REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 1678

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 grudnia 2013 r.

w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Ustala się wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w przypadku:

1) wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2014 r.;

2) wyrobów medycznych innych niż określone w pkt 1 zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014 r.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290.

Załącznik 1. [WZÓR – ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 grudnia 2013 r. (poz. 1678)

Załącznik nr 1

WZÓR – ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

(część A)

infoRgrafika

infoRgrafika

(część B)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZLECENIE NAPRAWY WYROBU MEDYCZNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZLECENIE NAPRAWY WYROBU MEDYCZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-30
  • Data wejścia w życie: 2014-07-01
  • Data obowiązywania: 2014-07-01
  • Dokument traci ważność: 2018-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA