| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 maja 2007 r.

w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z przeprowadzeniem badań i certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Opłaty ustala się, biorąc pod uwagę zapewnienie pokrycia kosztów poszczególnych etapów czynności związanych z badaniami na potrzeby oceny zgodności i certyfikacją, zwanych dalej „kosztami jednostkowymi”.

2. Koszty jednostkowe powinny mieć uzasadnienie wynikające z wymagań związanych z badaniami na potrzeby oceny zgodności i certyfikacji. Na żądanie dostawcy składniki kosztów i sposób ich wyliczenia powinny być udostępnione do wglądu.

3. Na sumę kosztów jednostkowych składają się w szczególności koszty:

1) wstępnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);

2) przeprowadzenia prac techniczno-organizacyjnych;

3) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych;

4) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji technicznej;

5) rozpatrzenia wniosku przez właściwy komitet techniczny, grupę lub osobę w jednostce badawczej lub certyfikującej, jeżeli jest to niezbędne.

§ 2.
1. Opłaty, o których mowa w § 1, są podawane w cennikach stanowiących ofertę jednostki badawczej lub certyfikującej.

2. Cenniki, o których mowa w ust. 1, zatwierdza osoba zarządzająca odpowiednio jednostką badawczą albo jednostką certyfikującą.

§ 3.
Maksymalne wysokości opłat podanych w cennikach, o których mowa w § 2 ust. 1, nie powinny przekroczyć 120 % wysokości kosztów obliczonych z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz § 1.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »