reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 17 sierpnia 2012 r.

w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Obsługa biblioteczna w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych może być organizowana w formie biblioteki bądź jej filii, zwanych dalej „bibliotekami”.
§ 2.
Biblioteki tworzy kierownik jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zwany dalej „organizatorem”.
§ 3.
Organizator zapewnia odpowiednie warunki do obsługi bibliotecznej, w szczególności:

1) warunki lokalowe przez:

a) usytuowanie biblioteki w miejscu dostępnym dla użytkowników,

b) możliwość wydzielenia pomieszczeń na magazyn biblioteczny,

c) wyodrębnienie, w miarę możliwości, dodatkowych pomieszczeń dla bibliotekarza do prac administracyjnych, przygotowywania materiałów bibliotecznych;

2) środki finansowe na wyposażenie i prowadzenie działalności bibliotecznej, a w szczególności na:

a) zakup materiałów bibliotecznych,

b) doskonalenie zawodowe pracowników związanych z działalnością biblioteczną.

§ 4.
Korzystanie z materiałów bibliotecznych odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki, które określa organizator.
§ 5.
1. W bibliotece prowadzone są:

1) ewidencja czytelników i wypożyczeń;

2) ewidencja materiałów bibliotecznych;

3) katalog alfabetyczny i katalog rzeczowy.

2. Ewidencja czytelników i wypożyczeń obejmuje:

1) imię i nazwisko czytelnika;

2) adres zamieszkania czytelnika, numer telefonu lub adres elektroniczny czytelnika;

3) numer karty czytelnika.

3. Ewidencje oraz katalogi mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

§ 6.
1. Współdziałanie biblioteki publicznej z biblioteką polega na:

1) udostępnianiu lub przekazywaniu materiałów bibliotecznych;

2) przekazywaniu informacji na temat gromadzonych materiałów bibliotecznych;

3) udzielaniu pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;

4) współpracy przy prowadzeniu działalności edukacyjnej.

2. Szczegółowe zasady współdziałania może określić porozumienie zawarte pomiędzy organizatorem a dyrektorem biblioteki publicznej.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. Nr 154, poz. 1284), które utraciło moc z upływem 30 czerwca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama