reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Świadczenie gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi obejmuje także naprawę przedmiotu ortopedycznego w ramach limitu ceny tej naprawy.

§ 2.
Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Warunkiem realizacji świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 1 i 2, jest przedstawienie przez świadczeniobiorcę zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wraz z potwierdzeniem prawa do tych świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.3)

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 275, poz. 2732 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 397) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz. U. Nr 276, poz. 2739 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 396), które tracą moc z dniem 31 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989).


Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI WRAZ Z OKREŚLENIEM POZIOMU, W TYM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009 r. (poz. 1141)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI WRAZ Z OKREŚLENIEM POZIOMU, W TYM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI

Lp.

Przedmioty ortopedyczne

Sposób finansowania

Limit ceny

Warunki realizacji

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny

Okres użytkowania

 

Wskazania medyczne do wystawiania zlecenia

Lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń na wydanie przedmiotów ortopedycznych

 

Protezy kończyn dolnych

 

Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy*

1.

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców

Bezpłatnie

raz na 3 lata

140 zł

Amputacja w obrębie stopy

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

2.

Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

480 zł

3.

Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

780 zł

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

 

Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia*

4.

Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme'a: skórzana albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

raz na 3 lata

900 zł

Amputacja w obrębie podudzia

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

5.

Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo

Bezpłatnie

1.500 zł

 

 

drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

 

 

 

 

 

Chirurg

 

Lekarz ze specjalizacją, I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

6.

Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

Bezpłatnie

860 zł

7.

Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

Bezpłatnie

pierwszorazowo po amputacji, zgodnie z zaleceniem lekarza

600 zł

 

Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda*

8.

Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

Bezpłatnie

raz na 3 lata

1.800 zł

Amputacja w obrębie uda

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

9.

Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

Bezpłatnie

1.600 zł

Chirurg

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

10.

Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

Bezpłatnie

1.700 zł

 

11.

Proteza uda modularna: z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych niewymienionych materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

Bezpłatnie

 

2.800 zł

 

 

12.

Proteza uda szczudłowa

Bezpłatnie

470 zł

13.

Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

Bezpłatnie

pierwszorazowo po amputacji, zgodnie z zaleceniem lekarza

1.000 zł

 

Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym)*

14.

Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

Bezpłatnie

raz na 3 lata

3.000 zł

Amputacja w obrębie uda

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

15.

Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami dla kończyn górnych

Bezpłatnie

1.100 zł

Chirurg

16.

Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez

Bezpłatnie

1.200 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

17.

Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

Bezpłatnie

pierwszorazowo po amputacji, zgodnie z zaleceniem lekarza

2.600 zł

 

Wyposażenie dodatkowa do protez kończyn dolnych

18.

Pończocha kikutowa - przy amputacji w obrębie stopy

Bezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynę

raz na 3 lata

18 zł

Amputacja w obrębie kończyn dolnych

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

19.

Pończocha kikutowa - przy amputacji podudzia

Bezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynę

18 zł

 

 

 

 

 

 

 

Chirurg

20.

Pończocha kikutowa - przy amputacji uda

Bezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynę

17 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

21.

Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczki przy obustronnej pełnej amputacji kończyn dolnych

Bezpłatnie 12 sztuk

30 zł

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, Felczer

 

Protezy kończyn górnych*

22.

Proteza kosmetyczna części ręki

Bezpłatnie

raz na 3 lata

370 zł

Amputacja w obrębie kończyn górnych

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

23.

Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

Bezpłatnie

550 zł

24.

Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

Bezpłatnie

650 zł

Chirurg

25.

Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejką ramienia, z dłonią protezową

Bezpłatnie

650 zł

26.

Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową

Bezpłatnie

850 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

27.

Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

Bezpłatnie

1.100 zł

28.

Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa

Bezpłatnie

950 zł

 

 

sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

 

 

 

 

 

29.

Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

Bezpłatnie

1.000 zł

30.

Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

Bezpłatnie

1.600 zł

31.

Proteza robocza mechaniczna części ręki

Bezpłatnie

450 zł

32.

Protezą robocza mechaniczną przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem

Bezpłatnie

1.800 zł

33.

Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem

Bezpłatnie

2.600 zł

34.

Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem

Bezpłatnie

2.800 zł

 

Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn górnych

35.

Uchwyty robocze do protez kończyn górnych, np.: hak wieloczynnościowy albo hak dwudzielny

Bezpłatnie

raz na 3 lata

350 zł

Amputacja w obrębie kończyn górnych

Lekarz ze specjalizacja I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii Ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

36.

Pończochy kikutowe - przy amputacji przedramienia

Bezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynę

raz na 1 rok

12 zł

Chirurg

37.

Pończochy kikutowe - przy amputacji ramienia

Bezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynę

8 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w

 

38.

Pończochy kikutowe - przy pełnej amputacji kończyny górnej

Bezpłatnie 12 sztuk na każdą kończynę

 

10 zł

 

zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

 

 

 

 

 

 

w przypadku pończoch kikutowych także Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

 

Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne*

39.

Aparat korekcyjny palucha koślawego

Bezpłatnie

raz na 3 lata

18 zł

Trwała dysfunkcja kończyn dolnych

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

40.

Aparaty odciążająco-korekcyjne dla palców stóp

Bezpłatnie

16 zł

41.

Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa

Bezpłatnie

240 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

42.

Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym lub bez

Bezpłatnie

200 zł

43.

Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny)

Bezpłatnie

140 zł

Chirurg

44.

Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy

Bezpłatnie

50 zł

45.

Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym

Bezpłatnie

90 zł

46.

Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy

Bezpłatnie

60 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

47.

Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

Bezpłatnie

360 zł

Lekarz specjalista reumatologii

48.

Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

Bezpłatnie

500 zł

49.

Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

350 zł

 

50.

Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

Bezpłatnie

 

450 zł

 

 

51.

Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

Bezpłatnie

1.000 zł

52.

Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

650 zł

53.

Aparat DAFO

Bezpłatnie

250 zł

54.

Aparat zapobiegający przeprostowi kolana

Bezpłatnie

110 zł

55.

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

Bezpłatnie

800 zł

56.

Aparat tulejkowy na całą kończynę dolna: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

Bezpłatnie

1.000 zł

57.

Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

Bezpłatnie

860 zł

58.

Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

900 zł

59.

Aparat rotujący stopę: jednoszynowy, sprężynowy

Bezpłatnie

200 zł

60.

Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowo-biodrowy): szynowo-opaskowy, z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

370 zł

61.

Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez

Bezpłatnie

250 zł

62.

Łuska na goleń i stopę: z

Bezpłatnie

200 zł

 

 

przegubem skokowym albo bez

 

 

 

 

 

 

Wyposażanie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na kończyny dolne*

63.

Pas biodrowy z szyną

Bezpłatnie

raz na 3 lata

200 zł

Trwała dysfunkcja kończyn dolnych

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

64.

Niski kosz biodrowy z szyną biodrową

Bezpłatnie

270 zł

65.

Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową

Bezpłatnie

330 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii lub neurologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

 

Aparaty ortopedyczne na kończy górne*

66.

Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela

Bezpłatnie

raz na 3 lata

27 zł

Trwała dysfunkcja kończyn górnych

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

67.

Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki

Bezpłatnie

105 zł

68.

Aparat utrzymujący wyprost palców

Bezpłatnie

125 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

69.

Aparat redresujący: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)

Bezpłatnie

60 zł

 

Chirurg

70.

Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka

Bezpłatnie

75 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

71.

Aparat redresujący staw

Bezpłatnie

800 zł

Lekarz specjalista reumatologii

 

 

łokciowy

 

 

 

 

 

72.

Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera

Bezpłatnie

85 zł

73.

Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców

Bezpłatnie

116 zł

74.

Aparat korygujący Lamba

Bezpłatnie

320 zł

75.

Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera

Bezpłatnie

150 zł

76.

Aparat na rękę i przedramię wg Engena

Bezpłatnie

113 zł

77.

Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost

Bezpłatnie

330 zł

78.

Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa

Bezpłatnie

150 zł

79.

Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy

Bezpłatnie

125 zł

80.

Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka

Bezpłatnie

255 zł

81.

Aparat uczynniający palce

Bezpłatnie

125 zł

82.

Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców

Bezpłatnie

140 zł

83.

Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

150 zł

84.

Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce

Bezpłatnie

300 zł

85.

Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z

Bezpłatnie

370 zł

 

 

tworzywa sztucznego

 

 

 

 

 

86.

Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

360 zł

87.

Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

280 zł

88.

Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez: skórzany albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

600 zł

89.

Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie albo sprężynowy

Bezpłatnie

1.100 zł

90.

Szyna odwodząca

Bezpłatnie

250 zł

91.

Szyna elewacyjna

Bezpłatnie

1.000 zł

 

Ortezy kończyny dolnej (jedno zaopatrzenie przedmiotem ortopedycznym w trakcie leczenia danego schorzenia, z wyłączeniem przedmiotów ortopedycznych zawartych w lp. 121 - 129)

92.

Orteza korekcyjna palucha koślawego

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

18 zł

Czasowa dysfunkcja kończyn dolnych

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

93.

Orteza odciążająco-korekcyjna dla palców stóp

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

16 zł

94.

Orteza stabilizująca staw skokowy

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

60 zł

Lekarz ze specjalizacja I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

95.

Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

240 zł

Chirurg

96.

Szyna strzałkowa ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym albo bez

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

200 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

97.

Orteza na opadającą stopę (stopowo-goleniowa tylna)

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

140 zł

Lekarz specjalista reumatologii

98.

Podciąg gumowy zapobiegający

30%

raz w trakcie

50 zł

 

 

opadaniu stopy

 

leczenia danego schorzenia

 

 

 

99.

Orteza stopowo-goleniowa

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

500 zł

100.

Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

90 zł

101.

Orteza na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

60 zł

102.

Aparat szynowo-opaskowy na podudzie ze strzemieniem do buta albo z sandałem

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

360 zł

103.

Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

500 zł

104.

Orteza unieruchamiająca stopę i staw skokowy: skórzana albo z tworzywa sztucznego

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

350 zł

105.

Orteza do kolana odciążająca z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

450 zł

106.

Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

1.000 zł

107.

Łuska na goleń i stopę: z tworzywa sztucznego z przegubem skokowym albo bez

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

200 zł

108.

Orteza stawu kolanowego stabilizująca: z szynami (stalkami), sznurowana lub na rzepy

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

250 zł

109.

Orteza stawu kolanowego stabilizująco-korygująca z regulatorem ustawienia zgięcia stawu

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

400 zł

 

110.

Orteza na goleń i udo: szynowo-opaskowa lub tulejkowa, skórzana albo z tworzywa sztucznego

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

650 zł

 

 

111.

Łuska na całą kończynę dolną: z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

250 zł

112

Szyna nocna na całą kończynę dolną z sandałem korygująca koślawość lub szpotawość kolana

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

150 zł

113.

Orteza redresująca staw kolanowy

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

1.050 zł

114.

Orteza rzepki stabilizująca

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

100 zł

115.

Orteza zapobiegająca przeprostowi kolana

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

110 zł

116.

Orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

800 zł

117.

Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

1.000 zł

118.

Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

860 zł

119.

Orteza rotująca stopę jednoszynowa sprężynowa

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

200 zł

120.

Aparat odciążający kończynę dolną: typu Thomasa, z tulejką uda skórzana albo z tworzywa sztucznego

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

900 zł

121.

Szyna Engelmanna

30%

zgodnie z zaleceniami lekarza

80 zł

 

122.

Szyna Saint-Germaina

30%

zgodnie z zaleceniami lekarza

25 zł

 

 

123.

Szyna Denis-Browna, bez sandałków albo z sandałkami

30%

zgodnie z zaleceniami lekarza

100 zł

124.

Poduszka Frejki

30%

zgodnie z zaleceniami lekarza

50 zł

125.

Rozwórka Koszli

30%

zgodnie z zaleceniami lekarza

35 zł

126.

Orteza do leczenia dysplazji stawów biodrowych

30%

zgodnie z zaleceniami lekarza

320 zł

127.

Pajacyk Grucy

30%

zgodnie z zaleceniami lekarza

85 zł

128.

Szyna Ortolaniego

30%

zgodnie z zaleceniami lekarza

110 zł

129.

Szelki Grucy albo Pawlika

30%

zgodnie z zaleceniami lekarza

85 zł

 

Ortezy kończyny górnej (jedno zaopatrzenie przedmiotem ortopedycznym w trakcie leczenia danego schorzenia)

130.

Aparat Stacka

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

16 zł

Czasowa dysfunkcja kończyn górnych

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii Ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

131.

Orteza korygująca kciuk i wskaziciel

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

100 zł

132.

Orteza redresująca: przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

60 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

133.

Orteza redresująca: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

75 zł

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w

 

 

kciuka

 

 

 

 

zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej Lekarz specjalista reumatologii

134.

Orteza redresująca staw łokciowy

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

800 zł

135.

Orteza podpórczo-stabilizująca nadgarstek, dłoń i palce: podpórcza nadgarstka Bunnela albo stabilizująca nadgarstek i podpierająca dłoń Hoiranonda, albo podpórcza dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

85 zł

136.

Orteza korygująca niedowład prostowników nadgarstka i palców

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

116 zł

137.

Orteza korygująca Lamba

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

320 zł

138.

Orteza korekcyjna ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

150 zł

139.

Orteza na rękę i przedramię: wg Engena albo łuska śródręczna, albo łuska z szyną przedramienia, albo łuska z wysięgnikiem i podciągami palców

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

113 zł

140.

Orteza na rękę i przedramię: wg Swansona albo wg Bunnela wspomagająca zgięcie albo wspomagająca wyprost

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

330 zł

141.

Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

150 zł

142.

Orteza redresująca radializację ręki: taśmowa albo drutowa

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

125 zł

143.

Łuska grzbietowa dłoni i przedramienia z cięgnami sprężynowymi palców

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

90 zł

144.

Orteza nadgarstka: skórzana albo z tworzywa sztucznego

30*

raz w trakcie leczenia danego

150 zł

 

 

 

 

schorzenia

 

 

 

145.

Orteza ustalająca nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

300 zł

146.

Orteza na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenia ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

370 zł

147.

Orteza łokciowa: skórzana albo s tworzywa sztucznego

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

280 zł

148.

Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

360 zł

149.

Orteza czynnościowa kończyny górnej ze stawem Hosmera

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

700 zł

150.

Orteza na ramię i bark: ze stawem barkowym albo bez, skórzana albo z tworzywa sztucznego

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

600 zł

151.

Orteza odwodząca kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie, albo sprężynowa

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

1.100 zł

152.

Orteza elewacyjna

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

1.000 zł

153.

Orteza odwodząca

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

250 zł

154.

Orteza stabilizująco-odciążająca

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

900 zł

155.

Temblak kończyny górnej

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

40 zł

 

Gorsety i kołnierze ortopedyczne*

 

156.

Gorset szkieletowy (Calota)

Bezpłatnie

raz na 3 lata

485 zł

Trwała dysfunkcja tułowia i szyi

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

157.

Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

580 zł

158.

Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z kołnierzem albo z diademem

Bezpłatnie

600 zł

159.

Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi

Bezpłatnie

240 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii lub neurologii dziecięcej

160.

Gorset reklinaeyjny z rozwórkami śrubowymi

Bezpłatnie

350 zł

Chirurg

161.

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa

Bezpłatnie

290 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

162.

Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego

Bezpłatnie

800 zł

 

163.

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz

Bezpłatnie

1.100 zł

 

164.

Prostotrzymacz wg Hohmanna

Bezpłatnie

180 zł

 

165.

Prostotrzymacz wg Taylora

Bezpłatnie

180 zł

 

166.

Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami

Bezpłatnie

500 zł

 

167.

Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna

Bezpłatnie

140 zł

 

168.

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa

Bezpłatnie

90 zł

 

169.

Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy

Bezpłatnie

40 zł

 

170.

Półgorsetowa orteza szyjna

Bezpłatnie

295 zł

 

171.

Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy

Bezpłatnie

110 zł

 

172.

Kołnierz pneumatyczny

Bezpłatnie

240 zł

 

173.

Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa

Bezpłatnie

75 zł

 

 

 

sztucznego

 

 

 

 

 

174.

Kołnierz typu „Florida”

Bezpłatnie

35 zł

175.

Kołnierz Schantza miękki

Bezpłatnie

20 zł

176.

Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)

Bezpłatnie

25 zł

 

 

 

 

 

Ortezy tułowia i szyi (jedno zaopatrzenie przedmiotem ortopedycznym w trakcie leczenia danego schorzenia)

177.

Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

240 zł

Czasowa dysfunkcja tułowia i szyi

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

178.

Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

350 zł

179.

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

290 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

180.

Prostotrzymacz wg Hohmanna

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

180 zł

Chirurg

181.

Prostotrzymacz wg Taylora

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

180 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

182.

Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

500 zł

Lekarz specjalista reumatologii

183.

Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

140 zł

184.

Sznurówka ledźwiowo-krzyżowa

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

90 zł

185.

Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

40 zł

186.

Pas na rozejście spojenia łonowego

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

110 zł

187.

Półgorsetowa orteza szyjna

30%

raz w trakcie

295 zł

 

 

 

 

leczenia danego schorzenia

 

 

 

188.

Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

110 zł

189.

Kołnierz pneumatyczny

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

240 zł

190.

Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

75 zł

191.

Kołnierz typu "Florida"

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

35 zł

192.

Kołnierz Schantza miękki

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

20 zł

193.

Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

25 zł

194.

Kołnierz na kręcz karku

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

28 zł

195.

Pelota korekcyjna na łopatkę

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

150 zł

196.

Prostotrzymacz na kurzą klatkę piersiową

30%

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

150 zł

 

Obuwie ortopedyczne**

197.

Obuwie na stopę o różnym zniekształceniu

30%

raz na rok

155 zł

Kryteria przyznawania zgodnie z opisem**;

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub Iekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

198.

Obuwie wyrównujące skrócenie kończyny dolnej

30%

210 zł

199.

Obuwie przy amputacjach w obrębie stopy

30%

155 zł

200.

Obuwie do aparatów

Bezpłatnie

ze

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w

 

 

ortopedycznych; ze strzemieniem do buta albo do sandała

 

 

strzemie-niem 210 zł, do sandała 180 zł

 

zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii, a w przypadku amputacji w obrębie stopy - chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

 

Kule i laski inwalidzkie do stałego użytkowania*

201.

Kula łokciowa ze stopniową regulacją

30%

raz na 3 lata

22 zł

Trwałe upośledzenie sprawności chodu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

202.

Kula dla reumatyków

30%

raz na 3 lata

130 zł

203.

Kula pachowa

30%

raz na 3 lata

22 zł

204.

Kula przedramienna z kółkiem

30%

raz na 3 lata

30 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

205.

Laska inwalidzka

30%

raz na 3 lata

13 zł

206.

Laska dla niewidomych (biała, z wyłączeniem okresu skrócenia)

Bezpłatnie

raz na 2 lata

40 zł

 

 

 

 

 

 

 

Chirurg

207.

Trójnóg

30%

raz na 3 lata

66 zł

 

208.

Czwórnóg

30%

raz na 3 lata

74 zł

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer, a w przypadku lasek dla niewidomych także lekarz specjalista I stopnia w zakresie okulistyki i lekarz specjalista okulistyki

 

 

Balkoniki i podpórki do chodzenia do stałego użytkowania*

209.

Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie

30%

raz na 5 lat

240 zł

Trwałe upośledzenie sprawności chodu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

 

Wózki inwalidzkie do stałego użytkowania*

210.

Wózek inwalidzki ręczny

Bezpłatnie

raz na 5 lat

800 zł

Znaczne trwałe ograniczenie zdolności poruszania się

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i

211.

Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla

Bezpłatnie

1.500 zł

 

 

osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla osób czynnych zawodowo

 

 

 

 

traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

212.

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

Bezpłatnie

raz na 3 lata

1.800 zł

Mózgowe porażenie dziecięce oraz inne schorzenia uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

Lekarz specjalista reumatologii

213.

Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę

Bezpłatnie

raz na 5 lat

1.800 zł

Dla osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz przy rozległych porażeniach i niedowładach kończyn i tułowia

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji

 

 

 

 

 

 

 

ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

 

 

 

 

 

 

Lekarz specjalista reumatologii

 

Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione*

214.

Fotelik dla dzieci do siedzenia

Bezpłatnie

raz na 2 lata

700 zł

Mózgowe porażenie dziecięce oraz inne schorzenia uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

215.

Indywidualne przedmioty pionizujące

Bezpłatnie

raz na 4 lata

3.000 zł

Rozległe porażenie i niedowłady kończyn oraz tułowia

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

216.

Pełzak (wózek do raczkowania)

Bezpłatnie

raz na 2 lata

114 zł

Niedowłady mięśniowe u dzieci

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii

 

 

 

 

 

 

 

ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rechabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

 

*) Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, których okres użytkowania może ulec skróceniu

1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, a możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane.

2. U dzieci i młodzieży do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji tego przedmiotu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:

1) zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania przedmiotów ortopedycznych;

2) rehabilitacji;

3) rozwoju fizycznego.

3. Wniosek lekarza o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym, wydanego bezpłatnie do wysokości limitu ceny lub częściowo odpłatnie, musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu.

**) Podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego

1. Wrodzone lub utrwalone, zaburzające funkcję chodu zniekształcenia stopy:

1) nieprawidłowe ustawienie stopy zmniejszające jej naturalną powierzchnię podparcia (np. stopa końsko-szpotawa, piętowa), jeżeli powoduje to niewydolność statyczną nadmiernie obciążonych tkanek;

2) rozległe zniekształcenia tkanek miękkich i kości lub rozległe owrzodzenia na naturalnych płaszczyznach podparcia stopy;

3) występowanie typowych zniekształceń statyczno-dynamicznych przodostopia obejmujące:

a) przykurczę palców, których opuszki nie opierają się na podłożu (młoteczkowate zniekształcenia palców),

b) koślawość palucha przekraczającą 60°,

c) podeszwowe wystawanie głów kości śródstopia z zanikiem tkanki podskórnej;

4) stopa olbrzymia wskutek rozrostu tkanek miękkich lub szkieletu (np. wrodzone połączenia tętniczo-żylne, słoniowatość) oraz stopa krótsza co najmniej o 3 cm, wymagająca zaopatrzenia w obuwie różnej wielkości;

5) usztywnienie stopy i stawu skokowo-goleniowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej.

2. Skrócenie kończyny dolnej:

1) u osób dorosłych co najmniej 3 cm;

2) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia co najmniej 2 cm.

3. Porażenia i niedowłady mięśni stabilizujących stopę.

4. Amputacja części stopy, tj. ubytki szkieletu stopy ku tyłowi od głów kości śródstopia, a także inne ubytki, z wyjątkiem palców, utrudniające utrzymanie na stopie obuwia standardowego.

5. W przypadku konieczności utrwalenia wyników operacyjnego leczenia stopy.

6. Utrwalone przykurczę stawów kolanowych lub biodrowych wymagające wyrównania ustawieniem końskim stóp co najmniej o 4 cm (zgięcie podeszwowe).

Limity cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych

Lp.

Wyszczególnienie

Limit ceny dla naprawy

 

Protezy kończyn w obrębie stopy

 

1.

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców

42 zł

2.

Proteza uzupełniająca stopę: skórzana albo z tworzywa sztucznego

144 zł

3.

Proteza ze stawem skokowym albo bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta: skórzana albo z tworzywa sztucznego

234 zł

 

Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia

 

4.

Proteza ze stawem skokowym albo bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme'a: skórzana albo z tworzywa sztucznego

270 zł

5.

Proteza podudzia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, albo drewniana, albo z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

450 zł

6.

Proteza podudzia tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

180 zł

7.

Proteza podudzia: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, albo modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

258 zł

 

Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda

 

8.

Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenia w stawie kolanowym: skórzana albo drewniana, albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

540 zł

9.

Proteza uda tymczasowa: z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

300 zł

10.

Proteza uda: drewniana albo z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

480 zł

11.

Proteza uda z lejem kikutowym skórzanym: goleń i kolano drewniane albo

510 zł

 

 

goleń i kolano z tworzywa sztucznego, albo goleń ze skóry albo z drewna, albo z tworzywa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

 

12.

Proteza uda: modularna z miękkim pokryciem ciałopodobnym albo proteza wykonana z innych, niewymienionych materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu EACH

840 zł

13.

Proteza uda szczudłowa

141 zł

 

Protezy kończyn dolnych przy pełnej amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym)

 

14.

Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: typ kanadyjski albo konwencjonalny, stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

900 zł

15.

Proteza tymczasowa przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH

780 zł

16.

Kosz biodrowy przy obustronnym wyłuszczeniu w stawach biodrowych: skórzany albo z tworzywa sztucznego, z uchwytami dla kończyn górnych

330 zł

17.

Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym albo stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez

360 zł

 

Protezy kończyn górnych

 

18.

Proteza kosmetyczna części ręki

111 zł

19.

Proteza kosmetyczna przedramienia skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową - z zawieszeniem lub bez

165 zł

20.

Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

195 zł

21.

Proteza kosmetyczna przedramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, z tulejka ramienia, z dłonią protezową

195 zł

22.

Proteza kosmetyczna przedramienia: z elementów modularnych, z tulejką ramienia, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową

255 zł

23.

Proteza kosmetyczna ramienia: z elementów modularnych, z miękkim pokryciem ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

330 zł

24.

Proteza kosmetyczna ramienia: skórzana albo z tworzywa sztucznego, lej ze skóry albo z tworzywa, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

285 zł

25.

Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, skórzana albo z tworzywa sztucznego, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

300 zł

26.

Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej: ze stawem barkowym albo bez stawu barkowego, z elementów modularnych, z miękkim pokryciem

480 zł

 

 

ciałopodobnym, z dłonią protezową, z zawieszeniem lub bez

 

27.

Proteza robocza mechaniczna części ręki

135 zł

28.

Proteza robocza mechaniczna przedramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem

540 zł

29.

Proteza robocza mechaniczna ramienia: z dłonią protezową, z zawieszeniem

780 zł

30.

Proteza robocza mechaniczna przy pełnej amputacji kończyny górnej: z dłonią protezową, z zawieszeniem

840 zł

 

Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne

 

31.

Aparat korekcyjny palucha koślawego

5 zł

32.

Aparaty odciażajaco-korekcyjne dla palców stóp

5 zł

33.

Szyna spiralna z sandałem: strzałkowa albo piszczelowa

72 zł

34.

Szyna strzałkowa: ze strzemieniem do buta, z podciągiem sprężynowym lub bez

60 zł

35.

Aparat na opadającą stopę (stopowo-goleniowy tylny)

42 zł

36.

Podciąg gumowy zapobiegający opadaniu stopy

15 zł

37.

Aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym

27 zł

38.

Aparat na opadającą stopę: z mocowaniem do zapiętka obuwia albo z uchwytem żabkowym za obcas, albo z regulowanym podciągiem stopy

18 zł

39.

Aparat szynowo-opaskowy na podudzie, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

108 zł

40.

Aparat tulejkowy na podudzie: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

150 zł

41.

Tutor unieruchamiający stopę i staw skokowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

105 zł

42.

Aparat do kolana odciążający z oparciem podrzepkowym, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

135 zł

43.

Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną: z tulejką uda lub bez, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

300 zł

44.

Aparat na goleń i udo: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

195 zł

45.

Aparat DAFO

75 zł

 

46.

Aparat zapobiegający przeprostowi kolana

33 zł

47.

Aparat jednoszynowy stabilizujący staw kolanowy

240 zł

48.

Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, ze strzemieniem do buta albo z sandałem

300 zł

49.

Tutor na całą kończynę dolną: skórzany albo z tworzywa sztucznego, że strzemieniem do buta albo z sandałem

258 zł

50.

Aparat odciążający kończynę dolną typu Thomasa: z tulejką uda skórzaną albo z tworzywa sztucznego

270 zł

51.

Aparat rotujący stopę jednoszynowy sprężynowy

60 zł

52.

Aparat unieruchamiający staw biodrowy (udowo-biodrowy): szynowo-opaskowy, z tworzywa sztucznego

111 zł

53.

Łuska na całą kończynę dolną z tworzywa sztucznego, z przegubem albo bez

75 zł

54.

Łuska na goleń i stopę z tworzywa sztucznego, z przegubem skokowym albo bez

60 zł

 

Wyposażenie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na kończyny dolne

 

55.

Pas biodrowy z szyną

60 zł

56.

Niski kosz biodrowy z szyną biodrową

81 zł

57.

Wysoki kosz biodrowy z szyną biodrową

99 zł

 

Aparaty ortopedyczne na kończyny górne

 

58.

Aparat korygujący osłabienia wyprostu i odwiedzenia kciuka oraz wyprostu wskaziciela

8 zł

59.

Aparat korygujący osłabienia wyprostu palców ręki

32 zł

60.

Aparat utrzymujący wyprost palców

38 zł

61.

Aparat redresujący przykurcz wyprostny palca lub przykurcz zgięciowy palca (Capenera)

18 zł

62.

Aparat redresujący: przykurcz wyprostny stawów śródręczno-palcowych lub śródręczno-palcowych i międzypaliczkowych lub przykurcz przywiedzeniowy kciuka

23 zł

63.

Aparat redresujący staw łokciowy

240 zł

64.

Aparat podpórczo-stabilizujący nadgarstek, dłoń i palce: podpórczy nadgarstka Bunnela albo stabilizujący nadgarstek i podpierający dłoń Hommonda, albo podpórczy dłoni i palców z opozycją kciuka - Oppenheimera

26 zł

 

 

 

 

65.

Aparat korygujący niedowład prostowników nadgarstka i palców

35 zł

66.

Aparat korygujący Lamba

96 zł

67.

Aparat korekcyjny ręki typu: Andersona albo Bunnela, albo Vermoni-Nicella, albo Oppenheimera

45 zł

68.

Aparat na rękę i przedramię wg Engena

34 zł

69.

Aparat na rękę i przedramię wg Swansona albo wg Bunnela, wspomagający zgięcie albo wspomagający wyprost

99 zł

70.

Łuska na dłoń i przedramię: pełna albo trójczęściowa

45 zł

71.

Aparat redresujący radializację ręki: taśmowy albo drutowy

38 zł

72.

Aparat uczynniający palce ze zgięciem grzbietowym nadgarstka

77 zł

73.

Aparat uczynniający palce

38 zł

74.

Aparat do redresji i usprawnienia zginaczy palców

42 zł

75.

Tutor nadgarstka: skórzany albo z tworzywa sztucznego

45 zł

76.

Tutor ustalający nadgarstek z cięgnami sprężynowymi prostującymi palce

90 zł

77.

Szyna na dłoń i przedramię korygująca zniekształcenie ręki: aluminiowa albo z tworzywa sztucznego

111 zł

78.

Aparat na przedramię i ramię: szynowo-opaskowy lub tulejkowy, skórzany albo z tworzywa sztucznego

108 zł

79.

Tutor łokciowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

84 zł

80.

Aparat na ramię i bark ze stawem barkowym albo bez, skórzany albo z tworzywa sztucznego

180 zł

81.

Aparat odwodzący kończynę górną: z zawieszeniem szelkowym albo z zawieszeniem na chomącie, albo sprężynowy

330 zł

82.

Szyna odwodząca

75 zł

83.

Szyna elewacyjna

300 zł

 

Gorsety i kołnierze ortopedyczne

 

84.

Gorset szkieletowy (Calota)

146 zł

85.

Gorset doniczkowy: skórzany albo z tworzywa sztucznego

174 zł

86.

Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa: z

180 zł

 

 

kołnierzem albo z diademem

 

87.

Gorset Jewetta: z ramą tylną lub z taśmami tylnymi

72 zł

88.

Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi

105 zł

89.

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa

87 zł

90.

Gorset odciążający typu Milwaukee-Blounta: z koszem skórzanym albo z koszem z tworzywa sztucznego

240 zł

91.

Gorset korekcyjny do leczenia skolioz

330 zł

92.

Prostotrzymacz wg Hohmanna

54 zł

93.

Prostotrzyraacz wg Taylora

54 zł

94.

Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami

150 zł

95.

Sznurówka półgorsetowa typu Hohmanna

42 zł

96.

Sznurówka lędźwiowo-krzyżowa

27 zł

97.

Pas stabilizujący kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy

12 zł

98.

Półgorsetowa orteza szyjna

89 zł

99.

Kołnierz szyjny: kamizelkowy typu Grucy albo z regulowanym podparciem, albo szkieletowy podpórczy

33 zł

100.

Kołnierz pneumatyczny

72 zł

101.

Kołnierz stabilizujący: skórzany albo z tworzywa sztucznego

23 zł

102.

Kołnierz „Florida”

11 zł

103.

Kołnierz Schantza miękki

6 zł

104.

Stabilizator szyjny miękki (dwuczęściowy)

8 zł

 

Obuwie ortopedyczne

 

105.

Obuwie do aparatów ortopedycznych:

 

 

- ze strzemieniem

63 zł

 

- do sandała

54 zł

 

Wózki inwalidzkie do stałego użytkowania

 

106.

Wózek inwalidzki ręczny

240 zł

 

137.

Wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - czynnych zawodowo

450 zł

108.

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy

540 zł

109.

Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę

540 zł

 

Przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione

 

110.

Fotelik dla dzieci do siedzenia

210 zł

111.

Indywidualne przedmioty pionizujące

900 zł

112.

Pełzak (wózek do raczkowania): z regulacją albo bez

34 zł

Załącznik 2. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE ORAZ Z OKREŚLENIEM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI]

Załącznik nr 2

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU ZAOPATRZENIA W ŚRODKI POMOCNICZE ORAZ Z OKREŚLENIEM LIMITU CEN TYCH ŚWIADCZEŃ I SPOSOBU ICH FINANSOWANIA ORAZ WARUNKÓW ICH REALIZACJI

Lp.

Środki pomocnicze

Sposób finansowania

Limit ceny

Warunki realizacji

Wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie ceny

Okres użytkowania

Wskazania medyczne do wystawiania zlecenia

Lekarze upoważnieni do wystawiania zlecenia

1.*

 

Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka

bezpłatnie

dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji

Tabela*

 

Lekarz specjalista I stopnia w zakresie okulistyki i lekarz specjalista okulistyki

a)

Soczewki do bliży

30%

dorośli raz na 2 lata

Tabela*

Wady wzroku wymagające korekcji

b)

Soczewki do dali

bezpłatnie

dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji

Tabela*

30%

dorośli raz na 2 lata

Tabela*

c)

Soczewki pryzmatyczne

bezpłatnie

zgodnie z zaleceniami lekarza

Tabela*

w okresie leczenia zeza

d)

Soczewki dwuogniskowe

30*

dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza, każdorazowo w

Tabela*

Dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza

 

 

 

 

 

razie zmiany korekcji

 

 

 

30%

dorośli raz na 2 lata

Tabela*

Stan zdrowia całkowicie uniemożliwiający dokonywanie zmiany okularów

2

 

Soczewki kontaktowe lecznicze

30%

raz na 2 lata

500 zł

Przy leczeniu stożka rogówki i przy dużej anizometropii (łącznie z afakią)

 

twarde

 

miękkie

150 zł

3.

 

Obturatory dla dzieci

bezpłatnie

raz na 2 lata

10 zł

Dzieci zezujące z niedowidzeniem jednego oka

4.

 

Pomoce optyczne dla niedowidzących:

Umożliwienie osobom niedowidzącym obserwację jednooczną i dwuoczną. przedmiotów bliskich i dalekich

a)

lupa

bezpłatnie

jeden środek pomocniczy raz na 5 lat

80 zł

b)

lunety w tym monookulary

bezpłatnie

1.400 zł

c)

okulary lornetkowe do bliży i dali

bezpłatnie

1.000 zł

d)

okulary lupowe

bezpłatnie

420 zł

5.

a)

Proteza oka wykonana indywidualnie dla dzieci i młodzieży

bezpłatnie

dzieci i młodzież do 18 roku życia w okresie wzrostu

600 zł

Zapobieganie nieprawidłowemu rozwojowi oczodołu i asymetrii twarzy u dzieci, względy psychologiczne i kosmetyczne, uszkodzenia oczodołu, zniekształcenia powiek, worka spojówkowego i oczodołu

proteza

epiproteza

700 zł

b)

Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłych

bezpłatnie

raz na 5 lat

600 zł

proteza

epiproteza

700 zł

 

 

 

 

bezpłatnie dzieci i

raz na 5 lat

aparat na

Wady słuchu powodujące

Lekarz specjalista I

 

6.

a)

Aparat(y) słuchowy na przewodnictwo powietrza lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchu

młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki

 

przewodnictwo powietrza 1.500 zł

utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej

stopnia w dziedzinie otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej

 

30% dorośli

raz na 5 lat

aparat na przewodnictwo powietrza 800 zł

Wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowanie dotyczy osób czynnych zawodowo

 

bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki

raz na 5 lat

aparat na przewodnictwo kostne 1.500 zł

Wady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej

 

30% dorośli

raz na 5 lat

aparat na przewodnictwo kostne 1.500 zł

Wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowanie dotyczy osób czynnych zawodowo

b)

Wkładka uszna wykonana indywidualnie

bezpłatnie

Dzieci i młodzież w okresie wzrostu każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza

60 zł

Wady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej

bezpłatnie

dorośli raz na 5 lat

50 zł

Wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej

7.

 

zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych do 10 sztuk

bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza

raz na miesiąc

300 zł

Dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza

Lekarz specjalista I stopnia w zakresie pediatrii lub lekarz specjalista pediatrii

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz specjalista diabetologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpłatnie kobiety ciężarne zgodnie z zaleceniami lekarza

raz na miesiąc

300 zł

Kobiety ciężarne zgodnie z zaleceniami lekarza

Lekarz specjalista diabetologii

Lekarz specjalista I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub lekarz specjalista położnictwa i ginekologii

8.

 

Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień)

50%

raz na 10 lat

5.500 zł

Wady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i naukę szkolna dzieciom i młodzieży do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki

Lekarz specjalista I stopnia w dziedzinie otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej

9.

 

Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt.

30%

raz na miesiąc

120 zł

Schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych, nietrzymanie moczu

Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej
Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

10.

 

Cewniki urologiczne do 6 sztuk

30%

raz na miesiąc

23 zł

Schorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowego

Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej
Chirurg
Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii

 

 

 

 

 

 

 

 

dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

11.

a)

Cewniki urologiczne jednorazowe - do 180 sztuk miesięcznie

30%

zgodnie z zaleceniami lekarza

0,80 zł za 1 sztukę

Stany wymagające wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby w ilości odpowiedniej do wskazań lekarskich

Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej
Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

 

b)

Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych - do 180 sztuk miesięcznie

bezpłatnie

zgodnie z zaleceniami lekarza

0,80 zł za 1 sztukę

Schorzenia wymagające stosowania oddechu wspomaganego w warunkach domowych

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc

Chirurg

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

specjalista anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii

12.

Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie

30%

raz na miesiąc

6,50 zł za 1 sztukę

Schorzenia wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, schorzenia wymagające stosowania cewników zewnętrznych

Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

 

Chirurg

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

13.

a)

Pas do zbiornika na kał

bezpłatnie

raz na rok

30 zł

Stomia na jelicie cienkim

Chirurg
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 

b

Worki wymienne do pasa w ilości do 90 sztuk

bezpłatnie

raz na miesiąc

10 zł

Stomia na jelicie grubym

Felczer

14.

Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk lub w równowartości ich kosztu, inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na:

bezpłatnie

raz na miesiąc

Chirurg
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer, a w przypadku urostomii - także lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej

 

 

- jelicie cienkim (ileostomii)

400 zl

Ileostomia

 

 

 

- jelicie grubym (kolostomii)

300 zl

Kolostomia

 

 

 

- układzie moczowym (urostomii)

480 zł

Urostomia

 

 

15.

Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)

bezpłatnie

raz na miesiąc

120 zł

Nefrostomia

Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz specjalista nefrologii

Chirurg

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

16.

Pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie w przypadku pacjentów:

bezpłatnie

raz na miesiąc

77 zł

Choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej, przetoki nowotworowe lub popromienne (pęcherzowo-pochwowe, pęcherzowo-pochwowo-odbytnicze, pochwowo-odbytnicze), nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych

Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

 

 

- z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej itp.

Chirurg

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

 

 

- z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo-pochwowymi, pęcherzowo-pochwowo-odbytniczymi, pochwowo-odbytniczymi)

 

 

- z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych

 

 

lub zamiennie pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie

30%

90 zł

 

 

lub zamiennie podkłady do 60 sztuk

 

 

lub wkłady anatomiczne do 60 sztuk

17.

Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku

Dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia: - z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii, - w postępujących chorobach

Lekarz specjalista urologii lub urologii dziecięcej
Chirurg

 

 

 

życia:

układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy, - z wadami rozwojowymi: przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

- z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii

 

- w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennyra lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy

30%

raz na miesiąc

90 zł

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

 

- z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza

 

 

 

 

 

 

 

lub zamiennie podkłady do 60 sztuk

 

 

 

 

 

 

 

lub wkłady anatomiczne do 60 sztuk

 

 

 

 

 

18.

Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem

bezpłatnie

raz na rok

100 zł

Nowotwór krtani lub uraz albo duszność pochodzenia krtaniowego

Lekarz specjalista I stopnia w dziedzinie otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

 

Chirurg

19.

Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)

bezpłatnie

raz na 5 lat

1.200 zł

Nowotwór lub uraz krtani

Lekarz specjalista I stopnia w dziedzinie otolaryngologii lub lekarz specjalista laryngologii, lub

 

 

 

 

 

 

 

 

otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

 

Chirurg

20.

Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

30%

raz na 5 lat

2.100 zł

Obturacyjny bezdech senny

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc

 

 

Inhalator dyszowy

 

 

 

 

 

21.

- nebulizator (generator aerozolu)

bezpłatnie

raz na rok

120 zł

Mukowiscydoza

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chorób płuc lub lekarz specjalista chorób płuc

 

 

- sprężarka powietrza

bezpłatnie

raz na 5 lat

600 zł

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

22.

Proteza piersi

bezpłatnie

raz na 2 lata

250 zł

Amputacja piersi w następstwie zmian nowotworowych, wad rozwojowych, urazów, chorób lub następstw ich leczenia

Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Chirurg

23.

Peruki (jeden środek pomocniczy):

250 zł

W przebiegu leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu, oparzeń, choroby

Lekarz specjalista onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

- z włosów sztucznych

bezpłatnie

- z włosów naturalnych

30%

raz na rok

600 zł

 

Lekarz specjalista hematologii

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia z zakresu dermatologii i wenerologii lub lekarz specjalista dermatologii i wenerologii

 

 

 

 

 

 

 

Chirurg

24.

 

Pas przepuklinowy:

W przypadku kiedy stan zdrowia nie pozwala na wykonanie operacji

Chirurg

jednostronny

bezpłatnie

raz na rok

60 zł

 

obustronny

100 zł

 

 

25.

Pas brzuszny

bezpłatnie

raz na rok

100 zł

W przypadku kiedy stan zdrowia nie pozwala na wykonanie operacji, przy opuszczeniu trzewii, rozległe przepukliny pooperacyjne

Chirurg

26.

Poduszka przeciwodleżynowa

30%

raz na 2 lata

100 zł

Paraplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowej

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

 

 

 

 

 

 

Chirurg

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz specjalista reumatologii

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, Felczer

27.

Materac przeciwodleżynowy

30%

raz na 3 lata

550 zł

Paraplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego przebywania w łóżku

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie neurologii lub lekarz specjalista neurologii, lub neurologii dziecięcej

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii lub lekarz specjalista chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 

 

 

 

 

 

 

Chirurg

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz specjalista reumatologii

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej lub lekarz

 

 

 

 

 

 

 

 

specjalista rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej

 

 

 

 

 

 

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej Felczer

 

*) Limity cen na poszczególne rodzaje soczewek okularowych

Lp.

Rodzaj soczewek okularowych

Zakres mocy soczewek SFERA

CYLINDER

Limit ceny

Końcowe dwie cyfry kodu soczewek dla soczewek o kodach 9221

1.

Soczewki sferyczne

od 0,00 do +,- 4,00 dptr

6 zł

10

od +,- 4,25 do +,- 6,00 dptr

7 zł

11

od +,- 6,25 do +,-10,00 dptr

19 zł

12

powyżej +,-10,00 dptr

32 zł

13

2.

Soczewki toryczne

od 0,00 do +,- 6,00 dptr

do + 2,00 dptr

14 zł

20

od + 2,25 do + 4,00 dptr

19 zł

21

powyżej + 4,00 dptr

25 zl

22

powyżej +,- 6,00 dptr

Wszystkie

30 zł

23

3.

Soczewki korekcyjne

wszystkie

limit cenowy soczewek jw. + barwienie soczewek 11 zł

30

4.

Soczewki pryzmatyczne

wszystkie

limit cenowy soczewek jw. + pryzma 14 zł

40

5.

Soczewki dwuogniskowe

wszystkie

50 zł

50

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama