reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 27 lipca 2006 r.

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu

Na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Nauczyciel akademicki w czasie trwania stosunku pracy otrzymuje, na swój wniosek, legitymację służbową, poświadczającą zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego, zwaną dalej „legitymacją”.

2. Wzór legitymacji został określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.
1. W przypadku utraty legitymacji nauczyciel akademicki zgłasza ten fakt rektorowi, a rektor wystawia jej duplikat.

2. Duplikat legitymacji wystawia się według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się napis „DUPLIKAT”.

3. Nauczyciel akademicki, który odzyskał utraconą legitymację po otrzymaniu duplikatu, niezwłocznie zwraca ją rektorowi. Rektor unieważnia zwróconą legitymację.

§ 3.
1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany imienia, nazwiska, nazwy uczelni lub stanowiska, na którym zatrudniony jest nauczyciel akademicki;

2) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela akademickiego;

3) wyczerpania miejsca na wpisy przedłużające ważność legitymacji.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, rektor niezwłocznie unieważnia dotychczas posiadaną legitymację i wystawia nową legitymację.

§ 4.
Nauczyciel akademicki jest obowiązany zwrócić legitymację rektorowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu (Dz. U. Nr 17, poz. 145), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r (poz. 990)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama