reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 21 marca 2014 r.

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Art. 1.
W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w części I „OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI I WYSTAWIENIE CERTYFIKATÓW” i w części II „OPŁATY ZA WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW KWALIFIKACYJNYCH” skrót „j.t.” zastępuje się skrótem „PLN”;

2) część III „OPŁATY ZA EGZAMIN” otrzymuje brzmienie:

„III. OPŁATY ZA EGZAMIN

1. Opłata za egzamin teoretyczny w żegludze międzynarodowej:

1.1. Na poziomie pomocniczym – 200 PLN.

1.2. Na poziomie operacyjnym – 600 PLN.

1.3. Na poziomie zarządzania – 800 PLN.

1.4. Na poziomie operacyjnym w żegludze przybrzeżnej – 400 PLN.

1.5. Na poziomie zarządzania w żegludze przybrzeżnej – 500 PLN.

2. Opłata za egzamin teoretyczny w żegludze krajowej:

2.1. Na świadectwo – 200 PLN.

2.2. Na dyplom – 400 PLN.

3. Opłata za egzamin teoretyczny w rybołówstwie morskim:

3.1. Na świadectwo – 200 PLN.

3.2. Na dyplom – 400 PLN.

4. Opłata za egzamin teoretyczny na jachty komercyjne:

4.1. Na świadectwo – 200 PLN.

4.2. Na dyplom na jacht komercyjny o pojemności brutto do 500 – 400 PLN.

4.3. Na dyplom na jacht komercyjny o pojemności brutto od 500 do 3000 – 500 PLN.

5. Opłata za egzamin teoretyczny dodatkowy:

5.1. Na dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej – 800 PLN.

5.2. Na dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej – 800 PLN.

5.3. Na świadectwo kucharza okrętowego – 200 PLN.

5.4. Z zakresu obsługi siłowni z napędem innym niż tłokowy silnik spalinowy (turbiny) – 200 PLN.

5.5. Z zakresu obsługi silników spalinowych do 200 kW – 200 PLN.

5.6. Z zakresu obsługi narzędzi połowowych – 200 PLN.

5.7. Z zakresu wiedzy rybackiej oraz stateczności statku rybackiego – 200 PLN.

5.8. Z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej – 200 PLN.

5.9. Z polskiego prawa morskiego – 450 PLN.

5.10. Na odnowienie dyplomu – 500 PLN.

6. Opłata za egzamin teoretyczny w pilotażu:

6.1. Na dyplom pilota morskiego – 800 PLN.

6.2. Na odnowienie dyplomu pilota morskiego – 800 PLN.

6.3. Dla kapitana statku:

6.3.1. Uprawniający do manewrowania określonym statkiem lub statkami bez pilota na określonym w zezwoleniu obszarze portu morskiego lub w jego rejonie – 450 PLN.

6.3.2. Sprawdzający kwalifikacje do samodzielnego pilotowania określonego statku lub statków na określonym w zezwoleniu obszarze portu morskiego lub w jego rejonie – 450 PLN.

6.3.3. Odnawiający uprawnienia, o których mowa w pkt 6.3.1, przeprowadzany co 5 lat od daty otrzymania pierwszego zezwolenia – 450 PLN.

7. Za egzamin poprawkowy pobiera się opłatę w wysokości 100% opłat określonych niniejszą taryfą.

8. Za wydanie duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu – 20 PLN.

9. Wynagrodzenie członków zespołu egzaminacyjnego za udział w przeprowadzeniu egzaminu (od osoby egzaminowanej):

9.1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – 30 PLN.

9.2. Wiceprzewodniczący zespołu egzaminacyjnego – 25 PLN.

9.3. Egzaminatorzy:

9.3.1. Egzaminator egzaminu teoretycznego testowego – 10 PLN.

9.3.2. Egzaminator egzaminu teoretycznego ustnego lub pisemnego – 20 PLN.

9.3.3. Egzaminator egzaminu praktycznego – 30 PLN/godz.

10. Obsługa administracyjna egzaminu (od osoby egzaminowanej) – 5 PLN.

11. Opłata za egzamin praktyczny:

11.1. Na symulatorze – 600 PLN (za 1 godz. od osoby egzaminowanej).

11.2. Na innych obiektach – 300 PLN (za 1 godz. od osoby egzaminowanej).

11.3. Na świadectwo kucharza okrętowego – 300 PLN.

12. Opłaty za wynajęcie symulatora lub innego obiektu do celów egzaminowania:

12.1. Wynajęcie symulatora – do 400 PLN/godz.

12.2. Wynajęcie innego obiektu – do 200 PLN/godz.

13. Opłaty za czynności związane z uznaniem morskich jednostek edukacyjnych (MJE):

13.1. Opłata za audyt na uznanie MJE – 1500 PLN.

13.2. Opłata za audyt na rozszerzenie uznania – 1000 PLN.

13.3. Opłata za audyt na potwierdzenie uznania – 1000 PLN.

13.4. Opłata za odnowienie ważności uznania – 1500 PLN.

13.5. Za wydanie certyfikatu uznania MJE – 300 PLN.

13.6. Za wydanie załącznika do certyfikatu uznania MJE po rozszerzeniu działalności o dodatkowe kursy – 200 PLN.

14. Wynagrodzenie zespołu audytującego:

14.1. Audytor wiodący – 400 PLN.

14.2. Audytor – 300 PLN.”;

3) uchyla się część IV „JEDNOSTKA TARYFOWA”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama