| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 11 sierpnia 2009 r.

w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 172, poz. 1069 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przy uruchomieniu elektronicznych urządzeń rejestrujących oraz nadajnika upoważniony podmiot dozorujący informuje skazanego o:

1) sposobie działania powierzonego elektronicznego urządzenia rejestrującego, w tym o możliwości wystąpienia zakłóceń w jego działaniu, a także o potrzebie powiadomienia uprawnionego podmiotu dozorującego i sposobie zachowania się skazanego w tych przypadkach;

2) potrzebie i sposobie dbania o powierzone elektroniczne urządzenia rejestrujące i nadajnik, a zwłaszcza ich ochrony przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku;

3) konieczności poddania się czynnościom kontrolnym upoważnionego podmiotu dozorującego mającym na celu sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania elektronicznych urządzeń rejestrujących oraz nadajnika;

4) rodzaju i sposobach przeprowadzania czynności kontrolnych.

§ 2.
1. Skazany zgłaszający się do upoważnionego podmiotu dozorującego w celu wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest rejestrowany w trybie art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zwanej dalej „ustawą”, przez upoważniony podmiot dozorujący w dniu faktycznego uruchomienia elektronicznych urządzeń rejestrujących oraz nadajnika.

2. Po zgłoszeniu się skazanego do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego upoważniony podmiot dozorujący ustala jego tożsamość na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz uzyskuje od skazanego dane osobowe i informacje o zmianie tych danych, w tym o miejscu przebywania w wyznaczonym czasie; w przypadku powzięcia w tym zakresie wątpliwości upoważniony podmiot dozorujący zwraca się do Policji o podjęcie czynności mających na celu identyfikację skazanego.

§ 3.
Niezwłocznie po uruchomieniu środków technicznych niezbędnych do wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sądowy kurator zawodowy przeprowadza ze skazanym rozmowę, w której zapoznaje go z prawami i obowiązkami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1–3, 6 i 7 oraz art. 70–73 ustawy. Rozmowa ma nadto na celu ustalenie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących współpracy skazanego z sądowym kuratorem zawodowym, zapewniających prawidłowe wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
§ 4.
W przypadku orzeczenia wobec skazanego zakazu zbliżania się do określonej osoby sądowy kurator zawodowy nawiązuje kontakt z tą osobą, informuje ją o obowiązkach określonych w art. 12 ustawy oraz ustala z nią sposób informowania o naruszeniu przez skazanego zakazu zbliżania się.
§ 5.
Upoważniony podmiot dozorujący przesyła sądowemu kuratorowi zawodowemu odpisy protokołów dokonanych czynności, a także wnioski, skargi i prośby, związane z wykonywaniem kary, przyjęte od skazanego w czasie bezpośrednich kontaktów, zwłaszcza w czasie wykonywania czynności kontrolnych.
§ 6.
W czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sądowy kurator zawodowy, dokonując oceny postępów skazanego w resocjalizacji, uwzględnia w szczególności:

1) przestrzeganie przez skazanego nałożonych obowiązków;

2) zmiany w zachowaniu się skazanego w okresie od ostatniej oceny;

3) stosunek skazanego do organów uprawnionych do wykonywania orzeczenia;

4) przestrzeganie przez skazanego porządku prawnego.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.

Minister Sprawiedliwości: A. Czuma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »