reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 lipca 2011 r.

w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Określa się wzór wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Określa się wzór upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4.
Określa się wzór deklaracji skróconej do czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 5.
Określa się wzór oświadczenia, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 6.
Określa się wzór wniosku o objęcie towarów procedurą celną złożony wraz z dokumentami handlowymi lub administracyjnymi, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 7.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 8.
Określa się wzór pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§ 9.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 10.
Określa się wzór pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 11.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów określonych w załączniku 44c do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.) w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§ 12.
Określa się wzór pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów określonych w załączniku 44c do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.
§ 13.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.
§ 14.
Określa się wzór pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.
§ 15.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona – poziom 1) albo manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia.
§ 16.
Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona – poziom 1), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia.
§ 17.
Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia.
§ 18.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona – poziom 1) albo pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia.
§ 19.
Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona – poziom 1), stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.
§ 20.
Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona – poziom 2), stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia.
§ 21.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia.
§ 22.
Określa się wzór pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia.
§ 23.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej, stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia.
§ 24.
Określa się wzór pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej, stanowiący załącznik nr 24 do rozporządzenia.
§ 25.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia.
§ 26.
Określa się wzór pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym, stanowiący załącznik nr 26 do rozporządzenia.
§ 27.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia.
§ 28.
Określa się wzór pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia.
§ 29.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym – czasowe wyprowadzenie towarów, stanowiący załącznik nr 29 do rozporządzenia.
§ 30.
Określa się wzór dokumentu przekazania towaru (DPT), stanowiący załącznik nr 30 do rozporządzenia.
§ 31.
Określa się wzór dokumentu odprawa czasowa – dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego, stanowiący załącznik nr 31 do rozporządzenia.
§ 32.
Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia.
§ 33.
Określa się wzór pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 33 do rozporządzenia.
§ 34.
Określa się wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 34 do rozporządzenia.
§ 35.
Określa się wzór powiadomienia o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, stanowiący załącznik nr 35 do rozporządzenia.
§ 36.
Określa się wzór wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI – podmiot krajowy, stanowiący załącznik nr 36 do rozporządzenia.
§ 37.
Określa się wzór wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI – podmiot zagraniczny, stanowiący załącznik nr 37 do rozporządzenia.
§ 38.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. Nr 283, poz. 2824, z późn. zm.3)).
§ 39.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 136, poz. 1147, z 2006 r. Nr 198, poz. 1457, z 2008 r. Nr 216, poz. 1373, z 2009 r. Nr 187, poz. 1451 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 256.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI O POCHODZENIU (WIP)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 lipca 2011 r. (poz. 995)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI O POCHODZENIU (WIP)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DO STOSOWANIA UPROSZCZONEGO SPOSOBU DOKUMENTOWANIA POCHODZENIA TOWARÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE UPOWAŻNIENIA DO STOSOWANIA UPROSZCZONEGO SPOSOBU DOKUMENTOWANIA POCHODZENIA TOWARÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO STOSOWANIA UPROSZCZONEGO SPOSOBU DOKUMENTOWANIA POCHODZENIA TOWARÓW]

Załącznik nr 3

WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO STOSOWANIA UPROSZCZONEGO SPOSOBU DOKUMENTOWANIA POCHODZENIA TOWARÓW

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - DEKLARACJA SKRÓCONA DO CZASOWEGO SKŁADOWANIA]

Załącznik nr 4

WZÓR – DEKLARACJA SKRÓCONA DO CZASOWEGO SKŁADOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - Oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego]

Załącznik nr 5

WZÓR – Oświadczenie, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - WNIOSEK O OBJĘCIE TOWARÓW PROCEDURĄ CELNĄ ZŁOŻONY WRAZ Z DOKUMENTAMI HANDLOWYMI LUB ADMINISTRACYJNYMI]

Załącznik nr 6

WZÓR – WNIOSEK O OBJĘCIE TOWARÓW PROCEDURĄ CELNĄ ZŁOŻONY WRAZ Z DOKUMENTAMI HANDLOWYMI LUB ADMINISTRACYJNYMI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 7

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - POZWOLENIE NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 8

WZÓR – POZWOLENIE NA UPROSZCZENIE PRZY OBEJMOWANIU TOWARÓW PROCEDURĄ TRANZYTU LUB ZAMYKANIU PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 9

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR - POZWOLENIE NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 10

WZÓR – POZWOLENIE NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU 44C* W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 11

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU 44C* W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR - POZWOLENIE NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU 44C* W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 12

WZÓR – POZWOLENIE NA STOSOWANIE GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU 44C* W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

Załącznik 13. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZWOLENIA GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 13

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZWOLENIA GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 14. [WZÓR - POZWOLENIE NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZWOLENIA GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU]

Załącznik nr 14

WZÓR – POZWOLENIE NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU ZWOLENIA GWARANCJI GENERALNEJ DLA PRZEWOZÓW TOWARÓW W RAMACH WSPÓLNOTOWEJ/WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU

infoRgrafika

Załącznik 15. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU LOTNICZEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 1) ALBO MANIFESTU LOTNICZEGO PRZESYŁANEGO Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WYMIANY DANYCH (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 2)]

Załącznik nr 15

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU LOTNICZEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 1) ALBO MANIFESTU LOTNICZEGO PRZESYŁANEGO Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WYMIANY DANYCH (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 2)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 16. [WZÓR - POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU LOTNICZEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 1)]

Załącznik nr 16

WZÓR – POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU LOTNICZEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 1)

infoRgrafika

Załącznik 17. [WZÓR - POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU LOTNICZEGO PRZESYŁANEGO Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WYMIANY DANYCH (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 2)]

Załącznik nr 17

WZÓR – POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU LOTNICZEGO PRZESYŁANEGO Z WYKORZYSTANIEM ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU WYMIANY DANYCH (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 2)

infoRgrafika

Załącznik 18. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU MORSKIEGO ODNOSZĄCEGO SIĘ DO TOWARÓW (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 1) ALBO POJEDYNCZEGO MANIFESTU MORSKIEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 2)]

Załącznik nr 18

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU MORSKIEGO ODNOSZĄCEGO SIĘ DO TOWARÓW (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 1) ALBO POJEDYNCZEGO MANIFESTU MORSKIEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 2)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 19. [WZÓR - POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU MORSKIEGO ODNOSZĄCEGO SIĘ DO TOWARÓW (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 1)]

Załącznik nr 19

WZÓR – POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO MANIFESTU MORSKIEGO ODNOSZĄCEGO SIĘ DO TOWARÓW (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 1)

infoRgrafika

Załącznik 20. [WZÓR - POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO POJEDYNCZEGO MANIFESTU MORSKIEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 2)]

Załącznik nr 20

WZÓR – POZWOLENIE NA WYKORZYSTYWANIE JAKO ZGŁOSZENIA TRANZYTOWEGO POJEDYNCZEGO MANIFESTU MORSKIEGO (PROCEDURA UPROSZCZONA - POZIOM 2)

infoRgrafika

Załącznik 21. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY TIR]

Załącznik nr 21

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY TIR

infoRgrafika

Załącznik 22. [WZÓR - POZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY TIR]

Załącznik nr 22

WZÓR – POZWOLENIE NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY TIR

infoRgrafika

Załącznik 23. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ]

Załącznik nr 23

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 24. [WZÓR - POZWOLENIE NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ]

Załącznik nr 24

WZÓR – POZWOLENIE NA UTWORZENIE REGULARNEJ LINII ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 25. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE PRZEZ UPOWAŻNIONEGO NADAWCĘ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WSPÓLNOTOWY STATUS TOWARÓW BEZ OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIANIA ICH W CELU POŚWIADCZENIA W URZĘDZIE CELNYM]

Załącznik nr 25

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE PRZEZ UPOWAŻNIONEGO NADAWCĘ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WSPÓLNOTOWY STATUS TOWARÓW BEZ OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIANIA ICH W CELU POŚWIADCZENIA W URZĘDZIE CELNYM

infoRgrafika

Załącznik 26. [WZÓR - POZWOLENIE NA STOSOWANIE PRZEZ UPOWAŻNIONEGO NADAWCĘ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WSPÓLNOTOWY STATUS TOWARÓW BEZ OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIANIA ICH W CELU POŚWIADCZENIA W URZĘDZIE CELNYM]

Załącznik nr 26

WZÓR – POZWOLENIE NA STOSOWANIE PRZEZ UPOWAŻNIONEGO NADAWCĘ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WSPÓLNOTOWY STATUS TOWARÓW BEZ OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIANIA ICH W CELU POŚWIADCZENIA W URZĘDZIE CELNYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 27. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA MANIFESTU SŁUŻĄCEGO DO POTWIERDZENIA WSPÓLNOTOWEGO STATUSU TOWARÓW NAJPÓŹNIEJ DO NASTĘPNEGO DNIA PO WYPŁYNIĘCIU STATKU I W KAŻDYM PRZYPADKU PRZED PRZYBYCIEM STATKU DO PORTU PRZEZNACZENIA]

Załącznik nr 27

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA MANIFESTU SŁUŻĄCEGO DO POTWIERDZENIA WSPÓLNOTOWEGO STATUSU TOWARÓW NAJPÓŹNIEJ DO NASTĘPNEGO DNIA PO WYPŁYNIĘCIU STATKU I W KAŻDYM PRZYPADKU PRZED PRZYBYCIEM STATKU DO PORTU PRZEZNACZENIA

infoRgrafika

Załącznik 28. [WZÓR - POZWOLENIE NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA MANIFESTU SŁUŻĄCEGO DO POTWIERDZENIA WSPÓLNOTOWEGO STATUSU TOWARÓW NAJPÓŹNIEJ DO NASTĘPNEGO DNIA PO WYPŁYNIĘCIU STATKU I W KAŻDYM PRZYPADKU PRZED PRZYBYCIEM STATKU DO PORTU PRZEZNACZENIA]

Załącznik nr 28

WZÓR – POZWOLENIE NA ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA MANIFESTU SŁUŻĄCEGO DO POTWIERDZENIA WSPÓLNOTOWEGO STATUSU TOWARÓW NAJPÓŹNIEJ DO NASTĘPNEGO DNIA PO WYPŁYNIĘCIU STATKU I W KAŻDYM PRZYPADKU PRZED PRZYBYCIEM STATKU DO PORTU PRZEZNACZENIA

infoRgrafika

Załącznik 29. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PODDANIE TOWARÓW ZABIEGOM ZWYCZAJOWYM - CZASOWE WYPROWADZENIE TOWARÓW]

Załącznik nr 29

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PODDANIE TOWARÓW ZABIEGOM ZWYCZAJOWYM – CZASOWE WYPROWADZENIE TOWARÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 30. [WZÓR - DOKUMENT PRZEKAZANIA TOWARU (DPT)]

Załącznik nr 30

WZÓR – DOKUMENT PRZEKAZANIA TOWARU (DPT)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 31. [WZÓR - ODPRAWA CZASOWA - DOKUMENT DOŁĄCZANY DO USTNEGO ZGŁOSZENIA CELNEGO]

Załącznik nr 31

WZÓR – ODPRAWA CZASOWA – DOKUMENT DOŁĄCZANY DO USTNEGO ZGŁOSZENIA CELNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 32. [WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO]

Załącznik nr 32

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

Załącznik 33. [WZÓR - POZWOLENIE NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO]

Załącznik nr 33

WZÓR – POZWOLENIE NA STOSOWANIE ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

Załącznik 34. [WZÓR - POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO]

Załącznik nr 34

WZÓR – POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 35. [WZÓR - POWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI W WOLNYM OBSZARZE CELNYM LUB SKŁADZIE WOLNOCŁOWYM]

Załącznik nr 35

WZÓR – POWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI W WOLNYM OBSZARZE CELNYM LUB SKŁADZIE WOLNOCŁOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 36. [WZÓR - WNIOSEK O REJESTRACJĘ/AKTUALIZACJĘ W SYSTEMIE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI EORI - PODMIOT KRAJOWY]

Załącznik nr 36

WZÓR – WNIOSEK O REJESTRACJĘ/AKTUALIZACJĘ W SYSTEMIE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI EORI – PODMIOT KRAJOWY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 37. [WZÓR - WNIOSEK O REJESTRACJĘ/AKTUALIZACJĘ W SYSTEMIE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI EORI - PODMIOT ZAGRANICZNY]

Załącznik nr 37

WZÓR – WNIOSEK O REJESTRACJĘ/AKTUALIZACJĘ W SYSTEMIE REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI EORI – PODMIOT ZAGRANICZNY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama