reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2008 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. Nr 193, poz. 1193) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29.

Załącznik 1. [WYKAZ SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI NADZOROWANEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 czerwca 2014 r. (poz. 793)

WYKAZ SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI NADZOROWANEJ

19 – prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia – buhaje;

20 – prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia – knury;

21 – prowadzenie centrum pozyskiwania nasienia – inne gatunki zwierząt;

22 – wykorzystywanie nasienia;

23 – prowadzenie centrum przechowywania nasienia;

24 – wytwarzanie zarodków oraz pozyskiwanie, konserwacja, obróbka, przechowywanie, prowadzenie obrotu lub wykorzystywanie komórek jajowych i zarodków;

25 – prowadzenie punktu kopulacyjnego;

26 – prowadzenie punktu dystrybucji nasienia knurów;

27 – prowadzenie miejsc innych niż przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury, w których zwierzęta wodne są utrzymywane bez zamiaru umieszczenia na rynku, łowisk typu „wpuść i złów” oraz przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury, które umieszczają na rynku zwierzęta akwakultury wyłącznie w celu spożycia przez ludzi, w zakresie określonym w art. 1 ust. 3 lit. c rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14);

28 – zarobkowy przewóz zwierząt lub przewóz zwierząt wykonywany w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej;

34 – prowadzenie schronisk dla zwierząt;

44 – organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;

48 – chów lub hodowla zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie;

61 – obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt;

62 – utrzymywanie lub hodowla zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowla zwierząt używanych do prowadzenia takich badań;

63 – prowadzenie zakładu hodowli zarodowej drobiu;

64 – prowadzenie zakładu reprodukcyjnego drobiu;

65 – prowadzenie zakładu odchowu drobiu;

66 – prowadzenie zakładu wylęgu drobiu;

67 – prowadzenie stacji kwarantanny;

68 – prowadzenie miejsc gromadzenia zwierząt;

69 – prowadzenie miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt;

70 – prowadzenie miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury;

71 – inne;

74 – prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 1;

75 – prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 2;

76 – prowadzenie zakładu przetwórczego produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych kategorii 3;

77 – wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, przesiewanie, usuwanie skór i skórek lub materiału szczególnego ryzyka;

78 – wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, oczyszczanie lub pasteryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania przed takim przekształceniem lub kompostowaniem w innym zatwierdzonym przedsiębiorstwie, przesiewanie, usuwanie skór i skórek;

79 – wykonywanie czynności dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 po ich zebraniu, takich jak: składowanie, sortowanie, dzielenie, chłodzenie, zamrażanie, solenie, konserwacja w drodze innych procesów, oczyszczanie lub pasteryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania przed takim przekształceniem lub kompostowaniem w innym zatwierdzonym przedsiębiorstwie, przesiewanie, usuwanie skór i skórek;

80 – transportowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;

81 – prowadzenie spalarni i współspalarni produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;

82 – prowadzenie składu produktów pochodnych;

83 – prowadzenie zakładu wytwarzającego karmę dla zwierząt domowych;

84 – prowadzenie zakładu wykonującego czynności dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych wykorzystywanych do celów innych niż żywienie zwierząt;

85 – prowadzenie grzebowiska dla zwierząt domowych;

86 – prowadzenie ogrodu zoologicznego lub schroniska, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego;

87 – prowadzenie zakładu produkującego zanęty i przynęty wędkarskie;

88 – prowadzenie biogazowni;

89 – prowadzenie biokompostowni;

90 – prowadzenie ferm mięsożernych zwierząt futerkowych, w których wykorzystuje się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego;

91 – prowadzenie innej działalności w zakresie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych;

92 – prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury;

93 – prowadzenie zakładu przetwórczego przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt;

95 – produkcja nawozów organicznych i polepszaczy gleby z użyciem produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub z użyciem produktów pochodnych;

96 – wykorzystanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa do spalania.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama