REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 80 poz. 541

USTAWA

z dnia 30 marca 2007 r.

o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) odnośnik nr 1 do tytułu ustawy otrzymuje brzmienie:

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 69/464/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania raka ziemniaczanego (Dz. Urz. WE L 323 z 24.12.1969, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 172, z późn. zm.),

2) dyrektywy Rady 69/465/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego (Dz. Urz. WE L 323 z 24.12.1969, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 174, z późn. zm.),

3) dyrektywy Rady 69/466/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (Dz. Urz. WE L 323 z 24.12.1969, str. 5, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 176, z późn. zm.),

4) dyrektywy Rady 74/556/EWG z dnia 4 czerwca 1974 r. ustanawiającej szczegółowe przepisy dotyczące środków przejściowych odnoszących się do handlu i dystrybucji produktów toksycznych i działalności w tym zakresie, związanych z profesjonalnym wykorzystaniem tych produktów, z działalnością pośredników włącznie (Dz. Urz. WE L 307 z 18.11.1974, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 34),

5) dyrektywy Rady 74/557/EWG z dnia 4 czerwca 1974 r. w sprawie osiągnięcia swobody przedsiębiorczości oraz swobody świadczenia usług w odniesieniu do działalności osób pracujących na własny rachunek oraz pośredników zajmujących się handlem i dystrybucją produktów toksycznych (Dz. Urz. WE L 307 z 18.11.1974, str. 5, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, str. 38, z późn. zm.),

6) dyrektywy Rady 74/647/EWG z dnia 9 grudnia 1974 r. w sprawie zwalczania zwójek występujących na goździku (Dz. Urz. WE L 352 z 28.12.1974, str. 41; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 2, str. 58),

7) dyrektywy Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 33 z 08.02.1979, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 4, str. 33, z późn. zm.),

8) dyrektywy Komisji 83/131/EWG z dnia 14 marca 1983 r. zmieniającej załącznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 91 z 09.04.1983, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 250),

9) dyrektywy Komisji 85/298/EWG z dnia 22 maja 1985 r. zmieniającej po raz drugi załącznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 154 z 13.06.1985, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 171),

10) dyrektywy Rady 86/214/EWG z dnia 26 maja 1986 r. zmieniającej dyrektywę 79/117/EWG zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 152 z 06.06.1986, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 36),

11) dyrektywy Rady 86/355/EWG z dnia 21 lipca 1986 r. zmieniającej dyrektywę 79/117/EWG zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 212 z 02.08.1986, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 72),

12) dyrektywy Komisji 87/477/EWG z dnia 9 września 1987 r. zmieniającej po raz trzeci załącznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 273 z 26.09.1987, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 294),

13) dyrektywy Rady 89/365/EWG z dnia 30 maja 1989 r. zmieniającej dyrektywę 79/117/EWG zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 159 z 10.06.1989, str. 58; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 58),

14) dyrektywy Komisji 90/335/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. zmieniającej po raz czwarty załącznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 162 z 28.06.1990, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 91),

15) dyrektywy Rady 90/533/EWG z dnia 15 października 1990 r. zmieniającej załącznik do dyrektywy 79/117/EWG zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 296 z 27.10.1990, str. 63; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 405),

16) dyrektywy Komisji 91/188/EWG z dnia 19 marca 1991 r. zmieniającej po raz piąty załącznik do dyrektywy Rady 79/117/EWG zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 92 z 13.04.1991, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 183),

17) dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 230 z 19.08.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 332, z późn. zm.),

18) dyrektywy Komisji 92/70/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. ustanawiającej szczegółowe zasady przeprowadzania badań do celów uznania stref chronionych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 250 z 29.08.1992, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 74),

19) dyrektywy Komisji 92/90/EWG z dnia 3 listopada 1992 r. ustalającej obowiązki, jakim podlegają producenci i importerzy roślin, produktów roślinnych lub innych oraz ustalającej szczegóły ich rejestracji (Dz. Urz. WE L 344 z 26.11.1992, str. 38; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 220),

20) dyrektywy Komisji 92/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. ustanawiającej stopień normalizacji w odniesieniu do „paszportów” roślin używanych przy przemieszczaniu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie Wspólnoty i ustanawiającej szczegółowe procedury dotyczące wydawania takich „paszportów” roślin oraz warunki i szczegółowe procedury dotyczące ich wymiany (Dz. Urz. WE L 4 z 08.01.1993, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 333, z późn. zm.),

21) dyrektywy Komisji 93/50/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. określającej niektóre rośliny niewymienione w załączniku V część A do dyrektywy Rady 77/93/EWG, których producenci, magazyny lub centra wysyłkowe w strefach produkcji takich roślin, muszą być wpisani do rejestru urzędowego (Dz. Urz. WE L 205 z 17.08.1993, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 398),

22) dyrektywy Komisji 93/51/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. ustanawiającej zasady przemieszczania niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów przez strefę chronioną oraz przemieszczania takich roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących ze strefy chronionej oraz przemieszczanych w jej obrębie (Dz. Urz. WE L 205 z 17.08.1993, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 400),

23) dyrektywy Komisji 93/71/EWG z dnia 27 lipca 1993 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 221 z 31.08.1993, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 50),

24) dyrektywy Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Dz. Urz. WE L 259 z 18.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 131, z późn. zm.),

25) dyrektywy Komisji 94/3/WE z dnia 21 stycznia 1994 r. ustalającej procedurę powiadamiania o przejęciu przesyłki lub organizmu szkodliwego z państw trzecich i przedstawiających bezpośrednie zagrożenie fitosanitarne (Dz. Urz. WE L 32 z 05.02.1994, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 20),

26) dyrektywy Komisji 94/37/WE z dnia 22 lipca 1994 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 194 z 29.07.1994, str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 16, str. 312),

27) dyrektywy Komisji 94/79/WE z dnia 21 grudnia 1994 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 354 z 31.12.1994, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 17, str. 73),

28) dyrektywy Komisji 95/35/WE z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 172 z 22.07.1995, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 48),

29) dyrektywy Komisji 95/36/WE z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 172 z 22.07.1995, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 50),

30) dyrektywy Komisji 95/44/WE z dnia 26 lipca 1995 r. ustanawiającej warunki, zgodnie z którymi niektóre organizmy szkodliwe, rośliny, produkty roślinne i inne wymienione w załącznikach I–V do dyrektywy Rady 77/93/EWG mogą być wprowadzane do Wspólnoty lub niektórych jej stref ochronnych lub przemieszczane we Wspólnocie lub w takich strefach celem przeprowadzenia prób lub do celów naukowo-badawczych i do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin (Dz. Urz. WE L 184 z 03.08.1995, str. 34, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 87, z późn. zm.),

31) dyrektywy Komisji 96/12/WE z dnia 8 marca 1996 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 65 z 15.03.1996, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 18, str. 471),

32) dyrektywy Komisji 96/46/WE z dnia 16 lipca 1996 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 214 z 23.08.1996, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 371),

33) dyrektywy Komisji 96/68/WE z dnia 21 października 1996 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 277 z 30.10.1996, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 483),

34) dyrektywy Rady 97/57/WE z dnia 22 września 1997 r. ustanawiającej załącznik VI do dyrektywy 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz. Urz. WE L 265 z 27.09.1997, str. 87; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 21, str. 450),

35) dyrektywy Komisji 98/22/WE z dnia 15 kwietnia 1998 r. ustanawiającej minimalne warunki przeprowadzania kontroli zdrowia roślin we Wspólnocie w punktach kontroli innych niż te w miejscu przeznaczenia, dotyczące roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przywożonych z państw trzecich (Dz. Urz. WE L 126 z 28.04.1998, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 66),

36) dyrektywy Rady 98/57/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie kontroli organizmu Ralstonia solanacearum (Smith), Yabuuchi i wsp. (Dz. Urz. WE L 235 z 21.08.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 375),

37) dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 200 z 30.07.1999, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24, str. 109, z późn. zm.),

38) dyrektywy Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzeniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 169 z 10.07.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 258, z późn. zm.),

39) dyrektywy Komisji 2001/32/WE z dnia 8 maja 2001 r. uznającej chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie oraz uchylającej dyrektywę 92/76/EWG (Dz. Urz. WE L 127 z 09.05.2001, str. 38, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 165, z późn. zm.),

40) dyrektywy Komisji 2001/60/WE z dnia 7 sierpnia 2001 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 226 z 22.08.2001, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 419),

41) dyrektywy Rady 2002/89/WE z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającej dyrektywę 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 355 z 30.12.2002, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 3),

42) dyrektywy Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli (Dz. Urz. UE L 313 z 12.10.2004, str. 16),

43) dyrektywy Komisji 2005/17/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniającej niektóre przepisy dyrektywy 92/105/EWG w sprawie „paszportów” roślin (Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2005, str. 23).”;

2) w art. 2 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) obrót – składanie ofert albo zawieranie umów sprzedaży lub innych umów mających na celu zbycie roślin, produktów roślinnych, przedmiotów lub środków ochrony roślin, a także wprowadzanie ich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;

3) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi”;

4) w art. 6:

a) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stosując ocenę organoleptyczną, badania makroskopowe, badania laboratoryjne lub kontrolę dokumentów.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli zostanie stwierdzone lub podejrzewa się wystąpienie organizmów kwarantannowych wojewódzki inspektor ustala:

1) zasięg ich występowania lub możliwego rozprzestrzenienia się lub

2) zasięg prawdopodobnego porażenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub

3) źródło infekcji, lub

4) strefy, w których powinny być podjęte działania w celu zwalczania tych organizmów lub zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się, lub

5) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty porażone lub podejrzane o porażenie.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmiot kontrolowany współdziała z wojewódzkim inspektorem przy wykonywaniu czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2, 4 i 5.”;

5) w art. 8:

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zgody strony.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Jeżeli zakazy lub nakazy, wprowadzone na podstawie ust. 5, dotyczą stref ustalonych zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 4, informację o ustaleniu tych stref ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”;

6) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. 1. Podmiot wykonujący działalność w zakresie przemysłowego przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez organizm kwarantannowy, do przetwarzania stosuje technologię zapewniającą zniszczenie tego organizmu.

2. Podmiot, który zamierza podjąć działalność określoną w ust. 1, przekazuje na piśmie informację o tym zamiarze wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem takiej działalności.

3. Niezależnie od informacji, o której mowa w ust. 2, podmiot przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informację o zamiarze rozpoczęcia przetwarzania każdej partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez organizm kwarantannowy, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przetwarzania.

4. Jeżeli zastosowana technologia przemysłowego przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1, nie zapewniła zniszczenia organizmu kwarantannowego, wojewódzki inspektor stosuje przepisy art. 8 ust. 1–4.

5. Wojewódzki inspektor prowadzi wykaz podmiotów wykonujących działalność w zakresie przemysłowego przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez organizm kwarantannowy.

6. Wykaz, o którym mowa w ust. 5, jest jawny.”;

7) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Przepisy art. 6–8a stosuje się odpowiednio do organizmów niekwarantannowych, mając na uwadze ujednolicenie działań podejmowanych w tym zakresie na terytorium Wspólnoty.”;

8) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. Jeżeli zastosowana ocena organoleptyczna, badania makroskopowe lub badania laboratoryjne potwierdzą niewystępowanie określonego organizmu szkodliwego w danym miejscu produkcji, za które uważa się gospodarstwo rolne albo jego część będącą wyodrębnioną jednostką produkcyjną, albo kilka gospodarstw będących zorganizowaną całością produkcyjną, miejsce to może być uznane za miejsce produkcji wolne od tego organizmu szkodliwego.

2. W miejscu produkcji uznanym za wolne od określonego organizmu szkodliwego posiadacz lub posiadacze podejmują działania niezbędne do zabezpieczenia tego miejsca produkcji przed wprowadzaniem lub rozprzestrzenianiem się organizmu szkodliwego, ze względu na który zostało ono utworzone, w szczególności prowadzą, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem:

1) obserwacje występowania organizmów szkodliwych;

2) ewidencję uprawianych, produkowanych, nabywanych, zbywanych, przechowywanych lub przemieszczanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, umożliwiającą stwierdzenie ich pochodzenia.

3. Status miejsca produkcji uznanego za wolne od określonego organizmu szkodliwego może nadać, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na lokalizację tego miejsca, na wniosek posiadacza lub posiadaczy.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, wojewódzki inspektor określa szczegółowe działania, jakie posiadacz lub posiadacze powinni podejmować w ramach działań, o których mowa w ust. 2, aby utrzymać status miejsca produkcji uznanego za wolne od określonego organizmu szkodliwego.

5. W miejscu produkcji uznanym za wolne od określonego organizmu szkodliwego przeprowadza się urzędowe kontrole w zakresie występowania organizmu szkodliwego, ze względu na który zostało ono utworzone, oraz w zakresie podejmowania działań określonych w decyzji, o której mowa w ust. 3.

6. Jeżeli w wyniku urzędowej kontroli zostanie stwierdzone, że posiadacz lub posiadacze nie podejmują działań określonych w decyzji, o której mowa w ust. 3, lub w miejscu produkcji uznanym za wolne od określonego organizmu szkodliwego wystąpił albo istnieje podejrzenie wystąpienia organizmu szkodliwego, ze względu na który zostało ono utworzone, wojewódzki inspektor niezależnie od działań, o których mowa w art. 8 ust. 1–4, może:

1) określić termin usunięcia uchybień w zakresie zaniechania działań określonych w decyzji, o której mowa w ust. 3;

2) znieść, w drodze decyzji, status miejsca produkcji uznanego za wolne od określonego organizmu szkodliwego.”;

9) w art. 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spełniają wymagania specjalne określone na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4, zwane dalej „wymaganiami specjalnymi”, a w przypadku roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przeznaczonych do stref chronionych – wymagania specjalne dla tych stref chronionych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 4a;”;

10) w art. 15 uchyla się ust. 8;

11) w art. 16:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Paszport roślin wydaje się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli zastosowana ocena organoleptyczna, badania makroskopowe, badania laboratoryjne lub kontrola dokumentów potwierdziły, że są one wolne od organizmów kwarantannowych i spełniają wymagania specjalne, wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 oraz w przepisach o nasiennictwie w zakresie wytwarzania i oceny oraz obrotu materiałem siewnym.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wojewódzki inspektor może wydać paszport roślin dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów niespełniających wymagań specjalnych, jeżeli zastosowana ocena organoleptyczna, badania makroskopowe, badania laboratoryjne lub kontrola dokumentów potwierdziły, że są one wolne od organizmów kwarantannowych oraz że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się tych organizmów.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, odmawia wydania paszportu roślin, jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 4a.”,

d) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określenie „paszport roślin” oraz oznaczenie EC;”,

e) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przez podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców może upoważnić ten podmiot, na piśmie, do wypełniania w jego imieniu formularzy paszportów roślin.”,

f) dodaje się ust. 16–21 w brzmieniu:

„16. W upoważnieniu, o którym mowa w ust. 15, wojewódzki inspektor określa:

1) okres, na który zostało ono udzielone;

2) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, dla których formularze paszportów roślin mogą być wypełniane przez upoważniony podmiot;

3) sposób wypełniania formularzy paszportów roślin przez upoważniony podmiot.

17. Wojewódzki inspektor sprawuje kontrolę nad realizacją upoważnienia, o którym mowa w ust. 15; kontrola jest przeprowadzana zgodnie z art. 91–99 i art. 100 ust. 2.

18. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 15, może być w każdym czasie odwołane, jeżeli upoważniony podmiot wypełnia formularze paszportów roślin w sposób niezgodny z upoważnieniem wydanym przez wojewódzkiego inspektora.

19. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w ust. 15, zostało odwołane, podmiot zwraca nieodpłatnie niewykorzystane wypełnione i niewypełnione formularze paszportów roślin.

20. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, nakazuje podmiotowi, który nie zwrócił formularzy określonych w ust. 19, na jego koszt, zniszczenie tych formularzy. Zniszczenia formularzy paszportów roślin dokonuje się pod nadzorem wojewódzkiego inspektora.

21. Ostateczny nabywca roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1, przechowuje przez rok od dnia nabycia tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów paszporty roślin, w które były one zaopatrzone.”;

12) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich zaopatruje się w świadectwa fitosanitarne lub świadectwa fitosanitarne dla reeksportu, jeżeli są one wymagane przez państwo, do którego są przeznaczone, lub państwa, przez które są przemieszczane.

2. Świadectwa fitosanitarne lub świadectwa fitosanitarne dla reeksportu, o których mowa w ust. 1, dołącza się do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których zostały wydane, na każdym etapie ich przemieszczania i udostępnia się na każde żądanie organu celnego.”;

13) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub miejsce składowania, lub miejsce łączenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu świadectwo fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich.”,

b) w ust. 3 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) informacje o znakach rozpoznawczych opakowań.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających, jeżeli zabiegi takie są wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone, lub państwa, przez które są one przemieszczane;

2) pozwolenie importowe lub jego kopię, jeżeli pozwolenie takie jest wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone, lub państwa, przez które są one przemieszczane;

3) zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, potwierdzające spełnienie wymagań specjalnych dotyczących miejsca ich uprawy lub wytwarzania, jeżeli świadectwo fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor, który nie jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, a spełnienia tych wymagań wymaga państwo, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone, lub państwa, przez które są one przemieszczane;

4) świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu.”,

d) uchyla się ust. 5,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Świadectwo fitosanitarne jest:

1) zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) wydawane:

a) na formularzach udostępnianych przez Głównego Inspektora,

b) bez zbędnej zwłoki, po stwierdzeniu, w wyniku zastosowanej oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych lub kontroli dokumentów, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania państwa trzeciego, do którego są przeznaczone, lub państw przez które są przemieszczane.”,

f) po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6e w brzmieniu:

„6a. Jeżeli nie można uzyskać przepisów fitosanitarnych państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są przeznaczone, lub państw przez które są one przemieszczane, wojewódzki inspektor może wydać świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, po stwierdzeniu, w wyniku zastosowanej oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych lub kontroli dokumentów, że te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są wolne od organizmów kwarantannowych i praktycznie wolne od innych organizmów szkodliwych.

6b. Na środki transportu lub opakowania, w których są przewożone rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, wojewódzki inspektor, który wystawia świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, może, ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, nałożyć plomby ze znakiem Inspekcji i numerem wydanego świadectwa fitosanitarnego. Plomby udostępnia Główny Inspektor.

6c. Plomby, o których mowa w ust. 6b, wojewódzki inspektor nakłada niezwłocznie po umieszczeniu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w środku transportu lub w opakowaniu.

6d. Uprawnienia wojewódzkiego inspektora do nakładania plomb, o których mowa w ust. 6b, nie naruszają uprawnień i obowiązków organów celnych do przeprowadzania kontroli celnej.

6e. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz państw trzecich oraz wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do tych państw trzecich, w przypadku których wojewódzki inspektor, wystawiający świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, nakłada plomby określone w ust. 6b, mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych.”;

14) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Wojewódzki inspektor może, oprócz oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych lub kontroli dokumentów, o których mowa w art. 18 ust. 6 pkt 2 lit. b i ust. 6a, przeprowadzać kontrolę roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich.

2. Wojewódzki inspektor, który w wyniku kontroli określonej w ust. 1 stwierdził, że:

1) nastąpiła zmiana tożsamości lub stanu zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których zostało wydane świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, unieważnia to świadectwo przez jego przekreślenie, opatrzenie pieczęcią z napisem „anulowane” i pieczęcią urzędową oraz stosuje przepisy art. 8 ust. 1–4;

2) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty nie są prawidłowo oznakowane lub nie są do nich dołączone wymagane dokumenty, stosuje przepisy art. 8 ust. 1–4.”;

15) w art. 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opakowań drewnianych, w których przewożone są towary inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, oraz do drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia tych towarów.”;

16) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzane z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są poddawane każdorazowo granicznej kontroli fitosanitarnej, jeżeli:

1) istnieje obowiązek zaopatrzenia ich w świadectwo fitosanitarne lub inne wymagane dokumenty lub oznakowania lub

2) nie można ustalić ich tożsamości, lub

3) istnieje podejrzenie, że są porażone przez organizmy kwarantannowe lub organizmy szkodliwe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3, lub przez organizmy niekwarantannowe, i istnieje zagrożenie spowodowania strat gospodarczych wskutek wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się tych organizmów.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Jeżeli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią niewielkie zagrożenie fitosanitarne, kontrola, o której mowa w ust. 1, może być przeprowadzana w sposób wyrywkowy.

1b. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, określić wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są poddawane granicznej kontroli fitosanitarnej w sposób wyrywkowy, i częstotliwość przeprowadzania tej kontroli, mając na względzie zagrożenie fitosanitarne, jakie stanowią te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty.”;

17) w art. 24:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kontrolę dokumentów, w tym sprawdzenie, czy do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów zostały dołączone wymagane dokumenty lub czy są one prawidłowo oznakowane;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów może być przeprowadzana w innych, niż miejsca określone w ust. 2 i 3, miejscach zatwierdzonych przez Głównego Inspektora, w szczególności w:

1) miejscach wskazanych przez odbiorcę przesyłki;

2) pomieszczeniach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Główny Inspektor wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia miejsca, o którym mowa w ust. 4, na wniosek zainteresowanego podmiotu, po:

1) sprawdzeniu, czy miejsce to spełnia warunki zapewniające prawidłowe przeprowadzenie kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności oraz

2) otrzymaniu pozytywnej opinii organów celnych o możliwości zapewnienia dozoru celnego w tym miejscu.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) wskazanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które mają być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wskazanie miejsca kontroli tożsamości lub zdrowotności;

3) wskazanie miejsc, w których rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą przechowywane do czasu uzyskania wyniku kontroli tożsamości lub zdrowotności;

4) opis sposobu, w jaki przesyłki pochodzące z państw członkowskich, przesyłki porażone i prawdopodobnie porażone przez organizmy szkodliwe mają być izolowane.

5b. Jeżeli przesyłka jest przeznaczona dla upoważnionego odbiorcy w rozumieniu przepisów art. 406 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3) lub do miejsca kontroli objętego pozwoleniem na korzystanie z gospodarczej procedury celnej, o której mowa w art. 497 tego rozporządzenia, do wniosku dołącza się kopie właściwych pozwoleń wydanych przez organy celne.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, przeprowadza się po wyrażeniu zgody przez wojewódzkiego inspektora właściwego dla punktu wwozu albo organ innego państwa członkowskiego właściwy do spraw zdrowia roślin przeprowadzający kontrolę dokumentów.”;

18) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. 1. Na świadectwie fitosanitarnym lub na innym wymaganym dokumencie, który dołącza się do przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, udostępnionych do kontroli dokumentów, wojewódzki inspektor umieszcza okrągłą pieczęć z wizerunkiem orła, datę udostępnienia dokumentu do kontroli oraz pieczęć imienną i podpis.

2. Wojewódzki inspektor właściwy dla punktu wwozu, w drodze decyzji, zakazuje wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki lub partii, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentów, zostało ustalone, że:

1) do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów nie są dołączone wymagane dokumenty lub nie są one prawidłowo oznakowane lub

2) przedstawione dokumenty nie spełniają wymagań zawartych w ustawie, lub

3) przesyłka lub partia zawiera rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, których wprowadzanie i przemieszczanie jest zakazane, lub

4) podmiot nie dopełnił obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców.

3. Wojewódzki inspektor może odstąpić od wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, jeżeli podmiot usunie we wskazanym przez wojewódzkiego inspektora terminie stwierdzone nieprawidłowości i nie istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się organizmów kwarantannowych.”;

19) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontroli tożsamości polegającej na sprawdzeniu, czy przesyłka lub partia zawiera rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wymienione w dokumentach, w które się je zaopatruje, poddaje się tę przesyłkę lub partię, w stosunku do której nie została wydana decyzja określona w art. 25 ust. 2.”;

20) w art. 27 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia jej wydania, a w przypadku decyzji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 2 – niezwłocznie po ich wydaniu:

1) Główny Inspektor powiadamia organy właściwe do spraw zdrowia roślin państwa, z którego pochodzą lub są wprowadzane przesyłki lub partie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, Komisję Europejską oraz organy właściwe do spraw zdrowia roślin pozostałych państw członkowskich;

2) informacja jest przekazywana do właściwych punktów wwozu.”;

21) w art. 28 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27, mogą być podjęte w stosunku do:”;

22) w art. 29 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Decyzjom, o których mowa w art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 3 i 4 oraz art. 28 ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

2. Po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 4 pkt 1, wojewódzki inspektor unieważnia świadectwo fitosanitarne lub inny wymagany dokument towarzyszący przesyłce lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, przez ostemplowanie awersu dokumentu, w widocznym miejscu, trójkątnym stemplem w kolorze czerwonym z napisem „dokument unieważniony” i nazwą organu Inspekcji oraz datą unieważnienia.

3. Do czasu zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej oraz przy wykonywaniu decyzji, o których mowa w art. 25 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 4 oraz art. 28 ust. 1, rośliny, produkty roślinne lub przedmioty znajdują się pod dozorem celnym.”;

23) w art. 36 po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5c w brzmieniu:

„5a. Jeżeli w wyniku urzędowej kontroli zostanie ustalone, że przemieszczane przez strefę chronioną rośliny, produkty roślinne lub przedmioty nie spełniają warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, wojewódzki inspektor może, w drodze decyzji, na koszt podmiotu, który dokonuje przemieszczenia tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, nakazać zaplombowanie opakowań lub środków transportu, w których te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przewożone, oraz wskazać miejsce znajdujące się poza strefą chronioną, do którego te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty mają być przemieszczone pod nadzorem wojewódzkiego inspektora.

5b. Decyzji, o której mowa w ust. 5a, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

5c. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wskazane w ust. 5a sposoby postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami przemieszczanymi przez strefę chronioną, niespełniającymi warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, mając na uwadze zabezpieczenie strefy chronionej przed przedostaniem się do tej strefy i rozprzestrzenieniem organizmu kwarantannowego, ze względu na który ustanowiono tę strefę.”;

24) w art. 37:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do środka ochrony roślin:

1) wyprodukowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczonego do stosowania w innym państwie, jeżeli w tym państwie jest on dopuszczony do obrotu, lub

2) magazynowanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanego przez jej terytorium i przeznaczonego do stosowania w innym państwie członkowskim, jeżeli w tym państwie jest on dopuszczony do obrotu.”.

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do materiału siewnego przeznaczonego do stosowania w innym państwie członkowskim, jeżeli zawiera środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu w tym państwie.”;

25) w art. 38:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) stosowany zgodnie z przeznaczeniem:

– nie wykazuje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub dla środowiska, a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, w tym wody przeznaczonej do spożycia, przy uwzględnieniu zespołu procesów, jakim podlega substancja aktywna i preparat w glebie, wodzie i powietrzu, oraz przemian biotycznych i abiotycznych, a także kinetyki tych procesów, zwanych dalej „losem i zachowaniem”,

– nie wykazuje niepożądanego oddziaływania na organizmy niebędące celem jego zastosowania;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagania, aby substancja aktywna była dopuszczona przez Komisję Europejską do stosowania w środkach ochrony roślin, nie stosuje się w przypadku, gdy środek ten zawiera substancję aktywną, dla której Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą złożenie wniosku o dopuszczenie substancji aktywnej do stosowania w środku ochrony roślin wraz z wymaganą dokumentacją.”;

26) w art. 39 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wyniki badań, informacje, dane oraz oceny, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, składa się w języku polskim lub angielskim, z wyłączeniem wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin, które składa się w języku polskim.”;

27) w art. 41 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku dołącza się kartę charakterystyki środka ochrony roślin oraz dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.”;

28) w art. 43 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wpływu środka ochrony roślin na środowisko, przy uwzględnieniu jego losu i zachowania oraz oddziaływania na organizmy niebędące celem jego zastosowania;”;

29) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin oraz nazwę, siedzibę i adres:

a) wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą nie jest producent środka ochrony roślin – nazwę, siedzibę i adres producenta tego środka,

b) podmiotu, o którym mowa w art. 47b ust. 1;

2) nazwy substancji aktywnych, w tym nazwy chemiczne i zwyczajowe, oraz ich zawartość w środku ochrony roślin oraz nazwę ich producenta;

3) informacje dotyczące klasyfikacji środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych;

4) informację, czy środek ochrony roślin został dopuszczony do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i otulin rezerwatów przyrody;

5) datę ważności i numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu.”;

30) po art. 47 dodaje się art. 47a–47e w brzmieniu:

„Art. 47a. 1. Środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może zostać dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na wprowadzenie tego środka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „zezwoleniem na import równoległy”.

2. Zezwolenie na import równoległy wydaje się, jeżeli:

1) środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest identyczny ze środkiem ochrony roślin dopuszczonym do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1;

2) środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest:

a) sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi oznakowania i klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych,

b) identyczny ze środkiem ochrony roślin dopuszczonym do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1, który jest sklasyfikowany pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych;

3) zakres stosowania środka ochrony roślin, który będzie wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest szerszy niż zakres stosowania środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1;

4) oznakowanie i opakowanie środka ochrony roślin zostały określone zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych.

3. Środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym uważa się za identyczny ze środkiem ochrony roślin dopuszczonym do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1, jeżeli:

1) zawiera te same i w takiej samej ilości substancje aktywne, a w stosunku do pozostałych składników mogą występować niewielkie różnice pod warunkiem, że nie mają one wpływu na zdrowie człowieka, zwierząt lub na środowisko oraz na skuteczność działania tego środka;

2) ma taką samą formę użytkową;

3) wymagania jakościowe dotyczące tego środka są identyczne z wymaganiami jakościowymi dotyczącymi środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1;

4) właściwości fizyczne i chemiczne tego środka w zakresie jego składu oraz minimalnej czystości substancji aktywnej wchodzącej w jego skład są takie same, z uwzględnieniem tolerancji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60.

Art. 47b. 1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na import równoległy może wystąpić podmiot zajmujący się obrotem środkami ochrony roślin, mający miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w innym państwie członkowskim lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Wniosek, który składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu składającego wniosek;

2) nazwę, siedzibę i adres producenta środka ochrony roślin;

3) wskazanie okresu, na jaki podmiot składający wniosek ubiega się o wydanie zezwolenia na import równoległy;

4) wskazanie innego państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z terytorium którego środek ochrony roślin będzie wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) informacje i dane dotyczące środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu w innym państwie członkowskim lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zawierające:

a) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin w państwie, o którym mowa w pkt 4,

b) nazwy chemiczną i zwyczajową substancji aktywnej oraz określenie zawartości substancji aktywnej wchodzącej w skład środka ochrony roślin,

c) nazwę, siedzibę i adres producenta substancji aktywnej wchodzącej w skład środka ochrony roślin,

d) formę użytkową środka ochrony roślin,

e) numer i datę wydania zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu w państwie, o którym mowa w pkt 4;

6) informacje i dane dotyczące środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1, zawierające:

a) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin,

b) nazwę, siedzibę i adres podmiotu, który uzyskał zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu,

c) numer i datę wydania zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu;

7) nazwę środka ochrony roślin, który będzie wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na import równoległy;

8) datę i podpis podmiotu składającego wniosek.

3. Do wniosku dołącza się:

1) projekt etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin, który będzie wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na import równoległy, spełniający wymagania dotyczące treści tej etykiety określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3;

2) dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.

Art. 47c. Minister właściwy do spraw rolnictwa może wystąpić do organu właściwego w sprawach dopuszczenia środków ochrony roślin do obrotu w innym państwie członkowskim lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z terytorium którego środek ochrony roślin będzie wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na import równoległy, o podanie informacji i danych dotyczących tego środka, jeżeli stwierdzi, że wniosek spełnia wymagania określone w ustawie i zostały do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty.

Art. 47d. Zezwolenie na import równoległy środka ochrony roślin, który będzie wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu składającego wniosek;

2) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin;

3) nazwę, siedzibę i adres producenta środka ochrony roślin i substancji aktywnych wchodzących w skład tego środka;

4) nazwy chemiczną i zwyczajową substancji aktywnej oraz określenie zawartości substancji aktywnej wchodzącej w skład środka ochrony roślin;

5) informacje o klasyfikacji środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych;

6) wymagania jakościowe dla środka ochrony roślin;

7) wskazanie terminu ważności zezwolenia;

8) treść etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w języku polskim.

Art. 47e. Zezwolenie na import równoległy wydaje się na okres wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 47b ust. 1, nie dłuższy jednak niż okres wskazany w zezwoleniu ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1. Przepis art. 46 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

31) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zażądać od wnioskodawcy albo podmiotu, o którym mowa w art. 47b ust. 1, dostarczenia, w oznaczonym terminie, wyników dodatkowych badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących środka ochrony roślin lub substancji aktywnej wchodzącej w jego skład, jeżeli po wydaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, albo zezwolenia na import równoległy, lub w czasie trwania postępowania o wydanie tych zezwoleń, zaistniało podejrzenie, że środek ochrony roślin stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwierząt lub dla środowiska.”;

32) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 albo art. 47b ust. 1, albo art. 49 ust. 1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa nowe informacje i dane uzyskane po wydaniu zezwoleń dotyczących środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu o stwarzanym przez ten środek zagrożeniu dla zdrowia człowieka, zwierząt lub dla środowiska.”;

33) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 37 ust. 1, albo zezwolenie na import równoległy, albo zezwolenie, o którym mowa w art. 49 ust. 1:

1) na wniosek wnioskodawcy albo podmiotu, o którym mowa w art. 47b ust. 1;

2) jeżeli:

a) zostanie stwierdzona nieprzydatność tego środka ochrony roślin do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem lub zostaną ujawnione nieznane dotychczas okoliczności wskazujące na szkodliwe oddziaływanie tego środka na zdrowie człowieka, zwierząt lub na środowisko, potwierdzone wynikami badań naukowych,

b) nie zostaną przedłożone w oznaczonym terminie wyniki badań lub informacje, o których mowa w art. 48 ust. 1, albo wyniki badań, informacje, dane, oceny oraz dokumentacja, o których mowa w art. 117 ust. 2,

c) zostanie wydana przez Komisję Europejską decyzja o niedopuszczeniu substancji aktywnej do stosowania w tym środku ochrony roślin lub zostaną nałożone ograniczenia w stosowaniu tej substancji,

d) dowody potwierdzające istotne dla sprawy okoliczności okazały się nieprawdziwe.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, wydając decyzję o cofnięciu zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 37 ust. 1, albo zezwolenia na import równoległy, albo zezwolenia, o którym mowa w art. 49 ust. 1, określa w tej decyzji termin wycofania tego środka ochrony roślin z obrotu.”;

34) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:

„Art. 52a. 1. Jeżeli producent środka ochrony roślin zawarł umowę z innym podmiotem, który na podstawie tej umowy przejmuje produkcję danego środka ochrony roślin, z dniem wejścia w życie zawartej umowy prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na dopuszczenie tego środka ochrony roślin do obrotu, stają się prawami i obowiązkami tego podmiotu.

2. Podmiot, który w wyniku zawartej umowy przejął produkcję danego środka ochrony roślin, powiadamia ministra właściwego do spraw rolnictwa, na piśmie, o przejęciu produkcji danego środka ochrony roślin, w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy; powiadomienie zawiera:

1) datę zawarcia umowy i jej wejścia w życie;

2) nazwę środka ochrony roślin, którego produkcja jest przejmowana na podstawie zawartej umowy;

3) numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu, którego produkcja jest przejmowana;

4) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy.

3. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) oświadczenie producenta środka ochrony roślin w języku polskim o zaprzestaniu jego produkcji, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej;

2) oświadczenie wnioskodawcy w języku polskim o przejęciu produkcji środka ochrony roślin, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej;

3) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu środkami ochrony roślin.

4. Jeżeli dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu środkiem ochrony roślin nie został sporządzony w języku polskim, do powiadomienia dołącza się sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie tego dokumentu na język polski.

5. Jeżeli zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu uzyskał podmiot prowadzący obrót tym środkiem, czynności, o których mowa w ust. 2–4, wykonuje ten podmiot.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa na podstawie powiadomienia oraz dołączonych do niego dokumentów, o których mowa w ust. 2–4:

1) stwierdza, w drodze decyzji, przejście praw i obowiązków na wnioskodawcę wynikających z zezwolenia na dopuszczenie danego środka ochrony roślin do obrotu;

2) dokonuje odpowiednich zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 47, w zakresie podmiotu zajmującego się produkcją danego środka ochrony roślin lub jego obrotem.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6 pkt 1, stanowi podstawę do zmiany treści etykiety-instrukcji stosowania danego środka ochrony roślin w zakresie nazwy podmiotu, który uzyskał zezwolenie na dopuszczenie tego środka ochrony roślin do obrotu.

8. Jeżeli otrzymane powiadomienie oraz dołączone do niego dokumenty, nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 2–4, minister właściwy do spraw rolnictwa wzywa zainteresowany podmiot do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

9. W przypadku nieusunięcia braków w wymaganym terminie, powiadomienie staje się bezskuteczne.”;

35) w art. 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wystąpienia nieprzewidywanego zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, których zwalczanie środkami ochrony roślin znajdującymi się w obrocie jest nieskuteczne, a w przypadku rolnictwa ekologicznego również w przypadku, gdy brak jest środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, na wniosek zainteresowanego podmiotu, minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw środowiska oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, może zezwolić na jednorazowe dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin niespełniającego wymagań, o których mowa w art. 38, na okres nie dłuższy niż 120 dni.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zezwolić na jednorazowe dopuszczenie środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym jeżeli:

1) środek ochrony roślin jest dopuszczony do obrotu w rolnictwie ekologicznym w innym państwie członkowskim;

2) środek ochrony roślin zawiera substancje aktywne lub mikroorganizmy wymienione w załączniku II B do rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39).”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się szczegółowe warunki, zakres stosowania i ilość środka ochrony roślin, uwzględniając w szczególności rodzaj zagrożenia, miejsce wystąpienia zagrożenia i właściwości środka ochrony roślin oraz treść etykiety instrukcji stosowania w języku polskim.”;

36) w art. 57 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wyniki badań, informacje, dane oraz oceny dotyczące środka ochrony roślin nie mogą być wykorzystywane przy rozpatrywaniu wniosków innych wnioskodawców w okresie 10 lat od dnia wydania pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu tego środka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zezwolenie to zostało wydane po dopuszczeniu przez Komisję Europejską substancji aktywnej wchodzącej w skład tego środka do stosowania w środkach ochrony roślin.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) wnioskodawców, którzy przedstawią upoważnienie pierwszego wnioskodawcy do wykorzystania wyników badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej wchodzącej w jego skład;

2) podmiotu, o którym mowa w art. 47b ust. 1;

3) przekazywania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa wyników badań, informacji, danych i ocen dotyczących środka ochrony roślin organom właściwym w sprawach rejestracji środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.”;

37) w art. 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłacie rejestrowej podlegają czynności:

1) związane z wydaniem decyzji w sprawie środków ochrony roślin oraz substancji aktywnych wchodzących w ich skład, o których mowa w art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 47a ust. 1 i art. 49 ust. 1;

2) o których mowa w art. 55 ust. 4;

3) związane ze sprawdzaniem kompletności przedstawionych wyników badań, informacji, danych, ocen oraz dokumentacji, o których mowa w art. 117 ust. 2.”;

38) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzane środki ochrony roślin:

1) dopuszczone do obrotu, zaopatrzone w etykiety-instrukcje stosowania w języku polskim;

2) niespełniające warunku, o którym mowa w pkt 1, jeżeli są dopuszczone do obrotu w innych państwach członkowskich i przeznaczone do stosowania w tych państwach.

2. Okres ważności środków ochrony roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinien w dniu ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosić co najmniej 18 miesięcy.

3. Informację o zamiarze wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot przekazuje na piśmie wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na przejście graniczne, przez które środki te będą wprowadzane, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera:

1) nazwę wprowadzanych środków ochrony roślin i ich ilość;

2) wskazanie przejścia granicznego, przez które środki te będą wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i planowanego terminu ich wprowadzenia;

3) wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) określenie planowanego terminu wywozu środków ochrony roślin z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Do informacji, o której mowa w ust. 3, podmiot dołącza oświadczenie o przeznaczeniu wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin do stosowania w innych państwach członkowskich, w których są one dopuszczone do obrotu, ze wskazaniem tych państw, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

6. Wojewódzki inspektor przekazuje uzyskaną informację, o której mowa w ust. 3, organom celnym właściwym dla przejścia granicznego, przez które środki ochrony roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 2, będą wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Jeżeli okres ważności środków ochrony roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 2, upłynął przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środki te stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.”;

39) w art. 64:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Działalność gospodarcza w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.3)) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, zwanego dalej „rejestrem”.”,

b) w ust. 4:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zapewnić, że osoby bezpośrednio wykonujące czynności wymagające kontaktu ze środkiem ochrony roślin:

a) ukończyły szkolenie w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia lub

b) ukończyły szkolenie w zakresie, o którym mowa w lit. a, w innym państwie członkowskim, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i posiadają aktualne świadectwo potwierdzające ukończenie tego szkolenia, lub

c) posiadają kwalifikacje w zakresie obrotu substancjami lub preparatami toksycznymi nabyte w innym państwie członkowskim, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzone stosownym świadectwem.”,

– uchyla się pkt 1a,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 1, nie stosuje się wobec osób, które:

1) prowadziły przez okres 5 kolejnych lat obrót substancjami lub preparatami toksycznymi lub

2) były zatrudnione przez okres 5 kolejnych lat na stanowisku kierowniczym, na którym zakres obowiązków obejmował prowadzenie obrotu substancjami lub produktami toksycznymi

– przy czym działalność ta była prowadzona nie później niż na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o wpis do rejestru i wymagała bezpośredniego kontaktu ze środkami ochrony roślin.”;

40) w art. 65:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w ewidencji działalności gospodarczej;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rejestr może być prowadzony w formie systemu teleinformatycznego.”;

41) w art. 66:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka mogą nabywać wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, zawiera:

1) datę sprzedaży środka ochrony roślin;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres nabywcy;

3) nazwę jednostki, która wydała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia określonego w ust. 1, i numer tego zaświadczenia;

4) nazwę i ilość sprzedanego środka ochrony roślin;

5) podpis osoby nabywającej środek ochrony roślin.”;

42) w art. 71 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do zabiegów ochrony roślin przeprowadzanych w ogrodach działkowych, za które uważa się ogrody przydomowe i rodzinne ogrody działkowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600).”;

43) w art. 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji:

1) nakazuje wycofanie środka ochrony roślin z obrotu na koszt posiadacza lub

2) zakazuje stosowania tego środka

– jeżeli zostało stwierdzone, że środek ten nie jest dopuszczony do obrotu, jest podrobiony, przeterminowany, nie odpowiada wymaganiom jakościowym lub jest sprzedawany w uszkodzonych lub nieoryginalnych opakowaniach.”;

44) w art. 75:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szkolenia, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a, art. 66 ust. 1 i art. 74, mogą być prowadzone przez jednostki organizacyjne upoważnione przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę tych jednostek.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wojewódzki inspektor przeprowadza, zgodnie z art. 91–99 i art. 100 ust. 2, kontrolę jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia w zakresie:

1) spełnienia szczegółowych wymagań określonych dla tych jednostek i realizacji programów szkoleń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6;

2) prawidłowości wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jednostki organizacyjne upoważnione do prowadzenia szkoleń wydają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przeprowadzonego w formie testu. Egzamin przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną polega na sprawdzeniu wiadomości objętych programem szkolenia.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewódzki inspektor.”,

e) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) szczegółowe wymagania dla jednostek organizacyjnych prowadzących szkolenia, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a, art. 66 ust. 1 i art. 74,”;

45) w art. 77 w ust. 1 w pkt 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„przy użyciu opryskiwaczy, jeżeli:”,

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody;”;

46) w art. 79 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz nadzór nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy paszportów roślin;”;

47) w art. 91:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer upoważnienia;

2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej;

3) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub wykonywanej funkcji;

4) termin ważności upoważnienia;

5) datę i miejsce jego wydania.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, do przeprowadzania czynności kontrolnych zawiera ponadto:

1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;

2) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę;

3) określenie zakresu kontroli;

4) oznaczenie podmiotu objętego kontrolą;

5) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;

6) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego podmiotu.”;

48) w art. 95:

a) w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) nałożyć, w celu uniemożliwienia zmiany tożsamości lub zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub zmiany tożsamości środków ochrony roślin, plomby ze znakiem Inspekcji na:

a) pomieszczenia lub obiekty, w których są przechowywane lub magazynowane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub środki ochrony roślin,

b) środki transportu, w których są przemieszczane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub środki ochrony roślin,

c) opakowania, w których są przechowywane, magazynowane lub przemieszczane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub środki ochrony roślin.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Plomby, o których mowa w ust. 1 pkt 11:

1) udostępnia Główny Inspektor;

2) są zdejmowane przez:

a) wojewódzkiego inspektora,

b) organy celne lub inne uprawnione organy,

c) odbiorcę roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub środków ochrony roślin po ich dostarczeniu do miejsca przeznaczenia,

d) inne osoby, za zgodą wojewódzkiego inspektora.”;

49) w art. 103:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprzedaży etykiet, formularzy etykiet, paszportów roślin, formularzy paszportów roślin lub plomb urzędowych w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz wydawnictw, a także usług informatycznych;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Inspekcja świadczy usługi polegające na ocenie organoleptycznej, badaniach makroskopowych oraz badaniach laboratoryjnych, o których mowa w art. 10a ust. 1, art. 16 ust. 4 i 4a oraz art. 18 ust. 6 pkt 2 lit. b i ust. 6a, oraz pobieraniu prób do tych badań.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stawki opłat za sprzedaż wydawnictw i usług informatycznych oraz za czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, ustala Główny Inspektor lub wojewódzki inspektor, na podstawie poniesionych wydatków.”;

50) art. 104 otrzymuje brzmienie:

„Art. 104. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za:

1) usługi, o których mowa w art. 103 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1a,

2) wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych lub wydawanie formularzy paszportów roślin w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 15

– mając na uwadze w szczególności rzeczywiste koszty wykonania badań, koszty dojazdu, wielkość partii lub przesyłek poddanych kontroli, wielkość badanych prób, koszty związane z prowadzeniem szkoleń oraz koszty przygotowania etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych.”;

51) w art. 107:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) w przypadku roślin, przy uprawie których nie była stosowana integrowana produkcja, posługuje się certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej produkcji;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1;”,

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) nie informuje na piśmie wojewódzkiego inspektora o zamiarze podjęcia działalności w zakresie przemysłowego przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez organizm kwarantannowy lub nie informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze rozpoczęcia przetwarzania każdej partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez organizm kwarantannowy w terminach, o których mowa w art. 8a ust. 2 lub 3;”,

d) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

„10a) nie przechowuje paszportów roślin przez okres, o którym mowa w art. 16 ust. 21;

10b) nie będąc do tego upoważnionym zdejmuje plomby, o których mowa w art. 18 ust. 6b lub art. 95 ust. 1 pkt 11;”,

e) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) nie informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie, o którym mowa w art. 61 ust. 3;”,

f) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) sprzedaje środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka osobom nieposiadającym aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, o którym mowa w art. 66 ust. 1;”;

52) art. 108 otrzymuje brzmienie:

„Art. 108. 1. Kto:

1) sprzedaje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu – wycofuje je z obrotu na własny koszt oraz wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej 200 % kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży;

2) prowadzi obrót lub konfekcjonowanie środkami ochrony roślin bez wpisu do rejestru – wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 2 270 zł;

3) wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, bez wpisu do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 – wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 2 270 zł.

2. Opłatę sankcyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 1–3, określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu.

3. Opłata sankcyjna stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek właściwego wojewódzkiego inspektoratu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca tę opłatę stała się ostateczna.

4. Opłaty sankcyjnej nie określa się, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym popełniono czyn stanowiący podstawę określenia tej opłaty, upłynęło 5 lat.

5. Określonej opłaty sankcyjnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o jej określeniu.

6. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 5, przerywa się przez zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podmiot został powiadomiony.

7. Po przerwaniu biegu przedawnienia, biegnie ono na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.

8. Od nieuiszczonych w terminie opłat sankcyjnych pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach obowiązujących dla zaległości podatkowych.

9. Egzekucja określonych opłat sankcyjnych wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493) w art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów, o których mowa w ust. 1, wójt, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów. Jeżeli decyzja nie została wykonana, wójt zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela gruntów, wykorzystując do czasu zwrotu kosztów wykonania zastępczego środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Świadectwa i informacje, o których mowa w ust. 1:

1) stanowią zaświadczenia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

2) są wydawane bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu wyników oceny materiału siewnego.”;

2) w art. 57 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz stosowania materiału siewnego określonych odmian wpisanych do wspólnotowych katalogów, kierując się ich nieprzydatnością do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych Rzeczypospolitej Polskiej lub koniecznością uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.”;

3) w art. 70 w ust. 1 po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a) stosuje materiał siewny zakazany do stosowania na podstawie art. 57 ust. 8,”.

Art. 4.
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898) w art. 12:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania wnioskodawcy wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału niespełniającego wymogów przewidzianych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 1 pkt 1, na zasadach określonych w tych przepisach.”;

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 3, nie podlega opłacie skarbowej oraz innym opłatom o charakterze publiczno-prawnym.”;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dostawcy określeni w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 1 pkt 4, przekazują Głównemu Inspektoratowi informacje określone w tych przepisach do końca każdego miesiąca. Informacje przekazuje się na formularzach opracowanych i udostępnianych przez Główny Inspektorat”;

4) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, określić wykaz gatunków lub odmian roślin uprawnych, których materiał siewny uzyskany niezgodnie z metodami produkcji ekologicznej może być stosowany w rolnictwie ekologicznym, oraz termin, w którym materiał ten może być stosowany w rolnictwie ekologicznym, mając na względzie zapewnienie odpowiedniej ilości materiału siewnego dla rolnictwa ekologicznego.”.

Art. 5.
Przepisu art. 16 ust. 21 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do przechowywania paszportów roślin wydanych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów nabytych przez ostatecznego nabywcę przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 6.
1. W przypadku gdy umowa, o której mowa w art. 52a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, została zawarta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu stają się, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prawami i obowiązkami podmiotu, który na podstawie tej umowy przejął produkcję tego środka.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, termin powiadomienia ministra właściwego do spraw rolnictwa o przejęciu produkcji danego środka ochrony roślin liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełnia warunku określonego w art. 64 ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest obowiązany spełnić ten warunek w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 8.
Formularze paszportów roślin stosowane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
Art. 9.
Do spraw wszczętych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 4, i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 10.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 104 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 104 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 11.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 235, poz. 1699.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA