reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
I MINISTRA INFRASTRUKTURY2)

z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji

Na podstawie art. 24e ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres ćwiczeń częściowych oraz ćwiczeń w pełnym zakresie prowadzonych w tunelu położonym w transeuropejskiej sieci drogowej.
§ 2.
Ćwiczenia częściowe obejmują:

1) sprawdzenie systemów powiadamiania właściwych organów o zdarzeniach;

2) sprawdzenie procedur koordynacji i współdziałania służb uczestniczących w działaniach ratowniczych;

3) doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie określania, wyznaczania oraz kierowania do działań ratowniczych i zabezpieczających posiadanych w dyspozycji sit i środków;

4) rozpoznanie możliwości zapewnienia pomocy medycznej i psychologicznej osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń;

5) sprawdzenie możliwości i procedur pozyskania wsparcia na potrzeby prowadzonych działań od właściwych organów administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych;

6) współdziałanie zarządzającego tunelem ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa o zdarzeniu, jego skutkach, podjętych i planowanych działaniach służb ratowniczych oraz utrudnieniach w ruchu drogowym.

§ 3.
Ćwiczenia w pełnym zakresie obejmują:

1) elementy ćwiczeń, o których mowa w § 2;

2) wstrzymanie lub ograniczenie ruchu w tunelu i zorganizowanie przejazdów alternatywnych;

3) organizowanie punktów doraźnej pomocy medycznej, dokonywanie segregacji medycznej poszkodowanych i kierowanie ich do specjalistycznych placówek medycznych;

4) przeprowadzanie ewakuacji z tunelu;

5) doprowadzenie tunelu do stanu umożliwiającego wznowienie ruchu.

§ 4.
1. W trakcie ćwiczeń, o których mowa w § 1, ruch w tunelu powinien być wstrzymany lub ograniczony stosownie do możliwości zorganizowania objazdów.

2. Wstrzymanie lub ograniczenie ruchu pojazdów w tunelu na czas trwania ćwiczeń wymaga opracowania i zatwierdzenia do realizacji projektu organizacji ruchu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama