| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 stycznia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2013 r. poz. 206, 359 i 1589) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) pozycje 306–311 otrzymują brzmienie:

306

* 9619 00 30

– Z waty z materiałów włókienniczych62)

307

* 9619 00 71

– – – Podpaski higieniczne (wkładki)63)

308

* 9619 00 75

– – – Tampony63)

309

* 9619 00 79

– – – Inne63)

310

* 9619 00 81

– – – Pieluchy i wkładki dla niemowląt63)

311

* 9619 00 89

– – – Pozostałe (na przykład artykuły higieniczne dla osób nietrzymających moczu lub stolca)63)

 

2) uchyla się pozycję 312;

3) w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN dodaje się objaśnienie nr 63 w brzmieniu:

63) wyłącznie wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »