| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 24 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023, z późn. zm.2)) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w części III. 3.1 DZIAŁANIE 3.1 „WSPARCIE ZARZĄDZANIA SPO-WKP”:

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:

 

Nazwa Programu Operacyjnego

SPO-WKP

 

Nazwa Priorytetu

Pomoc techniczna

 

Nazwa działania

Wsparcie zarządzania SPO-WKP

 

Nazwa poddziałania

 

Kategoria interwencji

411, 413

 

Numer działania

3.1

 

Okres kwalifikowalności wydatków

Początkowa data: 2004 r.
Końcowa data: czerwiec 2008 r.3)

 

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

 

Instytucja Pośrednicząca

 

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

 

 

 

 

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

 

 

2. Instytucje Pośredniczące

 

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

 

4. Komitet Monitorujący

 

5. RIF (wnioski składa PARP)

 

6. Grupy Robocze do spraw oceny projektów

 

7. Grupa Robocza PT

 

Instytucja Płatnicza

Minister właściwy do spraw finansów publicznych

 

 

Rodzaj pomocy

Wsparcie finansowe

 

 

Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

 

 

Publiczne wsparcie finansowe ogółem

21 450 000 €

 

 

Wsparcie finansowe z EFRR

16 087 500 €

 

 

Publiczne wsparcie finansowe krajowe

5 362 500 €

 

 

Środki prywatne

0,00 €

 

 

Wkład publiczny w środkach ogółem (w %)

100,00 %

 

 

Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %)

75,00 %

 

 

Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %)

25,00 %

 

 

Wkład EFRR w środkach ogółem (w %)

75,00 %

 

 

Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %)

25,00 %

 

 

Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %)

0,00 %

 

 

Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

 

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)" oraz część „Tabela finansowa działania 3.1 (w mln €)" otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.1 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.1 przewidziano 21 450 000 €, z czego 16 087 500 € będzie pochodziło z EFRR, a 5 362 500 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.1

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny

Wkład z EFRR

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

 

 

1
(2+5)

2
(3+4)

3

4

5

 

Działanie 3.1 Wsparcie Zarządzania SPO-WKP

21 450 000,00

21 450 000,00

16 087 500,00

5 362 500,00

0,00

 

2) w części III. 3.2 DZIAŁANIE 3.2 „KOMPUTERYZACJA ORAZ WYPOSAŻENIE W SPRZĘT BIUROWY INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE SPO-WKP':

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:

 

Nazwa Programu Operacyjnego

SPO-WKP

 

 

Nazwa Priorytetu

Pomoc techniczna

 

 

Nazwa działania

Komputeryzacja oraz wyposażenie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP

 

 

Nazwa poddziałania

 

 

Kategoria interwencji

411

 

 

Numer działania

3.2

 

 

Okres kwalifikowalności wydatków

Początkowa data: 2004 r
Końcowa data: czerwiec 2008 r.

 

 

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

 

 

Instytucja Pośrednicząca

 

 

 

 

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

 

 

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

 

 

2. Instytucje Pośredniczące

 

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

 

4. RIF (wnioski składa PARP)

 

Instytucja Płatnicza

Minister właściwy do spraw finansów publicznych

 

 

Rodzaj pomocy

Wsparcie finansowe

 

 

Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

100 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

 

 

Publiczne wsparcie finansowe ogółem

2 000 004 €

 

 

Wsparcie finansowe z EFRR

1 500 003 €

 

 

Publiczne wsparcie finansowe krajowe

500 001 €

 

 

Środki prywatne

0,00 €

 

 

Wkład publiczny w środkach ogółem (w %)

100 %

 

 

Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %)

75 %

 

 

Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %)

25 %

 

 

Wkład EFRR w środkach ogółem (w %)

75 %

 

 

Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %)

25 %

 

 

Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %)

0 %

 

 

Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

 

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)" oraz część „Tabela finansowa działania 3.2 (w mln €)" otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.2 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % kwalifikujących się wydatków ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.2 przewidziano 2 000 004 €, z czego 1 500 003 € będzie pochodziło z EFRR, a 500 001 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.2

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny

Wkład z EFRR

Ogółem Krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

 

 

1
(2+5)

2
(3+4)

3

4

5

 

 

2 000 004,00

2 000 004,00

1 500 003,00

500 001,00

0,00

 

 

3) w części III. 3.3 DZIAŁANIE 3.3 „INFORMACJA I PROMOCJA DZIAŁAŃ SPO-WKP":

a) tabela zamieszczona pod tytułem działania otrzymuje brzmienie:

 

Nazwa Programu Operacyjnego

SPO-WKP

 

 

Nazwa Priorytetu

Pomoc techniczna

 

 

Nazwa działania

Informacja i promocja działań SPO-WKP

 

 

Nazwa poddziałania

 

 

Kategoria interwencji

411, 415

 

 

Numer działania

3.3

 

 

Okres kwalifikowalności wydatków

Początkowa data: 2004 r.
Końcowa data: czerwiec 2008 r.

 

 

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego

 

 

Instytucja Pośrednicząca

 

 

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

 

 

 

 

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

1. Instytucja Zarządzająca

 

2. Instytucje Pośredniczące

3. Beneficjenci Końcowi (instytucje wdrażające)

4. RIF (wnioski składa PARP)

 

Instytucja Płatnicza

Minister właściwy do spraw finansów publicznych

 

 

Rodzaj pomocy

Wsparcie finansowe

 

 

Maksymalna wysokość pomocy (w % kwalifikujących się wydatków)

100,00 % (wsparcie nie jest pomocą publiczną)

 

 

Publiczne wsparcie finansowe ogółem

3 500 000 €

 

 

Wsparcie finansowe z EFRR

2 625 000 €

 

 

Publiczne wsparcie finansowe krajowe

875 000 €

 

 

Środki prywatne

0,00 €

 

 

Wkład publiczny w środkach ogółem (w %)

100,00 %

 

 

Wkład EFRR w całości środków publicznych (w %)

75,00 %

 

 

Publiczny wkład krajowy w całości środków publicznych (w %)

25,00 %

 

 

Wkład EFRR w środkach ogółem (w %)

75,00 %

 

 

Wkład publiczny krajowy w środkach ogółem (w %)

25,00 %

 

 

Wkład środków prywatnych w środkach ogółem (w %)

0,00 %

 

 

Skład Grupy Roboczej PT

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację SPO-WKP

 

b) część „Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)" oraz część „Tabela finansowa działania 3.3" otrzymują brzmienie:

„Plan finansowy i poziomy wsparcia dla działania 3.3 (w mln €)

Dofinansowanie działania jest oparte o relację 75 % wydatków kwalifikowanych ze środków EFRR i 25 % publicznych środków krajowych.

Na realizację działania 3.3 przewidziano 3 500 000 €, z czego 2 625 000 € będzie pochodziło z EFRR, a 875 000 € ze środków krajowych.

Tabela finansowa działania 3.3

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny

Wkład z EFRR

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

 

1
(2+5)

2
(3+4)

3

4

5

 

Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO-WKP

3 500 000,00

3 500 000,00

2 625 000,00

875 000,00

0,00

 

4) w części V. „PLAN FINANSOWY”:

a) część „Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) – ogółem 2004–2006 (€) w cenach z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:


„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów i działań (zobowiązania) – ogółem 2004–2006 (€) w cenach z 2004 r.

Priorytet/Działanie

Koszty ogółem

Środki publiczne

Środki prywatne

Ogółem

Wkład wspólnotowy

Krajowy wkład publiczny

Ogółem

EFRR

Ogółem

Budżet państwa

Budżety j.s.t.

Inne NFOŚiGW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

753 159 847

662 964 819

508 655 561

508 655 561

154 309 258

133 000 106

21 309 152

0

90 195 028

Działanie 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

41 080 604

37 613 711

30 810 453

30 810 453

6 803 258

6 803 258

0

0

3 466 893

Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw

239 997 096

203 837 602

164 200 493

164 200 493

39 637 109

39 637 109

0

0

36 159 494

Działanie 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm

190 181 339

190 181 339

142 636 004

142 636 004

47 545 335

26 236 183

21 309 152

0

0

Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

192 863 585

142 294 944

104 230 694

104 230 694

38 064 250

38 064 250

0

0

50 568 641

Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line

89 037 223

89 037 223

66 777 917

66 777 917

22 259 306

22 259 306

0

0

0

Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw

2 130 497 122

1 024 773 072

722 142 858

722 142 858

302 630 214

253 308 236

0

49 321 978

1 105 724 050

Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo

36 476 578

18 238 289

12 766 802

12 766 802

5 471 487

5 471 487

0

0

18 238 289

Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

751 731 092

383 097 956

263 105 882

263 105 882

119 992 074

119 992 074

0

0

368 633 136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

852 297 832

426 148 916

298 304 241

298 304 241

127 844 675

127 844 675

0

0

426 148 916

Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

489 991 620

197 287 911

147 965 933

147 965 933

49 321 978

0

0

49 321 978

292 703 709

Pomoc techniczna

27 100 000

27 100 000

20 300 000

20 300 000

6 800 000

6 800 000

0

0

0

Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO-WKP

21 450 000

21 450 000

16 087 500

16 087 500

5 362 500

5 362 500

0

0

0

Działanie 3.2 Komputeryzacja oraz wyposażanie w sprzęt biurowy instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie SPO-WKP

2 000 004

2 000 004

1 500 003

1 500 003

500 001

500 001

0

0

0

Działanie 3.3 Informacja i promocja działań SPO-WKP

3 500 000

3 500 000

2 625 000

2 625 000

875 000

875 000

0

0

0

Działanie 3.4 Wsparcie Jednostki Oceny

149 996

149 996

87 497

87 497

62 499

62 499

0

0

0

Ogółem

2 910 756 969

1 714 837 891

1 251 098 419

1 251 098 419

463 739 472

393 108 342

21 309 152

49 321 978

1 195 919 078

Całkowite związane z EFRR

0

0

0

1 251 098 419

0

0

0

0

0

Całkowite związane z EFS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Całkowite związane z EAGGF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Całkowite związane z FIFG

0

0

0

0

0

0

0

0

0


* W planach finansowych ujęte są tylko koszty kwalifikowalne (rozporządzenie 448/2004).”

b) tabela „Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004–2006 (€) ceny z 2004 r.otrzymuje brzmienie:

„Tablica finansowa* dla Uzupełnienia SPO-WKP według Priorytetów, działań i roku (zobowiązania), ogółem 2004–2006 (€) ceny z 2004 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 9, poz. 63, Nr 108, poz. 906 i Nr 206, poz. 1716, z 2006 r. Nr 7, poz. 44, Nr 74, poz. 517, Nr 184, poz. 1364 i Nr 233, poz. 1691 oraz z 2007 r. Nr 77, poz. 524 i Nr 139, poz. 980.

3) W ramach realizowanych projektów z działania 3.1 dotyczących zatrudnienia pracowników, kontroli, posiedzeń Komitetu Monitorującego będzie możliwe przedłużanie kwalifikowalności wydatków jedynie w odniesieniu do indywidualnych projektów, które ze względu na charakter wspieranego przedsięwzięcia nie będą mogły zostać zrealizowane w obowiązującym terminie. Instytucja Zarządzająca może wydłużyć termin kwalifikowalności wydatków, pod warunkiem zachowania zdolności rozliczenia pomocy udzielanej w ramach SPO-WKP, przy zachowaniu warunków ustanowionych w rozporządzeniu 1260/1999 (zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. UE L 161 z 26.06.1999, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 31, z późn. zm.) utraciło moc). Jednakże rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006) oraz w decyzji Komisji – Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy (20002006) finansowanej z funduszy strukturalnych, dok. KOM (2006)3424, wersja ostateczna z dnia 1 sierpnia 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »