| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 grudnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 109, poz. 914) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymuje brzmienie:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

90

60

30

33

0

b) dodaje się wiersz w brzmieniu:

Wyższa Szkota Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

120

0

120

0

0

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymuje brzmienie:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

100

5

72

0

b) wiersz dotyczący Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie otrzymuje brzmienie:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

150

2

15

0

c) wiersz dotyczący Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu otrzymuje brzmienie:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

120

3

32

0

3) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie otrzymuje brzmienie:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

90

0

120

30

0

0

b) wiersz dotyczący Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej otrzymuje brzmienie:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

70

0

0

0

0

0

c) dodaje się wiersze w brzmieniu:

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

80

0

0

80

0

0

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

0

0

0

55

0

0

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymuje brzmienie:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

390

2

100

90

b) wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymuje brzmienie:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

300

10

160

130

c) wiersz dotyczący Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu otrzymuje brzmienie:

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

220

16

45

50

5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymuje brzmienie:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

80

2

41

0

b) wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymuje brzmienie:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

60

2

36

30

c) wiersz dotyczący Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie otrzymuje brzmienie:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

85

4

20

0

6) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymuje brzmienie:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

102

0

34

0

51

0

b) wiersz dotyczący Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymuje brzmienie:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

200

0

70

0

100

0

c) wiersz dotyczący Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymuje brzmienie:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

100

5

50

10

104

0

d) wiersz dotyczący Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymuje brzmienie:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

75

10

100

0

200

0

e) dodaje się wiersze w brzmieniu:

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

80

0

0

80

0

0

7) w załączniku nr 11 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej otrzymuje brzmienie:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

0

130

0

b) wiersz dotyczący Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze otrzymuje brzmienie:

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

0

150

0

c) wiersz dotyczący Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie otrzymuje brzmienie:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

0

100

0

d) wiersz dotyczący Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie otrzymuje brzmienie:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

0

150

0

e) wiersz dotyczący Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu otrzymuje brzmienie:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

0

170

0

f) wiersz dotyczący Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu otrzymuje brzmienie:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

0

50

0

g) wiersz dotyczący Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie otrzymuje brzmienie:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

0

112

0

h) wiersz dotyczący Akademii Polonijnej w Częstochowie otrzymuje brzmienie:

Akademia Polonijna w Częstochowie

0

150

0

i) wiersz dotyczący Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej otrzymuje brzmienie:

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

0

230

0

j) wiersz dotyczący Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie otrzymuje brzmienie:

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

0

150

0

k) wiersz dotyczący Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie otrzymuje brzmienie:

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

0

120

0

l) wiersz dotyczący Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymuje brzmienie:

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

30

120

0

m) wiersz dotyczący Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – filii w Wyszkowie otrzymuje brzmienie:

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku – filia w Wyszkowie

0

150

0

n) wiersz dotyczący Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej otrzymuje brzmienie:

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

0

180

0

o) wiersz dotyczący Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku otrzymuje brzmienie:

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

30

150

0

p) dodaje się wiersze w brzmieniu:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

0

120

0

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

0

120

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

0

50

0

8) w załączniku nr 12 do rozporządzenia dodaje się wiersz w brzmieniu:

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

50

0

0

0

0

0

9) w załączniku nr 13 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu otrzymuje brzmienie:

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

0

80

0

b) wiersz dotyczący Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej otrzymuje brzmienie:

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

0

130

0

c) dodaje się wiersze w brzmieniu:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

0

40

0

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

0

50

0

10) w załączniku nr 14 do rozporządzenia dodaje się wiersze w brzmieniu:

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

80

0

80

0

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

60

0

60

0

11) w załączniku nr 15 do rozporządzenia dodaje się wiersz w brzmieniu:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

35

0

0

0

12) w załączniku nr 16 do rozporządzenia:

a) wiersz dotyczący Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymuje brzmienie:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

250

5

100

400

250

0

b) dodaje się wiersz w brzmieniu:

Collegium Varsoviense w Warszawie

0

0

0

450

0

0

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »