| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz surowców oraz produktów naftowych:

1) uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych:

a) zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,

b) zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych;

2) w których tworzy się zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw.

§ 2.
1. Podczas ustalania wymaganej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw uwzględnia się następujące surowce oraz produkty naftowe oznaczone kodami CN i PKWiU:

1) ropa naftowa:

 

2709 00

11.10.10

 2) oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe:

a) oleje lekkie do przeprowadzania procesu specyficznego:

 

2710 11 11

23.20.13-30.00

b) oleje średnie do przeprowadzania procesu specyficznego:

 

2710 19 11

23.20.16-30.00

c) oleje ciężkie do przeprowadzania procesu specyficznego:

 

2710 19 31

23.20.15-30.00

2710 19 35

23.20.15-90.00

2710 19 51

23.20.17-30.00

2710 19 55

23.20.17-90.00

 3) paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe:

a) grupa benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych:

 

2710 11 41

23.20.11-50.10

2710 11 45

23.20.11-50.20

2710 11 49

23.20.11-50.30

 

 

2710 11 31

23.20.11-40.00

2710 11 70

23.20.12-00.00

b) grupa olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz oleje napędowe pozostałe z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich:

 

2710 19 41

23.20.15-50.10

2710 19 45

23.20.15-50.20

2710 19 49

23.20.15-50.30

 

 

2710 19 41

23.20.15-50.90

 

23.20.15-70.00

2710 19 45

23.20.15-50.90

 

23.20.15-70.00

2710 19 49

23.20.15-50.90

 

23.20.15-70.00

 

 

2710 19 21

23.20.14-00.10

2710 19 25

23.20.14-00.90

2710 19 29

23.20.16-50.90

 

c) grupa ciężkich olejów opałowych z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich:

 

2710 19 61

23.20.17-50.00

2710 19 63

23.20.17-70.00

2710 19 65

23.20.17-70.00

2710 19 69

23.20.17-70.00

 

4) gaz płynny (LPG) – skroplone lekkie węglowodory – propan, butan lub ich mieszaniny, stosowane jako paliwo napędowe lub do ogrzewania:

 

2711 12

23.20.21

2711 13

 

2711 19 00

23.20.22-00.20

 

2. Podczas ustalania ilości zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych uwzględnia się surowce oraz produkty naftowe określone w ust. 1 pkt 1–4 oraz produkty naftowe oznaczone następującymi kodami CN i PKWiU:

1) gaz rafineryjny:

271129 00

23.20.22-00.90

 

2) benzyna lakiernicza:

 

2710 11 21

23.20.13-70.10

2710 11 25

23.20.13-70.90

 

3) asfalty:

 

2713 20 00

23.20.32-50.00

 4) parafiny, wazeliny, woski pochodzenia naftowego:

 

2712

23.20.31

 5) koks naftowy:

 

2713 11 00

23.20.32-40.10

2713 12 00

23.20.32-40.20

 6) środki smarowe:

 

2710 19 71

23.20.18

2710 19 75

 

2710 19 81

 

2710 19 83

 

2710 19 85

 

2710 19 87

 

2710 19 91

 

2710 19 93

 

2710 19 99

 

 

§ 3.
Zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw tworzy się w postaci surowców oraz produktów naftowych oznaczonych następującymi kodami CN i PKWiU:

1) ropa naftowa:

 

2709 00

11.10.10

 2) oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe:

a) oleje lekkie do przeprowadzania procesu specyficznego:

 

27 10 11 11

23.20.13-30.00

 

b) oleje średnie do przeprowadzania procesu specyficznego:

 

2710 19 11

23.20.16-30.00

 

c) oleje ciężkie do przeprowadzania procesu specyficznego:

 

2710 19 31

23.20.15-30.00

2710 19 51

23.20.17-30.00

 

3) paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe:

a) grupa benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych:

 

2710 11 41

23.20.11-50.10

2710 11 45

23.20.11-50.20

2710 11 49

23.20.11-50.30

2710 11 31

23.20.11-40.00

2710 11 70

23.20.12-00.00

 

b) grupa olejów napędowych do silników i materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty oraz oleje napędowe pozostałe z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich:

 

2710 19 41

23.20.15-50.10

2710 19 45

23.20.15-50.20

2710 19 49

23.20.15-50.30

2710 19 41

23.20.15-50.90

 

23.20.15-70.00

2710 19 45

23.20.15-50.90

 

23.20.15-70.00

2710 19 49

23.20.15-50.90

 

23.20.15-70.00

2710 19 21

23.20.14-00.10

2710 19 25

23.20.14-00.90

2710 19 29

23.20.16-50.90

 

c) grupa ciężkich olejów opałowych z wyłączeniem znakowanych i barwionych na podstawie odrębnych przepisów olejów do silników statków morskich:

 

2710 19 61

23.20.17-50.00

2710 19 63

23.20.17-70.00

2710 19 65

23.20.17-70.00

2710 19 69

23.20.17-70.00

 4) gaz płynny (LPG):

skroplone lekkie węglowodory – propan, butan lub ich mieszaniny, stosowane jako paliwo napędowe lub do ogrzewania:

2711 12

23.20.21

2711 13

 

2711 19 00

23.20.22-00.20

 

§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe (Dz. U. Nr 265, poz. 2219).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »