REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 894

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 2012 r.

w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się następujące rodzaje stanowisk inspektorów kontroli skarbowej:

1) inspektor I stopnia;

2) inspektor II stopnia;

3) inspektor III stopnia;

4) inspektor IV stopnia.

§ 2.
Określa się wysokość miesięcznego dodatku skarbowego:

Lp.

Rodzaj stanowiska inspektora kontroli skarbowej

Procent miesięcznego dodatku skarbowego

1

Inspektor I stopnia

100–150

2

Inspektor II stopnia

100–140

3

Inspektor III stopnia

100–130

4

Inspektor IV stopnia

100–120

– sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.

 

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego (Dz. U. Nr 12, poz. 45).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 362.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-06
  • Data wejścia w życie: 2012-08-21
  • Data obowiązywania: 2012-08-21
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA