| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Na podstawie art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, z 2006 r. Nr 246, poz. 1792 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI:

a) lp. 415 otrzymuje brzmienie:

„415

10,00

10,15

RADIOLOKALIZACJA
Amatorska
5.479

cywilno-rządowe cywilne”

 

b) po lp. 415 dodaje się lp. 415a–415c w brzmieniu:

„415a

10,15

10,20

STAŁA
RUCHOMA
RADIOLOKALIZACJA
Amatorska

cywilne
cywilne
cywilno-rządowe cywilne

415b

10,20

10,30

STAŁA POL.37
RUCHOMA POL.37 RADIOLOKALIZACJA
Amatorska

cywilne
cywilne
cywilno-rządowe cywilne

415c

10,30

10,45

RADIOLOKALIZACJA
Amatorska

rządowe
cywilne”

 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia UWAGI DO PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI I ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI OKREŚLONYCH W TABLICY w pkt 1 dodaje się uwagę POL.37 w brzmieniu:

„POL.37 Zakres częstotliwości 10,20–10,30 GHz do dnia 31 grudnia 2010 r. może być użytkowany jako cywilny w służbie stałej oraz w służbie ruchomej jedynie w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Po tym terminie użytkowanie tego zakresu jako cywilnego w tych służbach nie wymaga uzgodnień z Ministrem Obrony Narodowej.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »