reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską

Na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, 502 i 616) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Straż Marszałkowska posiada broń palną, zwaną dalej „bronią”, i amunicję do tej broni na podstawie pozwolenia wydawanego przez Komendanta Stołecznego Policji oraz środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3–5, 7, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24).
§ 2.
1. Broń i amunicja oraz środki przymusu bezpośredniego podlegają zewidencjonowaniu w książce ewidencji broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego.

2. Wydanie i zwrot broni i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego ewidencjonuje się w książce wydawania i przyjęcia broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego.

3. Poszczególne karty książek, o których mowa w ust. 1 i 2, numeruje się, przeszywa i opatruje na ostatniej stronie odciśniętą pieczęcią Kancelarii Sejmu, zabezpieczoną przezroczystą taśmą samoprzylepną.

4. Książki, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi i przechowuje w magazynie broni, o którym mowa w § 3, magazynier będący strażnikiem, wyznaczony przez Komendanta Straży Marszałkowskiej.

5. Wzór książki, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Wzór książki, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Broń, amunicję oraz środki przymusu bezpośredniego przechowuje się w pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem broni”, administrowanym przez Straż Marszałkowską na terenie obiektów Kancelarii Sejmu pozostających w jej zarządzie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2.
§ 4.
1. Magazyn broni jest odrębnym pomieszczeniem wewnętrznym bez otworów okiennych:

1) usytuowanym w budynku murowanym, którego konstrukcja i położenie utrudniają włamanie;

2) otoczonym ze wszystkich stron strefą administracyjną, w której wszystkie wejścia do pomieszczeń podłączone są do systemu kontroli dostępu, wykrywania włamania i napadu oraz sygnalizacji pożarowej, a znajdujące się w tej strefie szyby i okna naprzeciwko wejścia do magazynu broni są odporne na ostrzał z broni automatycznej;

3) którego wejście znajduje się pod stałym nadzorem dowódcy zmiany Straży Marszałkowskiej.

2. Magazyn broni wyposaża się w:

1) osadzone w metalowej futrynie metalowe drzwi wejściowe:

a) mające powyżej 4 cm grubości i co najmniej 5 klasę odporności na włamanie,

b) zaopatrzone w blokady przeciwwyważeniowe i certyfikowany zamek co najmniej 6 klasy, posiadający minimum 100 tysięcy kombinacji,

c) objęte kontrolą dostępu w systemie wymagającym korzystania z karty kontroli dostępu oraz indywidualnego kodu kontroli dostępu,

d) przystosowane do plombowania;

2) urządzenie do kontroli bezpiecznego ładowania i rozładowywania broni posiadające odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne;

3) podręczny sprzęt gaśniczy oraz w apteczkę pierwszej pomocy zawierającą również krople do oczu na wypadek porażenia gazem.

§ 5.
1. Broń przechowuje się w szafach stalowych lub sejfach, plombowanych i zamykanych na atestowane zamki, lub na stojakach, znajdujących się w magazynie broni.

2. Amunicję przechowuje się w szafach stalowych lub sejfach, plombowanych i zamykanych na atestowane zamki, znajdujących się w magazynie broni.

3. Broń przechowuje się wyjętą z futerału, rozładowaną, ze zwolnionym kurkiem albo zwolnioną iglicą i odłączonym magazynkiem, technicznie sprawną, kompletną, czystą i zakonserwowaną.

4. Amunicję przechowuje się w pudełkach lub pojemnikach w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.

5. Przy przechowywaniu broni i amunicji uwzględnia się wymagania określone przez ich producenta.

§ 6.
Protokolarnego odbioru magazynu broni pod względem technicznym dokonuje komisja powołana przez Szefa Kancelarii Sejmu, w skład której wchodzi również przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji.
§ 7.
1. Strażnik, po zakończeniu pracy lub wykonaniu powierzonego w jej ramach zadania, zdaje do magazynu broni wydaną broń i amunicję oraz wydane środki przymusu bezpośredniego.

2. Środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek, pałek służbowych i ręcznych miotaczy substancji obezwładniających mogą być wydawane strażnikom jako ich osobiste wyposażenie i przechowywane poza magazynem broni, w pomieszczeniu służbowym, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

3. Środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 2, ewidencjonuje się w książce wydawania i przyjęcia broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2014 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską (Dz. U. Nr 131, poz. 1473), które na podstawie art. 83 pkt 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – KSIĄŻKA EWIDENCJI BRONI, AMUNICJI I ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 741)

Załącznik nr 1

WZÓR – KSIĄŻKA EWIDENCJI BRONI, AMUNICJI I ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – KSIĄŻKA WYDAWANIA I PRZYJĘCIA BRONI, AMUNICJI I ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – KSIĄŻKA WYDAWANIA I PRZYJĘCIA BRONI, AMUNICJI I ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Górny

Radca prawny współpracujący z kancelarią prawną LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama