| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się formację obrony cywilnej w Ministerstwie Środowiska pod nazwą „Formacja Obrony Cywilnej w Ministerstwie Środowiska”, zwaną dalej „Formacją”.
§ 2.
Formację przeznacza się do zorganizowania i przeprowadzenia ewakuacji lub przemieszczenia osób i mienia znajdujących się w siedzibie Ministerstwa Środowiska, na wypadek wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia zagrożeń środowiska oraz do udziału przy usuwaniu skutków wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia zagrożeń środowiska.
§ 3.
1. W skład Formacji wchodzi komendant Formacji, zastępca komendanta Formacji oraz członkowie Formacji – osoby powołane spośród pracowników Ministerstwa Środowiska, gospodarstwa pomocniczego przy Ministerstwie Środowiska – Zakładu Obsługi, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

2. W Formacji tworzy się:

1) sekcję operacyjną – 2 osoby;

2) drużynę wykrywania zagrożeń – 8 osób;

3) punkt alarmowy – 3 osoby;

4) drużynę porządkowo-ochronną – 7 osób;

5) drużynę ratownictwa ogólnego – 10 osób.

§ 4.
1. Komendanta Formacji, zastępcę komendanta Formacji oraz członków Formacji powołuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

2. Członków Formacji, spośród pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska powołuje za zgodą, odpowiednio, Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

§ 5.
1. Komendant Formacji przygotowuje Formację do działania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.

2. Karty przydziału osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nadaje i wycofuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »