reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin2)

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 200, poz. 2060, z późn. zm.4)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po Ip. 1 dodaje się Ip. 1a–1h w brzmieniu:

„1a

(E)-5-deceno-1-ol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

1b

(E,E)-8,10-dodecadieno-1-ol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

1c

(Z)-11-heksadecenal

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

1d

(Z)-11-heksadeceno-1-ol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

1e

(Z)-13-oktadecenal

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

1f

(Z)-7-tetradecenal

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

1g

(Z)-8-dodeceno-1-ol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

1h

(Z)-9-heksadecenal

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

2) po Ip. 3a dodaje się Ip. 3b w brzmieniu:

„3b

5-nitrogwajakolan sodu

1 listopada 2009 r.

1 stycznia 2013 r.”

 

3) po Ip. 5 dodaje się Ip. 5a w brzmieniu:

„5a

aklonifen

1 września 2009 r.

1 października 2012 r.”

 

4) po Ip. 14a dodaje się Ip. 14b w brzmieniu:

„14b

benzoesan denatonium

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

5) po Ip. 18 dodaje się Ip. 18a w brzmieniu:

„18a

chizalofop-P

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.”

 

6) po Ip. 19a dodaje się Ip. 19b i 19c w brzmieniu:

„19b

chlorek didecylodimetyloamonu

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.

19c

chloromekwat

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r.”

 

7) po Ip. 23 dodaje się Ip. 23a w brzmieniu:

„23a

chlorowodorek trimetyloaminy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

8) po Ip. 24 dodaje się Ip. 24a w brzmieniu:

„24a

chlorsulfuron

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”

 

9) po Ip. 30 dodaje się Ip. 30a w brzmieniu:

„30a

cymoksanil

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

10) po Ip. 33 dodaje się Ip. 33a w brzmieniu:

„33a

cyromazyna

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”

 

11) po Ip. 37d dodaje się Ip. 37e i 37f w brzmieniu:

„37e

diatomit (ziemia okrzemkowa)

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

37f

difenakum

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”

 

12) po Ip. 38 dodaje się Ip. 38a w brzmieniu:

„38a

dimetachlor

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”

 

13) po Ip. 43a dodaje się Ip. 43b i 43c w brzmieniu:

„43b

dodemorf

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

43c

dwutlenek węgla

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

14) po Ip. 45 dodaje się Ip. 45a w brzmieniu:

„45a

etofenproks

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”

 

15) po Ip. 49 dodaje się Ip. 49a w brzmieniu:

„49a

etylen

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

16) po Ip. 70 dodaje się Ip. 70a-70c w brzmieniu:

„70a

fosforek glinu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

70b

fosforek magnezu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

70c

fosforek wapnia

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

17) po Ip. 72a dodaje się Ip. 72b w brzmieniu:

„72b

gibereliny

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

18) po Ip. 79 dodaje się Ip. 79a w brzmieniu:

„79a

imidachlopryd

1 września 2009 r.

1 października 2012 r.”

 

19) po Ip. 83 dodaje się Ip. 83a w brzmieniu:

„83a

izomaślan Z,Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-doko-zatetraen-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

20) po Ip. 88 dodaje się Ip. 88a w brzmieniu:

„88a

karbid

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

21) po Ip. 89a dodaje się Ip. 89b w brzmieniu:

„89b

keton metylononylowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

22) po Ip. 91 dodaje się Ip. 91a i 91b w brzmieniu:

„91a

krzemian glinowo-sodowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

91b

krzemian glinu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

23) po Ip. 92 dodaje się Ip. 92a-92c w brzmieniu:

„92a

kwas giberelinowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

92b

kwas octowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

92c

kwasy tłuszczowe C7-C20

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

24) po Ip. 95 dodaje się Ip. 95a w brzmieniu:

„95a

lufenuron

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r.”

 

25) po Ip. 99 dodaje się Ip. 99a w brzmieniu:

„99a

mączka z krwi

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

26) po Ip. 104a dodaje się Ip. 104b i 104c w brzmieniu:

„104b

metamitron

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

104c

metazachlor

1 września 2009 r.

1 października 2012 r.”

 

27) po Ip. 111 dodaje się Ip. 111a w brzmieniu:

„111a

metyloester kwasu 2,5-dichlorobenzo-esowego

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

28) po Ip. 113 dodaje się Ip. 113a-113h w brzmieniu:

„113a

mieszanina (Z)-11-heksadecenalu oraz octanu (Z)-11-heksadecenu-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

113b

mieszanina (Z)-9-heksadecenalu oraz (Z)-11-heksadecenalu oraz (Z)-13-okta-decenalu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

113c

mieszanina octanu (E)-5-decenu-1-ylu oraz (E)-5-deceno-1-olu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

113d

mieszanina octanu (E,Z)-7,9-dodeca-dienu-1-ylu oraz octanu (E,E)-7,9-do-decadienu-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

113e

mieszanina octanu (E/Z)-8-dodecenu-1-ylu oraz octanu (E)-8-dodecenu-1-ylu oraz octanu (Z)-8-dodecenu-1-ylu oraz (Z)-8-dodeceno-1-olu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

113f

mieszanina octanu (Z)-8-dodecen-1-ylu oraz octanu dodecylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

113g

mieszanina octanu (Z)-9-dodecen-1-ylu oraz octanu dodecylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

113h

mieszanina octanu (Z,Z)-7,11-heksade-cadienu-1-ylu oraz octanu (Z,Z)-7,11-heksadecadienu-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.”

 

29) po lp. 114 dodaje się lp. 114a–114m w brzmieniu:

„114a

mocznik

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114b

octan (E)-11-tetradeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114c

octan (E, Z)-2, 13-octadecadieno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114d

octan (E,Z)-7,9-dodecadieno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114e

octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114f

octan (Z)-8-dodeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114g

octan (Z)-9-dodeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114h

octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114i

octan (Z, E)-7, 11-heksadecadieno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114j

octan (Z, E)-9, 12-tetradecadieno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114k

octan amonu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114l

octan Z-11-heksadeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

114m

octan Z-13-heksadecenu-11-yn-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r."

 

30) po lp. 118 dodaje się lp. 118a–118h w brzmieniu:

„118a

oktan (E)-5-deceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

118b

oktan (E)-8-dodeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

118c

oktan (E/Z)-8-dodeceno-1-ylu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

118d

oleje roślinne/olej rzepakowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

118e

oleje roślinne/olejek cytronellowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

118f

oleje roślinne/olejek goździkowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

118g

oleje roślinne/olejek z mięty zielonej

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

118h

orto-nitrofenolan sodu

1 listopada 2009 r.

1 stycznia 2013 r."

 

31) po lp. 120 dodaje się lp. 120a w brzmieniu:

„120a

penkonazol

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r."

 

32) po lp. 121b dodaje się lp. 121c i 121d w brzmieniu:

„121c

piasek kwarcowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

121d

pieprz

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r."

 

33) po lp. 130 dodaje się lp. 130a–130c w brzmieniu:

„130a

p-nitrofenolan sodu

1 listopada 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

130b

podchloryn sodu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

130c

pozostałości destylacji tłuszczu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r."

 

34) po lp. 132 dodaje się lp. 132a w brzmieniu:

„132a

propachizafop

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r."

 

35) po lp. 138a dodaje się lp. 138b w brzmieniu:

„138b

proteiny hydrolizowane

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r."

 

36) po lp. 139b dodaje się lp. 139c–139g w brzmieniu:

„139c

putrescyna

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

139d

pyretryny

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

139e

repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/olej rybny

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

139f

repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/smoła oleju talowego

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

139g

repelenty zapachowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego/tłuszcz owczy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r."

 

37) po lp. 140 dodaje się lp. 140a–140c w brzmieniu:

„140a

siarczan glinowo-amonowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

140b

siarczan żelaza

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

140c

siarka

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r."

 

38) po lp. 145 dodaje się lp. 145a–145e w brzmieniu:

„145a

sulkotrion

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

145b

środki odstraszające zapachem pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego/olej talowy surowy

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

145c

tebufenpirad

1 listopada 2009 r.

1 stycznia 2013 r.

145d

tebukonazol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

145e

teflubenzuron

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r."

 

39) po lp. 146 dodaje się lp. 146a w brzmieniu:

„146a

tetradecano-1-ol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r."

 

40) po lp. 154a dodaje się lp. 154b i 154c w brzmieniu:

„154b

triadimenol

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

154c

trialat

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r."

 

41) po lp. 158 dodaje się lp. 158a w brzmieniu:

„158a

triflusulfuron

1 stycznia 2010 r.

1 marca 2013 r."

 

42) po lp. 161 dodaje się lp. 161a i 161b w brzmieniu:

„161a

wapień

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

161b

węglan wapnia

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r."

 

43) po lp. 162a dodaje się lp. 162b–162f w brzmieniu:

„162b

wodorowęglan potasu

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

162c

wyciąg z alg morskich

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

162d

wyciąg z czosnku

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

162e

wyciąg z krzewu herbacianego

1 września 2009 r.

1 listopada 2012 r.

162f

zeta-cypermetryna

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r."

 

44) po lp. 164 dodaje się lp. 165 w brzmieniu:

„165

związki miedzi: wodorotlenek miedzi, tlenochlorek miedzi, tlenek miedzi, ciecz bordoska, trójzasadowy siarczan miedzi

1 grudnia 2009 r.

1 lutego 2013 r."

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2008/116/WE z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej aklonifenu, imidachloprydu i metazachloru jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 86);

2) dyrektywy Komisji 2008/127/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej kilku substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 344 z 20.12.2008, str. 89);

3) dyrektywy Komisji 2008/125/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fosforku glinu, fosforku wapnia, fosforku magnezu, cymoksanilu, dodemorfu, metyloestru kwasu 2,5-dichlorobenzoesoewgo, metamitronu, sulkotrionu, tebukonazolu i triadimenolu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 344 z 20.12.2008, str. 78);

4) dyrektywy Komisji 2009/11/WE z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej bensulfuronu, 5-nitrogwajakolanu sodu, orto-nitrofenolanu sodu, p-nitrofenolanu sodu i tebufenpiradu jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 48 z 19.02.2009, str. 5);

5) dyrektywy Komisji 2009/37/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloromekwatu, związków miedzi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu i zeta-cypermetryny jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 104 z 24.04.2009, str. 23);

6) dyrektywy Komisji 2009/70/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej difenakum, chlorku didecylodimetyloamonu i siarki jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 164 z 26.06.2009, str. 59);

7) dyrektywy Komisji 2009/77/WE z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, jako substancji czynnych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 23).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 264, poz. 2639, z 2005 r. Nr 43, poz. 419, Nr 133, poz. 1124 i Nr 231, poz. 1964, z 2006 r. Nr 17, poz. 138, Nr 59, poz. 414, Nr 132, poz. 926, Nr 167, poz. 1187 i Nr 220, poz. 1609, z 2007 r. Nr 50, poz. 333, Nr 101, poz. 681, Nr 163, poz. 1159 i Nr 234, poz. 1723, z 2008 r. Nr 144, poz. 909 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 15.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama