| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 28 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))3) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa (Dz. U. Nr 94, poz. 430, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników część A otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

5

„A. Centralny Zarząd Służby Więziennej

1

Dyrektor biura
Doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

XVIII–XX

wyższe

9

2

Zastępca dyrektora biura
Naczelnik wydziału

XVII–XIX

wyższe

8

3

Kierownik zespołu
Główny specjalista
Główny rewident

XVI–XVIII

wyższe

7

Audytor wewnętrzny
Radca prawny
Kapelan

według odrębnych
przepisów

4

Starszy specjalista
Starszy rewident

XV–XVII

wyższe

6

5

Specjalista
Rewident

XIV–XVI

wyższe

4

6

Starszy inspektor

XIII–XV

wyższe

3

7

Inspektor

XII–XIV

wyższe

Informatyk

średnie

8

Starszy referent

IV–VIII

średnie

3

9

Referent

II–VI

średnie

–”

 

2) załącznik nr 1a do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Kluzik–Rostkowska

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 181, poz. 1288.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 260, z 1998 r. Nr 53, poz. 335, z 1999 r. Nr 45, poz. 448, z 2000 r. Nr 30, poz. 374, z 2001 r. Nr 43, poz. 486, z 2003 r. Nr 25, poz. 206, z 2004 r. Nr 45, poz. 426, z 2005 r. Nr 38, poz. 346 oraz z 2006 r. Nr 43, poz. 294.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 28 września 2007 r. (poz. 1315)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

840–1250

II

890–1300

III

940–1350

IV

990–1400

V

1040–1450

VI

1090–1510

VII

1140–1570

VIII

1210–1630

IX

1280–1690

X

1350–1780

XI

1450–1890

XII

1550–2000

XIII

1660–2120

XIV

1770–2240

XV

1880–2370

XVI

2000–2580

XVII

2120–2930

XVIII

2330–3350

XIX

2540–3820

XX

2770–4350

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »