| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 czerwca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 166, poz. 995) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 11 i 12;

2) po § 37 dodaje się § 37a i 37b w brzmieniu:

„§ 37a. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 38 do rozporządzenia.

§ 37b. Określa się wzór pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia.”;

3) uchyla się załączniki nr 11 i 12 do rozporządzenia;

4) załączniki nr 7–10, 13, 14, 23 i 24 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–8 do niniejszego rozporządzenia;

5) dodaje się załączniki nr 38 i 39 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 9 i 10 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. M. Grabowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB PRZY ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 czerwca 2012 r. (poz. 766)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB PRZY ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - POZWOLENIE NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB PRZY ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 2

WZÓR – POZWOLENIE NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB PRZY ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - POZWOLENIE NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 4

WZÓR – POZWOLENIE NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA GWARANCJI DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 5

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA GWARANCJI DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - POZWOLENIE NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA GWARANCJI DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 6

WZÓR – POZWOLENIE NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA GWARANCJI DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - POZWOLENIE NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR – POZWOLENIE NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE MAGAZYNU CZASOWEGO SKŁADOWANIA]

Załącznik nr 9

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE MAGAZYNU CZASOWEGO SKŁADOWANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR - POZWOLENIE NA PROWADZENIE MAGAZYNU CZASOWEGO SKŁADOWANIA]

Załącznik nr 10

WZÓR – POZWOLENIE NA PROWADZENIE MAGAZYNU CZASOWEGO SKŁADOWANIA

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »