty nr: 159, 160 i 161/18-19, do punktu nr 162/18-19. W punkcie nr 162/18-19 granica ponownie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku zachodnim, ścianą budynku, do punktu nr 163/18-19. Od punktu nr 163/18-19 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 164/18-19 i dalej, wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr: 165/18-19 i 311/18-19, do punktu A. W tym miejscu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po ogrodzeniu do punktu B, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym, i dalej biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 318/18-19. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 319/18-19. W tym punkcie załamuje się w kierunku północnym pod kątem prostym i biegnie wzdłuż ogrodzenia, przez punkt nr 328/18, do punktu C. Z punktu C biegnie, załamując się nieznacznie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż bramy wjazdowej do punktu D i dalej, wzdłuż ogrodzenia, dochodzi do punktu E. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 323/18-19. Dalej biegnie wzdłuż ściany budynku hali, przez punkt nr 354/18-19, do punktu nr 334/18-19. W punkcie nr 334/18-19 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym i dalej biegnie po ścianie budynku hali fabrycznej do punktu nr 339/18-19. Tu załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku wschodnim i na odcinku ok. 13 m biegnie wzdłuż ogrodzenia, przez punkt nr 342/18-19, do punktu nr 340/18-19. W punkcie nr 340/18-19 załamuje się nieznacznie w kierunku południowo-wschodnim i na odległość ok. 4 m dochodzi w linii prostej do punktu nr 54/23. Dalej granica biegnie po trwałym ogrodzeniu betonowym, rozdzielającym zakład odlewni od ulicy 28 Czerwca 1956 r., w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty nr: 53/23, 52/23, 12/18-19, 55/23, 10/18-19, 171/18-19, 9/18-19, 8/18-19, do punktu nr 51/23. W tym punkcie granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i, po ogrodzeniu betonowym, biegnie przez punkty nr: 118/18-19, 119/18-19, do punktu nr 117/18-19, od którego rozpoczęto opis.

Część 2B

Arkusz mapy 24, część działki nr 62/1 o powierzchni 0,7317 ha

Granica biegnie od punktu A, linią prostą, w kierunku wschodnim, wzdłuż trwałego ogrodzenia betonowego, do punktu nr 14/20. Tu załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ulicy Saperskiej, przez punkty: D, E, F, G, H, J do punktu nr 187/24. W tym punkcie załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż ogrodzenia trwałego, linią prostą, przez punkty nr: 194/24 i 193/24, do projektowanego punktu C, stanowiącego narożnik ogrodzenia. W punkcie C granica załamuje się w kierunku północnym pod kątem zbliżonym do prostego i biegnie linią prostą wzdłuż ogrodzenia, przez punkt B do punktu A, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa: Czerwieńsk

Obręb: 4 – Czerwieńsk

Część A

Działki nr: 249/2, 249/3

Granica biegnie od punktu nr 9264, linią prostą, w kierunku południowym, przez punkty nr: 9265, 9266, 9267, do punktu nr 8900. W tym punkcie załamuje się w kierunku wschodnim, biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego, przy drodze gruntowej nr 238, przechodząc przez punkt nr 19799, dochodzi do punktu nr 12072. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i biegnie linią prostą, wzdłuż ogrodzenia trwałego, do punktu nr 19798, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim, i dalej biegnie linią prostą, przez punkty nr: 19800, 20060 do punktu nr 20298. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 19802, tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 19795. W tym punkcie zmienia kierunek na północny i dochodzi do punku nr 9268, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie linią prostą do punktu nr 9264, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Działki nr: 249/8, 249/13, 249/15

Granica biegnie od punktu nr 19797, w kierunku północnym, wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr: 11481, 20051 do punktu nr 20224. W punkcie tym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną, wzdłuż ogrodzenia, przechodząc przez punkty nr: 20223, 20222, 20021, 20052, 20053, 20054, do punktu nr 20295. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 20296. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowym, linią prostą, wzdłuż oddalonej o ok. 0,80 m ściany bocznej magazynu, do punktu nr 20297. W punkcie tym załamuje się w kierunku wschodnim i, linią prostą, biegnie przez punkt nr 20061 do punktu nr 19797, od którego rozpoczęto opis.".

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 11 listopada 2005 r.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »