| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego

Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego (Dz. U. Nr 28, poz. 188 i Nr 132, poz. 915) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) część 1 „Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych, ze wskazaniem przewidywanej wysokości ich finansowania, w tym ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2007 w tys. złotych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w części 2 „Planowane źródła finansowania Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań rzeczowych określonych w części 1:”

a) w pkt I ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadwyżka wpływów ponad planowaną wysokość (565 308 tys. zł) z tytułu opłat i kar określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238) oraz w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 i Nr 23, poz. 136),”,

b) pkt II otrzymuje brzmienie:

„II. Ze środków budżetu państwa na 2007 rok:

1) środki z części 83 (poz. 8) w wysokości do 2 650 327,0 tys. zł, w uzgodnieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego,

2) środki z części 39 (rozdział 60011) w wysokości 743 475,7 tys. zł,

3) środki z części 83 (poz. 5) w wysokości 132 904,0 tys. zł.”,

c) pkt III otrzymuje brzmienie:

„III. Ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Perspektywy Finansowej 2004–2006 w wysokości 360 426,9 tys. zł.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666.


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 października 2007 r. (poz. 1375)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »